Artiklar av redaktor

Senaste inläggen:

LSS boende blir överkörda av ”valfriheten”

De blir överkörda av ”valfriheten” i Uppsala kommun. Kommunens val av utförare innebär ingen valfrihet för den enskilde. När LSS-boenden konkurrensutsätts finns inga välfärdsvinster. De boende blir otrygga, osynliga, ohörda …

Vad är Habilitering?

Habilitering finns definierat i Hälso- och sjukvårdslagen. Det definieras som verksamhet som kan tillkomma vissa personer med varaktiga funktionsnedsättningar, utöver ordinarie sjukvård – en ”plusresurs”. De övergripande målen för habiliteringen …

Vilket ekonomiskt stöd till arbete ger Arbetsförmedlingen en funktionshindrad?

Lönebidrag Om din nedsatta arbetsförmåga påverkar arbetsuppgifterna kan vi tillsammans med dig och din arbetsgivare anpassa arbetssituationen så att den passar dig bättre. Arbetsgivaren kan kompenseras ekonomiskt med ett lönebidrag från …

Vad är assistansersättning?

Assistansersättning är ersättning från Försäkringskassan till en person som har en svår funktionsnedsättning för att täcka hans eller hennes kostnader för personlig assistans. Med personlig assistans menas ett individuellt anpassat …

Mindre pengar till elever som behöver stöd

Om ni minns så skrev vi ett populärt inlägg på FUBbloggen i oktober 2012 med rubrik:  ”Det är de svagaste barnen som drabbas” Med slutorden om skolborgarrådet Lotta Edholm: ”Det …

Vad är Förvaltningsbesvär?

Vid ett förvaltningsbesvär är det inte bara lagligheten utan även lämpligheten i det överklagade beslutet som prövas. Rätt att överklaga med förvaltningsbesvär har endast den som beslutet angår, om det …

Vad är Laglighetsprövning?

Varje medlem av en kommun har enligt kommunallagen rätt att få lagligheten i ett kommunalt beslut prövad genom att överklaga det hos Förvaltningsrätten. Ett beslut ska, för att kunna överklagas, …

Hur överklagar jag kommunala beslut?

Det går att pröva lagligheten, och i vissa fall även lämpligheten, i kommunala beslut genom att besvära sig över dem. Det gäller beslut som har fattats av ett kommunalt organ, …

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: