Socialförsäkringsutredningen ignorerar sjuk – och aktivitetsersättningen

Handikappförbunden har skickat ett remissvar till socialförsäkringsutredningen. Angående sjuk – och aktivitetsersättningen är man kritisk att socialförsäkringsutredningen inte lämnat några förslag. Man skriver så här:

”Det finns, och kommer alltid att finnas, människor med så pass omfattande funktionsnedsättningar att förvärvsarbete aldrig kommer vara ett alternativ, ens med mycket omfattande arbetsanpassningar. För dessa kan arbete aldrig komma ifråga, däremot kvarstår behoven av en meningsfull vardag och olika typer av stödinsatser som ryms inom funktionshinderspolitiken. Men den ekonomiska försörjningen vilar fortfarande på socialförsäkringarna.”

Vidare skriver Handikappförbunden:

”Bruttoinkomsten med garantinivån är idag vid inträde till aktivitetsersättning när man är 19 år ca 7800 kr i månaden. Med stigande ålder ökar nivån en aning, men blir maximalt 8900 kr brutto i månaden för sjukersättning. Det är en mycket låg månadsinkomst i jämförelse med den generella löneutvecklingen för befolkningen i stort.”

Det är stor skillnad på inkomstutvecklingen mellan löntagare och personer som har sjuk – eller aktivitetsersättning. Mellan 2010 och 2015 ökade sjukersättningen med ca 5 procent, i pengar: 420 kronor mer i månaden. För tjänstemän har inkomsterna ökat med ca 9 procent mellan 2010-2014, i pengar: 3 366 kronor mer i månanden. Och då är inte årets löneökningar inräknade.

Inkomstskillnaderna ökar och för personer med sjuk – och aktivitetsersättning ökar merkostnaderna när kommuner antar en mer offensiv inställning vad gäller att ta ut avgifter av olika slag (läs mer här). Det är olycklig utveckling som ignoreras av regeringen.

Regeringen bör börja med att sänka skatten för personer med sjuk – och aktivitetsersättning, det skulle ge en något förbättrad ekonomisk situation och sända en signal om att man faktiskt bryr sig.

Länk till Handikappförbundens remissvar 

Social tagging: >

En kommentar till Socialförsäkringsutredningen ignorerar sjuk – och aktivitetsersättningen

  1. Stefan bartsch skriver:

    Jag och många andra håller med och det. Sist nämmda i Daniels rapport

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: