En gruppbostad är ingen vårdinrättning!

Detta borde en gammal myndighet som Socialstyrelsen veta!

Trots det har det kommit en märklig Föreskrift (OBS!) från Socialstyrelsen, SOSFS 2015:10 ”Basal hygien i vård och omsorg” som gäller även Gruppbostad enligt LSS.

De krav som ställs på arbetskläder mm. är som jag ser kopierat från sjukvård/vårdinrättning! (kan hämtas hem här)

I nya Intra som just hamnat i våra brevlådor finns på sid 6-7 en utmärkt artikel av Hans H med en intervju av en jurist från Socialstyrelsen, som liksom de som skrivit föreskriften inte verkar ha en aning om vad en gruppbostad enligt LSS är! Att det är ett hem med egna lägenheter för ett lite antal personer med funktionshinder, ofta utvecklingstörning och autism. De är således oftast inte mer sjuka än vi andra som bor i egna boenden.

Att FUB, Autism & Aspergerförbundet, HSO eller andra intresseorganisationer inte reagerat mer och ifrågasatt kompetensen hos de ansvariga för Föreskriften och dessutom ifrågasatt Socialstyrelsen lednings kvalitetsäkring, ser jag som allvarligt. Det kan väl inte bero på att Personlig assistans var undantagen hoppas jag?

Igår fick jag ta emot den första upprörde mamman som besökt sin son i hans boende i Sollentuna. Hon fick en chock när hon klev in och möttes av personal i ”uniformer”! Hon fick en flashback av en gammal institution som vi bara läst om i Karl Grunewalds böcker.

Jag säger som när fel uppstod på mitt gamla jobb ”Gör om – gör rätt!”

Social tagging: >

27 Responses to En gruppbostad är ingen vårdinrättning!

 1. Gunnar Råhlander skriver:

  Hej Harald
  Vad är det som skulle få funktionshinderföreningarna att avstå från att reagera på Dumheterna på grund av den personliga assistansen? Trots att assistansen är den del av LSS som ifrågasätts i nyhetsflödet och av ledande politiker och vars legitimitet ständigt ifrågasätts så hör jag inget till dess försvar från FUB.
  Där emot så tycker jag att det är bra att du Harald på pekar att denna SOSFS har gått helt fel, troligen på grund av katastrofala kompetensbrister hos de som i första hand är skickade för att säkerställa kvaliteten i omsorgen för våra funktionshindrade.
  Det är dåligt att reaktioner uteblivit men vi måste nog hjälpa till att hitta vad som kräver reaktioner.
  Med vänlig hälsning,
  Gunnar Råhlander

  • Harald skriver:

   Tack Gunnar,
   Du vet att jag försvarar hela LSS inkl. PA. Men ibland känner jag mig ensam om övriga 9 insatser, då debatten hamnar om PA när en översyn av LSS skall göras. Ingen skugga faller på de skickliga personer som får upp den dialogen, men som jag skriver saknar jag inhopp omkring övriga insatser från bl.a. FUB. För många är gruppbostad tillsammans med DV alternativet till PA som du vet. Vi behöver då ha en dialog om kvalité för dessa insatser också. Då reagerar jag naturligtvis för att socialstyrelsen skickar ut en sådan här skrift. Och det borde några andra i våra intresseorganisationer på riksplanet redan ha gjort.
   /Harald

 2. Margareta Magnusson skriver:

  Den aktuella och akuta frågan som Harald belyst är om socialstyrelsen mot allt förnuft håller på att smyginstitutionalisera gruppboendena inom LSS.
  Första steget är att man tullat på rekommendationerna om 3-5 boenden i gruppbostäderna. I dagens läge byggs ju de flesta boenden för 6 personer. Vidare vet jag att all mat på några av dessa boenden beställs över data. Således kommer vår grupp riskeras att synas allt mindre ute i affärerna. Till detta kommer nu kravet med arbetskläder för personalen på gruppboenden. Hur snygga och trevliga de än må vara så signalerar det för omgivningen att detta är en institution!
  Jag vill ha en omedelbar diskussion med socialstyrelsen hur de ser på denna utveckling. Här handlar det inte om smittspridning från sjuka personer. Ett gruppboende är ett boende för personer som behöver hjälp och stöd i sin vardag för att leva ett värdigt och innehållsrikt liv som andra.

 3. Jesper Symreng skriver:

  De nya föreskrifterna gäller för all personal som arbetar i en bostad med särskild service, för barn eller för vuxna. De övriga LSS-insatserna omfattas inte. I praktiken innebär bestämmelserna att all personal i gruppbostäder och servicebostäder ska ha kortärmad tröja eller skjorta, inte ha några smycken eller klocka på armarna och vara noga med handtvätt och alkogel. Det skyddet räcker så länge personalen inte hjälper stödanvändaren med mer intima hjälpbehov som kräver påtaglig fysisk kontakt och risk för kontakt med t.ex. kroppsvätskor och andra situationer med särskild risk för smittspridning. Personalen behöver alltså inte ha skyddskläder och handskar vid varje kontakt med stödanvändarna. Det kortärmade plagg som personalen ska ha på sig kan vara en skjorta eller t-shirt och det finns inga krav på form, märkning eller annat, bara att de ska bytas varje dag. Det finns alltså inget i föreskrifterna som innebär att personalen behöver ha någon slags uniform eller vårdkläder på sig. En i sammanhanget relevant fråga som väckts är varför bara vissa verksamheter ska omfattas av socialstyrelsens krav. Samma grund för god hygien borde väl rimligtvis gälla även i andra verksamheter där personal kommer i kontakt med människor, oavsett om personerna tillhör LSS personkrets eller ej.

  Med vänlig hälsning
  Jesper Symreng

  Förbundsjurist
  Riksförbundet FUB

 4. Undrande skriver:

  Hur är det på gruppbostäder där det bedrivs väldigt mycket vård också? Här ska vi tydligen bara få arbetskläder i form av tröjor och inte byxor, vi håller istället på att tjaffsa om att vi vill ha byxor också. Det finns ju ingen mening med att endast få tröjor.

  Vi bedriver en del vård här i form av såromläggningar, PEG-sond, slemsug m.m. Sedan får man assistera flera olika att duscha. Det finns risk att få kräks och avföring på kläderna vid vissa arbetsmoment.
  Hur fräscht är det att arbeta med kunderna då man varit ute i kommunaltrafiken och sedan ska hjälpa dem? Vissa kanske inte har tvättat sina kläder på en vecka, sedan ska de lägga om ett sår. Här verkar många till och med ha rätt dålig koll på basala hygienrutiner, då vår arbetsplats inte ens kräver undersköterskeutbildning.

  Det jag fattar av lagen är att alla ställen som bedriver någon form av vård ska ha arbetskläder. Jag ser själv inget fel med detta utan tycker det vore trevligt, mina kläder tål inte att tvättas i 60 grader och jag kan inte garantera att jag tvättar mina byxor varje dag för att minimera smittspridning på arbetet.

  • Harald skriver:

   Det blir en konstig diskussion för och emot!
   De är få gruppbostäder som har personer med det vårdbehov du beskriver. Och i LSS står att den personal som arbetar med en boende skall ha de utbildning som krävs för alla de uppgifter som ingår. Behövs vårdutbildning så skall den naturligtvis finnas och med den finns också kunskapen om hur smittspridning mm skall undvikas för just den boende och hens omgivning, Naturligtvis måste även arbetsgivaren erbjuda de verktyg som krävs inkluderande skyddskläder.

   Men för den stora merparten är en lägenhet i ett gruppboende ett vanligt hem där den enda avvikelsen den boende har är en eller flera funktionsnedsättning/ar. Dvs. gruppbostaden skall vara ett vanligt hem! De som jobbar skall ha vanliga kläder och vanligt sunt förnuft vad som gäller personlig hygien. PÅ de gruppbostäder jag besökt har all personal tillgång till personligt skåp för sina kläder så de kan byta om inför sina arbetspass. Min uppfattning är att boendestödjare sköter detta och att din mening ovan ”Vissa kanske inte har tvättat sina kläder på en vecka” låter mer som om dessa inte förstår sitt jobb. Vad som krävs för dessa skall deras närmaste chef tala om, precis som på alla andra arbetsplatser oavsett yrke.

   Om det handlar om ersättning för högre slitage av kläder än för kontorsarbete är detta en facklig fråga. Jag kan hålla med om att lönenivån för en boendestödjare är låg. Det handlar kanske om synen på de boende från samhället, att LSS är för dyrt?

   Men i min roll kan jag aldrig acceptera att en vanlig gruppbostad blir en institution!

 5. Jenny Frid skriver:

  Jag arbetar på en gruppbostad i just Sollentuna. Vi arbetar med 3 personer som är utvecklingstörda men för övrigt helt friska. Jag och mina arbrtskamrater tycker inte om denna förändring till att behöva vara klädda i ”uniform”
  Det känns som att vi blir förda tillbaka i tiden till institionstiden. Vi gillar det inte!

 6. Mats Jansson skriver:

  Harald, jag delar din oro över detta och håller med om det du skriver.

  Det finns naturligtvis ingenting medvetet i att intresseorganisationerna inte uppmärksammat detta, i alla fall inte för vår del (Autism- och Aspergerförbundet).

  Föreskrifterna har helt enkelt smugit in lite utanför synfältet. Som det anges av Socialstyrelsen i Intras artikel, så har varken vi eller någon annan med erfarenhet av LSS-området varit delaktiga i processen runt föreskrifterna.

  Detta är föreskrifter som lämnar öppet för tolkning på ett sätt som uppenbarligen riskerar att leda fel. Vi kommer självklart söka dialog med Socialstyrelsen om detta med samma utgångspunkt som du har: ”Gör om, gör rätt”.

 7. Anne Lönnermark skriver:

  Jag tog upp frågan på ett möte på Socialstyrelsen i veckan. Vi bestämde att den ska in som en egen punkt på agendan för nästa möte med Rådgivande nämnd för funktionshindersfrågor den 18 maj.

 8. Harald skriver:

  Kommunal driver denna fråga hårt. Både i Kommunalarbetaren där kartor presenteras över vilka kommuner som ”Följer inte lagen” för bland andra LSS boenden! Samtidigt finns av en händelse en artikel i Aftonbladet med samma tema.
  Dåligt då Kommunal borde veta vad en normal gruppbostad är! Men det handlar som vanligt om pengar igen, i detta fall att få ut klädbidrag till de som jobbar där. Resultatet blir dock troligtvis ”uniformer” som kommunen köper in, vilket inte är kul för någon.

 9. Robert Modlitba skriver:

  Ett gruppboende styrs av två lagar; LSS och Patientsäkerhetslagen som styr kommunens ansvar för de boendes hälsa. Patientsäkerhetslagen är styrande pga. att gruppboenden måste vara anmälda till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som vårdgivare.

  • Harald skriver:

   Jag vidhåller att Gruppbostad enligt LSS inte är en vårdinrättning och att de som bor där är inte patienter utan boende/hyresgäster. så jag delar inte din uppfattning att de omfattas av Patientsäkerhetslagen.
   Ett gruppboende enligt LSS som drivs av kommuner, vilket är de flesta, behöver inte vara anmälda/godkända av IVO.

 10. Birgitta Fredriksson skriver:

  Håller helt med dig Harald! Känns som om vi är tillbaka till tiden innan institutionsavvecklingen. Så stå på dig! Och som du påpekar stödet från övriga intresseorganisationer kunde vara större!
  Minns när jag utbildade en grupp personliga assistenter hos en brukare i mitten på 90-talet och fann ett par gröna, höga stövlar på toaletten. Frågade brukaren varför dessa stod där och fick min misstanke bekräftad. ”Personalen använder dessa när jag duschar”, fick jag till svar. Jag såg framför mig en vattenslang också som används vid biltvätt eller annan rengöring…Brukaren sa att ”Personalen vill ha det så” . Hen ville själv inte bli duschad på det sättet så jag tog givetvis upp detta på utbildningen. Om stövlarna flyttades ut till groventrén vet jag inte. Det finns al anledning att regera på sådana föreskrifter!

 11. Marit skriver:

  Jag har i 16 år arbetat på en gruppbostad. Med stor sorg har jag tagit del av socialstyrelsens påbud om arbetskläder. Har följt med i debatten i hopp om att någon ser det orimliga i detta och nyanserar det hela.
  Finns behov av en sådan uppstyrning? Förekommer det en sådan smittorisk att engångshandskar, engångsförkläden och handsprit inte räcker till? (Då kanske lasarettens isoleringsavdelningar är att tänka på.?!) Är läget så allvarligt, då är det helt Okej, men jag får känslan att man skjuter högt över mål, och det är mycket sorgligt, eftersom det förflyttar oss tillbaka till en svunnen tid som ingen trodde skulle komma tillbaka.

  Kan man tänka sig att det lokalt kan avgöras om behov finns? I så fall, tror jag, att socialstyrelsen måste ge tydliga instruktioner om detta eftersom osäkerheten är stor hos kommunala sjukvårdsansvariga.

  I en undersökning gjord 2013, är IVO själv kritisk mot användandet av arbetskläder. http://www.ivo.se/globalassets/dokument/om-ivo/konferens/genomforda/resultatsammanstallning-bostad-med-sarskild-service-sydost.pdf. Se sid 5 och 11.
  Där påtalas det institutionsliknande intrycket den klädseln ger. Här har vi nu två statliga organ som har helt olika ståndpunkter.

  Fackförbundet Kommunal har tillsammans med Tidskriften Intra gjort ett mycket bra och läsvärt material som vänder sig till personal inom LSS. Då facket från en annan utgångspunkt än socialstyrelsen, kräver att arbetsgivaren ska hålla med arbetskläder, vore det intressant hur man tänker kring personalkläder inom LSS.

  Det allvarliga är att man inte vill tillerkänna LSS-lagstiftningens ambitioner. Att LSS-lagstiftningen inte särskiljs på något sätt, trots namnet. Gång på gång dras den in i sjukvårdssvängen – varför? Saknas kunskap eller förmåga eller rentav vilja?
  Personal som är mycket ledsen

 12. Mai Eriksson skriver:

  Ibland vill jag ställa mig och skrika rätt ut. En utvecklingsstörning är ingen sjukdom. Den sprider inte smitta. Den går inte över hur gärna man än skulle vilja det.
  Min dotter som har en utvecklingsstörning, hon blir som andra sjuk ibland. Maginfluensa, förkylning med snuva och hosta, virussjukdomar, tandskador och skador till följd av fall p g a epilepsi är det som hon drabbats av, d v s precis samma problem som du och jag råkar ut för, möjligen med undantag av fallolyckorna. Jag skulle vilja se hur många som i skolan, på fritids, på kontoret, på kommunkontoret, på det fackliga kontoret, på banken osv skulle acceptera att de måste ha särskilda kläder som de byter om till innan jobbet börjar. Inte jobbar de med plasthandskar eller munskydd, trots att de tar i samma vattenkran, kaffekokare, kopiator, tar emot främmande människors pengar, spolar på toaletten med samma spolknapp, åker ändlösa mil i kollektivtrafiken där någon kan hosta, nysa eller kräkas mm detta trots att de befinner sig i en miljö som ibland, som i skolan, omfattar 30 individer eller fler. Men på en gruppbostad där man jobbar med en människa i dennes hem där ska de ha särskilda kläder för att kunna göra detta. Kläder som skickar tydliga signaler om att här kommer en som är omhändertagen och sjuk. Ni vet väl att skattemyndigheten kräver logos på kläderna för att det ska vara en skattefri ”förmån”. I vår kommun betyder det dessutom att du förutom en logo kan ha en särskiljande text för att ingen ska ta fel ute på stan och blanda samman personalen med de utvecklingsstörda.

  Nu har vi tur, för om det går som tänkt, kommer kommunens kläder vara utan synliga logs eller särskiljande texter och förhoppningsvis se ut som andra vanliga vardagskläder. Utanför boendet ska de ha vanliga normala kläder som passar för de aktiviteter som den enskilde ska delta i. Det är inte så kul att gå ut med någon som har mjukisbyxor på sig när man ska på teatern.
  Det jag förväntar mig av den personal som ska ta hand om min dotter är att de har snygga och rena kläder som passar för tillfället. Jag tycker att det är helt ok med plasthandskar och förkläde när hon badar, går på toaletten och när hon drabbas av magsjuka. Jag utgår från att de förstår betydelsen av handtvätt och att de har ett ombyte av kläder om någon skulle spilla mat, kaffe eller kräkas på dem. D v s ett helt normalt sätt att hantera eventuella kroppsvätskor eller smitta på.

  • Jenny Frid skriver:

   Jag som personal tycker att detta är sorgligt. Det känns som att allt går bakåt i tiden. Tyvärr har vi inget att säga till om, men jag lovar vi prottesterar högljut!!
   Vi arbetar med friska människor, det är ingen vårdinrättning. Det finns inga smittor. utvecklingstörning, epilepsi, rullstolsburna.. Det smittar inte!! Så vad sjutton är det för smittor vi skall undvika? Helt galet enligt min mening.

 13. therese(har asperger o bor på gruppbostad) skriver:

  Jag behöver hjälp av personal…

  men det kommer aldrig komma in personal med arbetskläder i min lägenhet!!!

  det är jag som bestämmer vem som får komma in i min lägenhet

  oavsett vad jag än skulle behöva hjälp med så träffar jag numera bara min personal utomhus på stan där de inte får ha sina arbetskläder

  jag får inte det personalstödet jag behöver just nu o kommer inte få i framtiden??

  men det finns en punkt jag aldrig ger mig på!!!
  inga arbetskläder i min lägenhet!!!

 14. Marit skriver:

  Socialstyrlsen säger att det har gått ut remiss angående detta till bl.a FUB. Vad har FUB svarat på det?

  • Harald skriver:

   Jag funderade på detsamma…..
   Men kanske var Socialstyrelsen inte så tydlig?
   Även Autism & Aspergerförbundet missade att svara på remissen.

   • Anne Lönnermark skriver:

    Vad jag vet så kom inte denna remiss till oss på Autism- och Aspergerförbundet.

    • Harald skriver:

     Ja där ser man. Personer med autism och utvecklingsstörning är kanske den största gruppen på Gruppbostad LSS?
     Marit du får väl fråga Socialstyrelsen igen till vilka de skickat och vad.
     Vi på LänsFUB och Autism & Aspergerförbundet har dock varit tydliga med vad vi tycker när vi fick kännedom om föreskriften.

 15. Marit skriver:

  I Intra nr 2. 2016, finns en artikel som heter: ”Personalen ska inte ha likadana kläder!”. Det är Bitte Fritzson, enhetschef på socialstyrelsen som blir intervjuad av H.H. (är det Hans Hallerfors?)

  I artikeln finns ett förtydligande. Där skriver Bitte Fritzson att det i föreskriftsarbetet skickats ut remisser till FUB och RFA.

  • Harald skriver:

   Jag såg den också i Intra skriven av Hans.
   Och så borde det ha varit, men om Autism & Asperger förbundet säger att de inte fått någon remiss så är det så enligt mig. HSO hade heller inte fått någon remiss när vi kollade.

   • Anne Lönnermark skriver:

    Vad jag vet har vi inte fått, men såklart kan det hända att man missar ett mail, men oftast får vi information via flera kanaler. Konstigt att inte Handikappförbunden har fått den. Jag vet inte heller om frågan har varit uppe i rådgivande nämnden för funktionshindersfrågor under utarbetandet. Det var i så fall innan jag satt med där.

    Vad jag dock vet är att vi, när vi fick reda på det, reagerade på olika sätt, skriftligt, muntligt och via media tillsammans med FUB Stockholms län. Vi delar syn i denna fråga.

 16. Marit skriver:

  Okej, då vet jag. Jag är glad för reaktionen från intresseföreningarna. Undrade bara eftersom socialstryrelsen påstår att de varit i kontakt med berörda organisationer.

  Som personal som varit med i två decennier blir jag bestört och ledsen då det jag uppfattat som etiska förhållningssätt, vilka värkt fram under en lång tid, bara körs över utan vidare resonemang. (Naturligtvis talar jag nu inte om den befarade smittspridningen, det vill ju ingen, men det trodde jag vi hade andra kanaler för att åtgärda).

  Och jag undrar – liksom en annan författare här på forumet, om man är så fruktansvärt historielös i beslutande organ!!! Med största respekt och insikt borde denna fråga ha diskuterats med berörda.
  Genom LSS-lagstiftningens intentioner har mycket glädje kommit in i vårt gemensamma samhälle. Det har kommit alla medborgare till del; bejakande, tillåtande, respektfullhet, tolerans, glädje, mindfulness.

  • Harald skriver:

   Hej Marit,
   Självklart reagerade vi, särskilt jag som har en son sedan många år på Gruppbostad!

   Tyvärr tror jag att frågan har drivits hårt av Kommunal, så att Socialstyrelsen kanske har ”glömt” oss andra berörda! Det är ju ett problem i en gruppbostad att många frågor avgörs mellan fack och arbetsgivare med de boende ”på läktaren”.

   Pga. Socialstyrelsens ”miss” får vi nu jobba lokalt i varje kommun för att få bort kläder med tryck mot politiker främst, då de heller inte varit med i besluten. Vi i FUB jobbar hårt i min kommun just nu.

   Och Marit, vill du skriva av dig och berätta historien är du varmt välkommen som Gästskribent med egna inlägg. Vårt krav är bara att det skall handla om LSS och hur den lagen på bästa sätt skall uppfyllas!

   • Harald skriver:

    Nu har vi gått till botten med hur remissen skickats ut!
    Den skickades ut 13 feb 2013 till bl.a. FUB och Autism & Asperger förbundet, med krav på svar 27 mars 2013.
    Vad som hänt därefter framgår ej.

Trackbacks/Pingbacks

 1. Protestera mot arbetskläder på gruppbostäder! | Länsförbundet FUB i Stockholms län
Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: