En tävlan om behov

Den ökande gruppen asylsökande i Sverige medför naturligtvis initialt ökande kostnader främst i statsbudgeten. De skall enligt våra rödgröna ministrar betalas av andra fattiga grupper som sjukskrivna och funktionshindrade! Det är både märkligt och upprörande att utsatta grupper ställs mot varandra och att det görs av socialdemokrater vars ideologi varit solidaritet med de som har det svårt?

Det är heller ingen tvekan att funktionshindrade, med så stora svårigheter att de ingår i personkretsen som har LSS, redan idag har det svårt ekonomiskt. Läs gärna FUB:s rapport ”Fångad i fattigdom” om ni hyser minsta tveksamheter om detta!

Regeringen väljer en enkel väg att spara på de som redan idag har en svag röst i samhället! De törs inte spara på de som har det ekonomiskt bra längre? Till exempel minska ränteavdragen, ta bort ett antal av onödiga jobbskatteavdrag, jaga det riktigt stora fusket dvs. det så kallade ”skattefelet” som uppskattas till en bra bit över hundra tusen miljoner.

I en bra artikelserie i GP om LSS kan ni läsa om hur besparingar drabbar enskilda och även om den rättsosäkerhet som råder för LSS gruppen beroende på var du bor!

 

Social tagging: >

Comments are closed.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: