Artiklar av redaktor

Senaste inläggen:

Vad tycker politiker i Täby

Täbygruppen inom FUB i Södra Roslagen har inför kommunalvalet 2014 gjort en enkät om vad partierna i Täby tycker om Villkoren för Personer med Kognitiv Funktionsnedsättning inom följande fyra områden: …

Sämre sjukvård för personer på Gruppbostad

Karl Grunewald debatterar i Läkartidningen Utdrag från artikeln: De enda i vårt land som efter föräldrahemmet bor på en institution resten av sitt liv är de 23 000 som bor …

Lägesrapport för LSS

FUB:s LSS-kommitté arbetar för att bevara och stärka LSS. Kommittén har tagit fram en lägesrapport för LSS. Några utdrag ur rapporten: Reformförslag förverkligas inte Utredningen Möjlighet att leva som andra (SOU …

LSS boende blir överkörda av ”valfriheten”

De blir överkörda av ”valfriheten” i Uppsala kommun. Kommunens val av utförare innebär ingen valfrihet för den enskilde. När LSS-boenden konkurrensutsätts finns inga välfärdsvinster. De boende blir otrygga, osynliga, ohörda …

Vad är Habilitering?

Habilitering finns definierat i Hälso- och sjukvårdslagen. Det definieras som verksamhet som kan tillkomma vissa personer med varaktiga funktionsnedsättningar, utöver ordinarie sjukvård – en ”plusresurs”. De övergripande målen för habiliteringen …

Vilket ekonomiskt stöd till arbete ger Arbetsförmedlingen en funktionshindrad?

Lönebidrag Om din nedsatta arbetsförmåga påverkar arbetsuppgifterna kan vi tillsammans med dig och din arbetsgivare anpassa arbetssituationen så att den passar dig bättre. Arbetsgivaren kan kompenseras ekonomiskt med ett lönebidrag från …

Vad är assistansersättning?

Assistansersättning är ersättning från Försäkringskassan till en person som har en svår funktionsnedsättning för att täcka hans eller hennes kostnader för personlig assistans. Med personlig assistans menas ett individuellt anpassat …

Mindre pengar till elever som behöver stöd

Om ni minns så skrev vi ett populärt inlägg på FUBbloggen i oktober 2012 med rubrik:  ”Det är de svagaste barnen som drabbas” Med slutorden om skolborgarrådet Lotta Edholm: ”Det …

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: