”Lagen är föråldrad”

 

Här på sajten har jag tidigare skrivit om ”Det är bara att överklaga” och ”Vi följer bara lagen”.

Det är uttryck som tjänstemän och politiker i kommuner gärna använder när de vill spara på kostnader. Som att till exempel avslå en ansökan om LSS-insats.

När vi representanter från intresseorganisationer hänvisar till intentionerna i lagen och ber dem läsa LSS-propositionen, så får vi ofta detta svar från myndigheterna ”Lagen är föråldrad”. Detta uppfattar vi som en ovilja till dialog. Att snabbt avsluta en besvärande diskussion.

Är en 20 år gammal lag föråldrad? Sanningen är att LSS är en relativt ung lag, jämfört med många andra viktiga lagar i Sverige.

Våra fyra grundlagar är från 1810 till 1991. Jordabalken är från 1970 och MBL från 1976. Förtroendemannalagen och Arbetsmiljölagen är från 1974 respektive 1979. HSL och LAS är båda från 1982.

Förvaltningslagen och Kommunallagen är från 1986 respektive 1991. Det är lagar som styr och reglerar verksamheten i kommunerna.

I detta perspektiv blir ”Lagen är föråldrad” precis vad det är, ett språkbruk från myndigheter när de vill få oss enskilda osäkra.

En lags ålder är betydelselös. Det är hur aktuellt innehållet är som avgör om en lag kan kallas ”föråldrad” eller inte. Alla de argument som framfördes till stöd för införandet av LSS 1993 gäller vad vi kan bedöma även idag.

Men visst kan en utvärdering av de insatser som finns i lagen göras med jämna mellanrum för att se om lagen behöver kompletteras. Med lite god vilja kan man kanske säga att ”föråldrad” när det gäller LSS betyder att vissa insatser behöver stärkas och att några nya insatser behöver läggas till?

Det gjordes en större utredning 2008, men tyvärr tyckte dåvarande ansvarig minister att slutsatserna inte var bra – så utredningen hamnade i ”frysboxen”.

Nu skall det göras en större översyn igen, säger vår nya ansvariga minister……….

Blir det ett nytt paket i frysboxen?

 

Social tagging:

3 Responses to ”Lagen är föråldrad”

 1. Ulrika Lindgren skriver:

  Det är bara med fakta, som man kan komma någon vart. Tack Harald för att Du så envetet och idogt jobbar med LSS-frågorna!! Jag samlar alla inlägg, som Du kommer med. Nu har vi dessa årtal kring viktiga lagar att luta oss mot i argumentationen.

 2. Lennart Tehage skriver:

  Vår rättighetslag har funnits i 20 år. Politiker och tjänstemän liksom anställda vid våra domstolar har kommit och gått. En adekvat fråga blir därför: har de kunskap om varför lagen tillkom? Har de kunskap om lagens förarbeten och om lagens intentioner? Om de insatser som ska vara kompenserande för att kunna leva som andra i motsvarande ålder och tillförsäkra de som omfattas av lagen goda levnadsvillkor och full delaktighet i samhället? Nu när en ny översyn ska göras är det viktigt och nödvändigt att FUB företräds av kunniga och engagerade personer för att vi ska kunna återta LSS som den rättighetslag som lagstiftaren 1994 avsåg med den unika lagen. Reclaim LSS.

 3. Mai Eriksson skriver:

  Nej det är ingen ”föråldrad” lag vi har att hantera. Hörde nyss en ansvarig myndighetschef omtala lagen som ”stel”att hantera. Min replik blev omedelbart, Nej den är inte stel,.det är juristernas och de kommunala tjänstemännen som försöker fålla in en indviduell rättighetslag i små bekväma ”burkar” av regler.
  Det är en fantastisk lag som rätt använd är till för min dotter och oss i familjen. Hon för att hon ska ha ett gott liv trots sina handikapp och vi för att vi ska kunna leva ett något sånär normalt liv. Det är ingen EU lag som ska tolkas till sin bokstav det är en svensk lag med förarbeten som bl.a. pekar på den tillit lagstiftaren har till att kommunerna ska se till sina medborgares bästa. En lag som ger mig rätt att yrkesarbeta, studera och ha vänner även när dottern/sonen bor hemma och behöver ständig tillsyn. En lag som ger min dotter rätten att slippa leva på en institution utan i ett boende där hennes möjligheter och behov kan/ska tas tillvara. Så tillämpas inte lagen idag,. Korta beslut också för dem som har livslånga handikapp, låg bemanning, bristande utbildning som leder till bristande tillsyn i alltför hög grad. Det är inte lagen det är fel på det är tillämpningen av den som är fel.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: