Har jag missat något?

Visst är kommuner till för sina innevånares väl och ve?  Speciellt för dem som av någon anledning har det svårt.

De största förvaltningarna i en kommun brukar vara Vård – och omsorg, Socialförvaltning samt Utbildningsförvaltning. De två första hanterar äldre och även de som behöver annat stöd från det ”Sociala”. Kort uttryckt stöd för sina mest sköra innevånare.

Men fokus idag hos kommuner verkar vara att just dessa ska kosta så lite som möjligt, vilket innebär kraftiga besparingar som naturligtvis ger en mycket försämrad livskvalité för de som berörs.

När det gäller LSS, som ni vet är mitt fokus, har det inneburit att kommunerna inte längre följer lagen. Tyvärr ger det inte några kännbara sanktioner. I bästa fall en tillrättavisning av IVO som kommunen i princip kan bortse ifrån.

Målet med LSS är att de som omfattas ska få ett liv som alla andra med goda levnadsvillkor. När kommunerna nu allt oftare säger nej till ansökningar om LSS-insatser, gäller i praktiken inte att den enskildes individuella behov avgör beslut om insatser, utan pengar.

När kommunledningen inte ser till, att de som arbetar på en gruppbostad har tillräcklig utbildning och kunskap, blir konsekvensen att man inte följer det som står i LSS om kravet på personal, att de ska ha den kunskap som krävs så att alla boende vid varje tillfälle ska få det stöd de behöver för att uppnå de goda levnadsvillkor som föreskrivs i lagen.

Likaså blir konsekvensen när man ständigt dra ner personalen så att den hamnar under miniminivå vid minsta störning. De är ju där för att kompensera för de boendes individuella funktionshinder så att de kan få ett liv som alla andra. Kunna leva ett liv med de aktiviteter de önskar sig, på en nivå som andra i deras åldersgrupp har, inte fler men heller inte färre. Om personalen inte räcker till för att ge detta måste boende naturligtvis ha tillgång till ledsagare och/eller kontaktperson. Naturligtvis är det då en hårresande feltolkning av lagen att höra ”ledsagare och kontaktperson beviljas inte för de som bor på gruppbostad”. Det är alltid den enskildes behov som ska avgöra inte hur och var denne bor!

Ett av de finaste styckena i LSS är, ”resursbrist är inget skäl till avslag av begärd insats”. Fundera på det ni som styr över LSS i kommuner!

8 Responses to Har jag missat något?

 1. Lennart Tehage skriver:

  Jag har vidarebefordrat till inlägg till politiker i Jkpg med direkt ansvar för LSS-insatser liksom till beslutande tjänstemän. Keep up the good work, Harald!

 2. Jättebra skrivit varje vecka så får den ena efter andra avslag på insatserna. Vart är vi på väg?

  • Harald skriver:

   Det har jag undrat länge! Laglöshet från lokala politiker helt öppet.
   Högsta hönset i min region kräver att staten ska betala för vården (liksom en högt en profilerad partiordförande i ett parti) trots att regionen gått nästan 2 miljarder plus förra året. Vem tänker hon skänka de pengarna till kan man undra?
   Likaså läser jag på FB att lokal politiker skyller sina brister i utförandet av LSS med ”vi får inga bidrag av staten”. Vart tog det annars viktiga kommunala självstyret vägen?
   Både regioner och kommuner har ju beskattningsrätt i Sverige.

 3. Yvonne Malmgren skriver:

  Bra skrivet!
  NEJ !
  Till varje pris.
  2013 sände kalla fakta ett program ”Avslag till varje pris.”
  Det är snart tio år sedan Kalla fakta avslöjade hur kommunerna tog hjälp av konsulter för att vända ryggen till personer med funktionsnedsättningar.
  Konsulterna lärde kommunerna att säga NEJ! Utan att direkt begå lagbrott.
  Där och då skulle Sverige stannat upp och tagit sig en riktig funderare över vad som var på gång i landet och vilken människosyn som var på väg att ta över.
  Där och då skulle vi gått man ur huse och visat vår upprördhet.
  Vad har hänt?
  Vi slängde ut flertalet människor ur en rättighetslag och assistansreform som skulle skydda dem.
  Och nu får personer med funktionsnedsättning försvara sig i samhället mot orden fusk och överutnyttjande. Läsa i lokala tidningar att LSS är svindyrt. När kommunerna lägger ut personlig assistans på privata aktörer gör man det i besparingssyfte. Vi pekar ut med hela handen en grupp människor i samhället som en enda stor belastning.
  Föds du med en funktionsnedsättning har du ingen rätt att leva ett normalt liv. Du straffas för att du föddes till icke ”vanlig.”
  Med LSS-lagstiftningen och assistansen tog alla reformer slut.
  Vi tycker synd om människor med funktionsnedsättningar så länge de håller sig på avstånd. Men kommer de för nära dig och mig i samhället blir det stopp.
  Kalla fakta försökte få oss så kallade ”normala” att se ett program om vad vi gjorde mot människor med andra livsvillkor i samhället. Utan resultat. Och flertalet har glömt bort programmet.
  Istället för en utveckling ser vi en socialpolitik i sönderfall.
  Våra politiker saknar vilja, kompetens och brister i människosyn.
  För annars hade denna fråga hamnat högst upp på agendan i valrörelsen.
  Det handlar om människor som vill ha ett hyfsat liv, varken mer eller mindre.
  Jag skäms och jag är riktigt upprörd!

 4. Maria skriver:

  Mycket bra skrivet, som alltid. Tyvärr läser inte de som borde läsa, de som har makt. Det som händer är skamligt, svar man som förälder får av högsta cheferna är ofta som skrivna i förbifarten, ett par intetsägande meningar, med ett ordval icke passande för ledningen. Och absolut inga svar. Kränkande. Tack för att du kämpar.

  • Harald skriver:

   Jag brukar kalla de svar jag får för antingen ”God dag yxskaft” eller ”Dåliga ursäkter” eller ”Det är alltid någon annans fel”

 5. Birgitta Fredriksson skriver:

  Bra skrivet Harald och Yvonne! Dags att återinföra tjänstemannaansvaret! Som det är nu har man som tjänsteman fritt fram att fatta vilka beslut som helst utan konsekvenser. Politikerna har inte någon rätt att lägga sig för då kallas det politikerstyre. Politikerna har bara att försvara tokiga tjänstemannabeslut eller blunda helt enkelt.Tjänstemannastyre är vad det är!

 6. Annika Eriksson Sinclair skriver:

  8 år ! 8 år !!?

  Detta sen det stora raset för detta 2015.
  Vad gör dom politiker vi trodde var våra förkämpar ???

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: