Ett nedslag i insatsen kontaktperson

Vi har skrivit om insatsen kontaktperson här ett antal gånger. Det har under ett antal år varit en vikande trend vad gäller beviljandet av insatsen. Här gör jag ett dyk ner i Stockholms stads utbud av insatsen som snarast kan betecknas av ett ras från år 2010.

Antal personer med insatsen kontaktperson i Stockholms stad

kontaktperson

Källa: Socialstyrelsen, Personer med funktionsnedsättning. 

Som vi ser är det en kraftig minskning av insatsen. År 2010 var det 805 personer som hade insatsen kontaktperson enligt LSS, år 2014 var det endast 464 personer som hade insatsen. Under tidigare år var antalet personer med insatsen runt 800 per år. Det är tydligt att man dragit ner på insatsen.

Dock så finns det skäl att hoppas på en förändring av denna situation i Stockholms stad. Den nuvarande majoriteten har i sin budget skrivit detta: ”Ledsagning och kontaktperson ska inte avslås bara för att personer bor i gruppbostad.” Mycket av senare års avslag har baserats på just detta, kontaktperson avslås för att individen har den insatsen bostad eller daglig verksamhet.

Det ser också ut som att det har gett resultat. Om man ser till antal domar om kontaktperson var det under perioden mars till juni i år betydligt mindre domar om kontaktperson i Stockholms stad i jämförelse med motsvarande period förra året. Det kan tyda på att man minskat på indragningar av insatsen, det kan också betyda att man beviljar fler kontaktpersoner. Men vi får avvakta innan vi får facit.

Hur som helst är det positivt att politiken i Stockholms stad tar frågan på allvar och skriver in den i budget.  Det borde ge effekt och bryta den negativa trenden.

________________________________________

Se sida 82 i Stockholms stads budget för skrivningen ovan. 

Social tagging:

Comments are closed.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: