Omöjlig kamp?

 

Kampen om rimliga ekonomiska villkor för gruppen som tillhör LSS är viktig för dessas möjlighet till ett gott liv!

När jag deltog i arbetsgruppen inom FUB som tog fram rapporten ”Fångad i fattigdom” blev detta uppenbart.

Jag var glad och nöjd när rapporten presenterades på FUB´s förbundsstämma i Malmö i maj förra året. Men jag blev överraskad över det ljumma mottagandet från deltagarna på stämman. Problemen är ju jättetydligt beskrivna. Särskilt gäller det kalkyldelen där det framgår att utgifterna (mest på grund av höga hyror) med flera tusen kronor överstiger inkomsterna. Utan ekonomisk hjälp från föräldrar är man dömd till livslång fattigdom.

Någon sa då till mig ”Dyr hyra är mest ett problem för er ”Stockholmare”. Först då insåg jag det logiska att vi ”Stockholmare” bara utgör drygt 10 % av medlemskåren i FUB och att vi i riksstyrelsen 10 medlemmar inte har någon representant!

För att det skall vara möjligt att driva intressepolitikska frågor effektivt behövs allmänhetens om än passiva support. Och utan kraftigt stöd i den egna gruppen är det knappast möjligt.

Frågor om minimi inkomst, progressiva skatter och ”arbete åt alla” är lättare att driva då vi har en hundraårig tradition i Sverige via LO och andra fackföreningar för den kampen. Traditionen gör också att det viktiga passiva stödet finns hos allmänheten och politikerna, även om frågorna numera berör allt färre och politikerna nu är höginkomsttagare.

I det ”normala livet” är det mesta dyrare i Storstockholm, inte minst bostäderna, jämfört med landsbygden. Men i det ”normala livet” kompenseras detta av högre löner i Stockholm. Den kompensationen finns inte för LSS gruppen, då våra politiker bestämt att alla skall ha samma bidrag oavsett var de bor i Sverige (lika lön för alla). Kanske för att ”Stockholmarna” i Riksdagen också är i minoritet? Och att riksdagspartierna är rädda för att bli beskyllda för att gynna storstäderna på landsbygdens bekostnad?

Vad man glömt är att de ekonomiska problemen med LSS i mindre kommuner är kommunens som har begränsade resurser. Medan de ekonomiska problemen i storstadskommuner med god ekonomi hamnar hos de enskilda personerna som omfattas av lagen. Och det gäller inte bara ”Stockholmare”.

LSS övergripande kvalitetsmål är att den utvalda gruppen, som just på grund av att de före lagens tillkomst för 20 år sedan hade ett i alla delar ”fattigt” liv, skulle få ”goda levnadsvillkor”.

INGEN politiker kan tycka att en medborgare som går back ekonomiskt varje månad med flera tusen kronor har dessa ”goda levnadsvillkor”!

Ändå gör INGEN regering något för att ändra på detta!

Därav frågan i min rubrik!

 

Social tagging: > >

10 Responses to Omöjlig kamp?

 1. majbritt Lind skriver:

  Jag har alltid föreställt mig att FUB ÄR EN FÖRENING SOM ÄR SOLLIDARISK MED sina medlemmar och inget bekymmer är för litet. Det är oroande att ingen från Stockholm finns med i FS. Det är kanske en anledning till att det endast är 10 o/o medlemmar från Stockholm trots att i Stockholm är 20 o/o av landet. Det är första gången jag hör om ”Stockholmsproblem>” och det oroar mig. Då bör vi i Stockholmsområdet ha lägre medlemsavgift. (Det var ironiskt menat av mig- men om inte våra ”problem” tas på allvar i FS – finns ingen anledning att vara medlem.)

 2. majbritt Lind skriver:

  Vi kan inte räkna med att NÅGON regering kommer att uppmärksamma vår grupps problem om inte vi gör det. Just nu verkar alla partier (särskilt inom Alliansen) prata om vikten av de ”mjuka sociala frågorna” , vad de nu menar med det. Det är inte Val ännu så det återstå att se vad det blir av det :MEN det är även tid att NU PÅVERKA.

 3. Ulrika Lindgren skriver:

  Bra Harald. Detta måste ändras på. Vart tog förbehållsbeloppet vägen. Min dotter får ut 6859 kr. efter skatt i pension. Hon betalar en hyra på 5910 kr. Inte mycket att leva på. 959 kr. Men hon är ju RIK: Inget bostadsbidrag här inte. Lilla guldkanten, som jag DUKTIGT sparat i hennes namn äts fint upp varje år med c:a 70 000 kr. Man måste ju äta också.
  En ändring av beskattning och regler för bostadsbidrag är nästa ”jobb” inom rörelsen.
  Ha det gott!

  • Harald skriver:

   Att konfiskera förmögenhet är exklusivt i två system, dels för bostadstillägg för funktionshindrade och dels för försörjningsstöd (socialbidrag) dvs. för de som har minst resurser! Alla andra system räknar inkomst som i allmänna självdeklarationen som de bör vara. Det är regeringens fel!

   Avseende förbehållsbelopp så borde det naturligtvis finnas även för vår grupp med LSS, men det har SKL lyckas få bort via att det inte räknas som avgift i förbehållsberäkningen. Samtidigt har kommunen ett ansvar enligt 19 § LSS att se till att de som omfattas ”skall ha tillräckliga medel kvar”. Så här är ansvaret kommunernas och SKL! Och hos de som räknar KBH sker också konfiskering av förmögenhet, dvs, fiktiv inkomstberäkning.

 4. Eva-Mari skriver:

  ”Fångad i fattigdom” – en fråga som inte får läggas ”till handlingarna”! Vi måste fortsätta att
  kämpa för att personer med utvecklingsstörning verkligen får ”goda levnadsvillkor” på alla vis – även ekonomiskt.

 5. Sigvard Sköld skriver:

  Ett försök till sammanställning.
  + 8 806 kr Sjukersättning/garantiersättning = 20% av Basbeloppet minus 94 kr
  – 1 947 kr Kommunalskatt
  +4 650 kr Bostadstillägg
  – 7 727 kr Bruksvärdeshyra inkl. gemensamma utrymmen + 15 kvm för stor lgh.
  – 6 700 kr Tillräckliga medel enligt nämndens beslut
  – 2 918 kr Återbetalning på hyran
  -4 809 kr Avgift = bruksvärde minus återbetalning
  +1 891 kr Att leva på 6 700 kr minus 4 809 kr Specifikation saknas
  / Sigge

  • Harald skriver:

   Hej Sigge!
   Din kommun ger således rabatt på hyran med 2918 sek – det låter som om man har ett förbehållsbelopp av något slag, vilket inte är verkligheten för de flesta i vårt län.
   Ett förbehållsbelopp enligt SoL skall vara ca 5500 sek efter det att nettohyran är betald!
   /Harald

 6. sigvard Sköld skriver:

  Vi har ett ”förbehållsbelopp” som enligt LSS heter ”tillräckliga medel” det är 6 700 kr men det är lägre belopp än det F-kassan betalar i ”pension” – 20% av basbeloppet minus skatt
  ”Vi” har inte godkänt beloppet 6 700 kr/mån som är lägre än F-kassans ”pension”
  Ordet hyra finns inte i LSS därför skriver jag avgift – enligt LSS
  Jag har inte fått något vettigt svar från F-kassan varför de drar av 94 kr/mån av ”pension”

  Krav: ”Tillräckliga medel” enligt F-kassan = 20% av Bb minus kommunalskatt.
  Det har framförts i Lidingö. Vi avvaktar nämndens maj-sammanträde
  Ärendet har pågått i tio år
  Fem el-abonnemang i gruppbostad ändras nu till ett – efter 17 års kamp.

  • Harald skriver:

   Förstår jag dig rätt nu:
   Bruttohyra 7727 sek – bostadstillägg 4650 – extra hyresreduktion 2918 ger en nettohyra på endast 159 sek!
   Inkomst 8806 – skatt 1947 ger 6859 sek kvar före hyra och minus nettohyra 6700 sek! Det är mer än det förbehållsbelopp på ca 5500 sek som finns i SoL.
   En bra kommun du bor i således.
   (Dock hur det sett ut om personen har förmögenhet framgår inte – jag antar att den då konfiskeras som hos FK)
   För er andra så har Lidingö KBH som en av få kommuner.

   • sigvard Sköld skriver:

    Hej igen!
    Jag får återkomma när jag vet mer om nämndens ställningstagande till min skrivelse som kanske behandlas vid maj-mötet.
    Det är självklart att SoL inte gäller före LSS
    Det är enligt min mening F-kassans faktablad som anger ”pension”
    Faktabladet säger 20% av basbeloppet varje månad till brukaren.
    I Lidingö är det bara avkastningen av kapitalet som påverkar brukarens finansiering
    I min ordlista är KBH ett tillägg till KBT för ex. en rullstolslägenhet.
    Lägsta godtagbara standard är 1rok á 40 kvm. inte mer.
    SoL och förbehållsbelopp ingår inte i LSS-hanteringen.
    § 19 i LSS är tydlig
    ” skäliga avgifter för bostad….. Avgifterna får dock inte överstiga kommunens självkostnader . Kommunen ska se till att den enskilde får behålla tillräckliga medel för sina personliga behov.

    Jag har fått 78 hotbrev sedan oktober 2008 – om jag inte beta hyran inom en vecka kommer kommunen att vidtaga åtgärder. Ännu har de inte vidtagit några åtgärder.
    Det tyder på osäkerhet om vad som gäller inom förvaltningen.
    Ha en trevlig Valborg!
    Sigge

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: