Fortsatt brist på boende

Bristen på bostäder med särskild service fortsätter att vara hög. 2004 täckte 46 procent av kommunerna behovet. 2015 hade 53 procent fortfarande ett underskott av bostäder med särskild service. På elva år har inte situationen förbättrats. Nedan ser vi ett diagram från Boverket, detta gäller januari 2015:

Källa: Bostadsmarknadsenkäten 2015, Boverket.

Vi ser att de flesta har problem med underskott. Vi kan se att de medelstora kommunerna är de som i huvudsak har balans av bostäder med särskild service. I övrigt ser vi att flesta kommuner har ett underskott, bortsett från stormalmö.

Mycket av detta kan säkerligen förklaras av det generellt låga bostadsbyggandet. Men troligtvis handlar det också om bristande prioriteringar vad gäller bostäder med särskild service. Hur som helst är det beklagligt att se denna stora brist. Inte minst då ej verkställda beslut om boende ibland resulterar i miljonböter för kommunen. Det hade givetvis varit bättre att tillgodose medborgarnas behov av stöd i stället.

Vi behöver se en ordentlig satsning på nybyggnation, ombyggnad eller påbyggnad av befintliga bostäder.  Antalet bostäder med särskild service behöver i varje fall öka ordentligt. Något som säkerligen skulle bidra till ett minskat underskott är andra typer av boendeinsatser, exempelvis boendestöd enligt LSS som vi beskrivit här: Inför boendestöd enligt LSS

Ni hittar mer information om läget på Boverkets hemsida.

Social tagging:

Comments are closed.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: