Glöm inte de andra insatserna i LSS!

När media och politiker talar eller skriver om LSS så är det oftast Personlig Assistans det handlar om. Det har gått så långt att LSS i deras värld blivit synonymt med Personlig assistans. Men Personlig assistans är bara en av de tio särskilda insat­serna i LSS. Det känns tungt att behöva påpeka ”Glöm inte de andra 9 insatserna i LSS”. Drygt 80 tusen per­soner har LSS-insatser och Personlig assistans utgör bara 25 procent. De andra personerna och insatserna glöms bort!

Den utredning med översyn av LSS som avviserats av Åsa Regner sedan länge har inte ännu blivit verklighet. Däremot kan jag konstatera att de artiklar som skrivs och de uttalande som görs med få undantag handlar om assistans, fusk och kostnader. Man kan säga att den ”LSS-utredning” som avviserats först glidit över till att bli en ”Assistans-utredning” och sedan till en ”Kostnads-utredning” dvs. att få loss pengar till andra statliga utgifter?

Att i detta läge de starka företrädarna för personer med Personlig assistans skriver om sin befogade oro för att assistansersättningen skall försämras är förståligt. Och att de stora assistansbolagen som lever på sina kunders assistansersättning hakar på är inte heller märkligt.

Men att de intresseorganisationer som skall företräda alla med LSS inte skriver om att de övriga insatserna i LSS som kanske har urholkas i ännu högre grad än Personlig assistans just för att personerna som omfattas är en tyst grupp som har svårt att föra sin egen talan. Där levereras insatserna i huvudsak av kommunerna som i mindre grad än assistansbolagen vill försvara sin verksamhet. Det som hos assistansbolagen är intäkt och vinst är hos kommunerna kostnad och förlust.

I det nya numret av tidskriften Intra skriver redaktionen i sin ledare om LSS-utredningen:

LSS-lagen var på många sätt den kanske sista stora samhälleliga reformen byggd på traditionell kunskap om hur man skapar ett humant samhälle där alla får möjlighet att förverkliga sina livsprojekt. Social ingenjörskonst om man så vill.

Tyvärr har striderna runt LSS förlett många att tro att stödet till personer med funktionshinder är en juridisk fråga. Det är den inte. Kampen för en förstärkt lagstiftning blir meningslös om vi inte samtidigt diskuterar resursfördelning, organisation, ideologi och kunskapsutveckling.

LSS behöver ses över. Det lagliga skyddet och likvärdigheten behöver stärkas. Insatserna behö­ver kompletteras med sådana som bättre svarar mot behoven idag. Det är dags för de djärva visionerna, modet och den byråkratiska skickligheten!

2016 års LSS-utredning kommer inte att bedrivas i ett vakuum. Vi vet att det finns en bred acceptans inom befolkningen för ett bra samhälleligt stöd till personer med funktionsnedsättningar. Kommer denna solidariska inställning att komma till uttryck i utredningen?

Assistansanvändarna kommer förvisso – på grund av sin ekonomiska styrka – att bevaka och söka påverka utredningen med all sin kraft. Men för att inte allt bara ska handla om assistans så behövs det också andra röster som tar upp de behov som majoriteten av LSS-användarna har. Intra är en sådan röst. Vi kommer att göra allt för att bevaka vad som sker med LSS-utredningen och fortsätta att påverka. Mer än 80 % av LSS-användarna har en utvecklingsstörning. När det gäller att förbättra stödet till dessa personer har tidskriften Intra och Intradagarna blivit viktiga och oumbärliga forum.

I detta nummer har jag en artikel vars rubrik är ”Glöm inte de andra insatserna i LSS”!

Läs gärna Intra det är en bra och viktig tidskrift!

Social tagging: >

3 Responses to Glöm inte de andra insatserna i LSS!

 1. Helena skriver:

  Alla insatser är viktiga och alla insatser hänger ihop. I takt med att personer förlorar assistans så ska de ha andra LSS-insatser i kommunen. Tyvärr så höjs, oftast, inte budget för LSS i samma utsträckning. Det innebär att det blir nedskärningar inom hela LSS-området eftersom fler ska dela på i stort sett samma peng.

 2. Ulrika Lindgren skriver:

  Hej Harald! Tack för att Du skriver om assistansersättningen. Jag tror att många personer, som läser DN, tycker det är horribelt höga arvoden, som betalas ut. 2 stora artiklar skriver om årsutbetalningar på 750 000 kr. Då kan ju föräldrarna i artikeln bli upprörda, om ens funktionshindrade barn tas ifrån en. Hoppet kan bli stort till socialbidrag. Senast idag var det en artikel om medvetet fusk. Då är det bra om Du och många inom FUB kan visa på vilken skör ekonomi utvecklingsstörda personer många gånger har. Det fåtal, som förstör reformen, får ej bli likvärdigt med ”utsugning av Försäkringskassan och urholkning av LSS_lagen.

 3. Eva Fridh skriver:

  Hej!

  Äntligen har jag hittat ett forum där LSS inte likställs med personlig assistans. Det gör mig så glad! Jag sitter nämligen i kommunarrest i Göteborg och kan inte folkbokföra mig på min studieort Västerås. Om jag gör det förlorar jag rätten till ledsagarservice enligt LSS. Handläggaren i Västerås gör nämligen rakt motsatt bedömning jämfört med sin kollega i Göteborg och tycker att jag inte tillhör personkrets 3. Nu gällande LSS- beslut och ett gynnande domslut i Länsrätten i Vänersborg hjälper inte. Det gör inte heller det faktum att jag tillhört personkrets tre sedan mitten av 90- talet, med ett undantag på ett halvår. Konsekvenserna av att inte var folkbokförd där jag mestadels bor blir förödande. Färdtjänsten drogs in i våras då Göteborgs stad färdtjänsten inte ville betala studieresor på annan ort längre. Jag fick köpa enkelbiljetter för resa i annan kommun a 70 kronor styck, vilket blev ytterst kostsamt.

  Varje gång jag behöver kontakt med sjukvården för ex. sjukgymnastik, ögonläkare eller ortoped måste jag resa till Göteborg eftersom jag bara har rätt till akutvård i Västerås. Det blir både dyrt och krångligt. Jag trivs i Västerås och vill bo där även efter avslutade studier. Ironiskt nog köper Göteborgs stad tjänsten ledsagarservice enligt LSS av Västerås stad i nuläget och jag är nöjd med detta upplägg. Det kan ju dock inte pågå i all evighet. En annan ångestskapande faktor är att giltighetstiden för mina LSS- beslut är så kort som ett kalenderår. Det innebär att jag måste genomgå en prövning av personkretstillhörigheten varje år med korsförhör, integritetskränkande frågor och kartläggning av mitt liv minut per minut. Sedan följer veckor eller månader av väntan på ett beslut som riskerar att vara ett avslag för bedömningarna hårdnar och i alla fall personer med synnedsättning faller ur personkrets 3 på löpande band.

  Jag misstänker att så även är fallet för fler grupper av funktionsnedsatta. Till råga på allt kräver handläggaren nya intyg varje år. Formuleringar som permanent funktionsnedsättning och stort varaktigt behov av hjälp av ex. ledsagare hjälper inte. Nu har jag åter igen fått nog och vill uppmärksamma så många som det bara är möjligt på min, och andras, orimliga och vidriga situation.

  Jag vill gärna komma i kontakt med personer i liknande situation, företrädesvis personer med synnedsättning, eller personer som söker ledsagarservice enligt LSS och som tillhör personkrets 3.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: