Funktionshinderforskare slår larm att LSS urholkas!

17 forskare med specialkompetens kring socialt arbete och funktionshinder skrev i torsdagens Svenska Dagbladet en debattartikel, som vi på reclaimLSS gillar!

Det är ett stöd för LSS grundläggande intentioner och en skarp kritik mot dagens ansvariga politiker.

Några citat från debattartikeln:

Aktuell forskning och erfarenhet visar att en begränsande rättspraxis har slagit ut idén om LSS som en pluslag till socialtjänstlagen (SoL). I flera fall handläggs LSS-ärenden som om de vore SoL-ärenden. Det innebär ett betydligt sämre och begränsat stödalternativ. Personer blir hänvisade till hemmet eller med personal och andra funktionshindrade som enda sociala kontakter. LSS-målen att leva som andra i full delaktighet i samhällslivet tvingas man se som ett minne blott eller att inte kunna få uppleva över huvud taget.

Det är uppenbart att man från politikerhåll hittills främst fokuserat på kriminalitet med koppling till den personliga assistansen och inte gjort något särskilt för att komma till rätta med kommunernas och Försäkringskassans egen begränsande styrning av LSS-tillämpningen. Regeringen flaggar nu för en ”fusk-kommission”. Lika väl måste man ta itu med ”fusket” vid kommuners och Försäkringskassans tillämpning och tolkning av LSS.

Frustrationen är stor bland oss forskare också. Vi talar om hur kallt och hårt det har blivit för många personer med omfattande funktionsnedsättningar i mötet med det offentliga. Vi träffar flera som inte längre räknar med att få behålla sitt LSS-stöd. Och det trots att behovet av stöd inte alls har ändrats och framför allt inte minskat. Vi får höra riktigt obehagliga historier där bemötandet visar på stora brister i rättssäkerheten och resultatet blir att personen inte får sin lagliga rätt till LSS-stöd tillgodosett.

Om dagens politiker anser att LSS ska fortsätta som en viktig pluslag till SoL är det uppenbart att lagen måste förtydligas i många avseenden så att inte en begränsande rättspraxis tar över de politiska intentionerna.

Ett stort tack till er forskare i SNHF (Svenska nätverket för handikappforskare)!

Läs artikeln här (klicka på länk)

 

Social tagging: > >

Comments are closed.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: