Kommunen är ansvarig för de höga hyrorna i Gruppbostad LSS!

 

Jag har i ett tidigare inlägg kritiserat Försäkringskassan för att bostadstillägget för funktionshindrade inte är uppdaterat med verkligheten och leder till onödig fattigdom.

Här vill jag nu påpeka att kommunerna är med felaktiga kalkyler högst ansvariga för att hyrorna i en Gruppbostad blir orimligt dyra!

Byggpriserna har visserligen ökat med ca 65 % under 2000-talet. Markpriserna ännu mer, dubblat till tredubblats. Vanlig inflation stannar under samma period på knappt 20 %. Detta har påverkat hyrorna i alla bostäder men kanske Gruppbostäder mest.

 • En gruppbostad kräver mer mark per kvm boyta per definition
 • En gruppbostad har per definition mer personal och därmed mer personalyta
 • En gruppbostad skall per definition ha gemensamma sociala ytor, dels för att de som bor där ofta har problem just med umgänge och behöver träna hemma, dels för att möjligheter till egna externa fritidsaktiviteter begränsas av för lite personal.
 • En gruppbostad måste alltid vara handikappanpassad enligt byggnormer

Enligt LSS lagen skall den enskilde dock inte ha merkostnader pga. sina funktionsnedsättningar!

Just detta tydliga budskap i lagen struntar kommunerna i när de sätter hyror på gruppbostäder. I stället letar de alla kryphål för att kunna ta så hög hyra som möjligt.

 • De tar ”marknadspris´” på sin ofta gratis egna mark!
 • De tar utan eftertanke betalt för handikappanpassningen av bostaden!
 • De tar numera genom märklig tolkning av lagtexten ofta bra betalt för gemensamhetsytor, till och med för vissa personalutrymmen!

Dvs. att stor del av den höga hyran på gruppbostäder är i verkligheten merkostnader som kommunen felaktigt belastar den enskilde med!

Sedan kan SKL i sin rapport kritisera Försäkringskassan för dåligt bostadsbidrag med för lågt tak som leder till att många boende behöver försörjningsstöd (socialhjälp), mest kanske för att det leder till ökade kostnader för kommunen? De har då helt ”glömt” sin egen roll i kostnadsexplosionen! Med en korrekt kommunal kalkyl skulle hyrorna på gruppbostäder vara betydligt lägre! Kommunen får enligt lagen som mest bara ta ut självkostnad!

Och i LSS 19 § står också ”Kommunen ska se till att den enskilde får behålla tillräckliga medel för sina personliga behov”! Det är ett ansvar de inte tar bara för att de med Förvaltningsrättens hjälp hittat ett kryphål att undvika detta krav på ”Förbehållsbelopp” i LSS.

Jag ställer mig ofta frågan ”För vem finns kommunen om inte för våra mest utsatta innevånare?”

Jag saknar viljan till debatt om detta hos alla våra politiker i dessa supervaltider!

 

Social tagging: > >

3 Responses to Kommunen är ansvarig för de höga hyrorna i Gruppbostad LSS!

 1. Laszlo Garamvölgyi skriver:

  Det är läge att sända din beskrivning vidare till de olika partierna, så vi får vägledning vilket parti vi ska välja i höst. Laszlo Garamvölgyi

 2. Harald skriver:

  Naturligtvis finns det delar i vårt avlånga land där kostnadsnivån är lägre och hyrorna inte överskrider Försäkringskassans tak på 5000 för bostadstillägg. Likaså finns det några få kommuner som satt ett eget tak på just 5000 för sina gruppbostäder. Några få storstadskommuner har behållit eller återinfört KBH (kommunalt bostadstillägg för handikappade) när nu förbehållsbelopp inte fungerar. Detta har vi skrivit om tidigare här på sajten.

  I detta inlägg vill jag specifikt peka på att kommunerna struntar i delar av LSS – principen inga merkostnader pga. funktionsnedsättningar och ”tillräckliga medel kvar”!

 3. Birgitta skriver:

  Om vi leker med tanken att de boende inte själva valt boendeformen och dessa gemensamhetsutrymmen – och gör en jämförelse med intagna inom kriminalvården. Hur mycket betalar internerna för sin cell, övriga utrymmen och för helpension? Jag bara undrar!

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: