Ett riktigt arbete

LSS föreskriver att alla som omfattas av lagen ska ha ett liv som alla andra med goda levnadsvillkor.

Jag brukar lite modest tillägga ”trots sina funktionsnedsättningar”

Vi vet att få egen lägenhet ökar din självkänsla, att du är accepterad som en fullvärdig människa trots dina ibland svåra funktionsnedsättningar. Att som andra få flytta hemifrån när det är dags.

För många med lindrig Intellektuell funktionsnedsättning (IF) är nog att få et riktigt arbete på samma sätt att bli accepterad som den person du är, ett tecken på att samhällets alla verksamheter finns även för dig.

Det är en rätt stor andel av Sveriges befolkning drygt 1 procent som har IF, av dessa har drygt hälften lindrig IF. Jag såg att FUB i sin debattartikel i Dagens Samhälle uppskattade att cirka 40 tusen av dessa var långtidsarbetslösa.

Jag har personligen ibland fastnad i verkligheten, att bara några få av de som har IF har ett vanligt jobb och i stället valt att driva frågan om att DV (Daglig Verksamhet) där nästan alla hamnar i brist på riktigt arbete, ska vara den meningsfulla sysselsättningen som LSS föreskriver. Inte arbetslinjen som många missuppfattar, då nästan ingen går från DV till riktigt arbete.

Arbetslinjen är något som några av våra politiska partier driver som ett krav, inte som att erbjudande.

Ni som känner mig tycker kanske det är märkligt då ju jag gillar ”att slåss med väderkvarnar”. Bland annat för att usla ekonomiska villkor för LSS-gruppen leder till livslång fattigdom. Lite bättre blir det kanske i år genom de förbättringar i inkomst och skatt samt bostadstillägg som nu föreslås i budgeten. Bara nu inte detta förstörs av att man inte tänkt på att flytta de inkomstgränser som gör att man får större avgifter, för till exempel God man etc.

Jag påstår envist att trots dessa förbättringar kommer gruppen att vara fattig. Jag reagerar också kraftigt på ”bidragsmotståndarna” som påstår att lösningen är ”att ta ett jobb”.

Det gläder mig att min efterträdare som förbundsordförande för FUB har valt att driva frågan om arbete för LSS-gruppen, nu senast i en debattartikel i Dagens samhälle 4 februari 2022.

Det är som sagt mycket viktigt för en stor dela av FUB:s medlemmar.

En kommentar till Ett riktigt arbete

  1. Helena Molker Lovén skriver:

    Instämmer i att det är bra att FUB driver frågan om arbete för personer med IF. Jag fastnar också lätt i att bara tänka DV. Det behövs förbättringar på båda områdena.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: