LSS handlar om särskilda behov – inte pengar

Regeringsrätten slog tidigt fast att resursbrist inte är ett skäl till avslag av en begärd LSS-insats. Om man läser LSS-propositionen så är det självklart. Det räcker att individen har rätt till, har behov av och vill ha insatsen.

Trots detta sker avslag regelbundet med motivet att ”LSS är för dyrt”. Detta budskap sprids också i media. Kommunerna får dessutom nästan alltid rätt i sina avslag av Förvaltningsrätten.

Kommunerna bygger allt större gruppbostäder med enda motivering att det blir billigare, oavsett vad som är bra för den enskilde.

Kommunerna avsätter för lite resurser till vidareutbildning och skyller på att regeringen inte vill ge något ”kunskapslyft” motsvarande det äldrevården fick.

Trenden just nu är att kommunala tjänstemän letar in absurdum efter möjligheter att ta ut extra avgifter till exempel för gemensamhetsytor, för fönsterputsning, för matlagning, för resor till DV, etc. etc. Av personer som redan är fattiga!

När lokalpolitiker pratar om att det blivit budgetunderskott i LSS-verksamheten ”glömmer” man berätta att det egentligen handlar om man avsatt för lite pengar.

Försäkringskassans beräkning av bostadstillägg är ett annat tecken i tidsandan. Förutom att hyrestaket satts oseriöst lågt så räknar man just för vår grupp in fiktiv inkomst av förmögenhet, dvs. man konfiskerar helt rått denna grupps eventuella besparingar och hänvisar dem till ett helt liv i fattigdom.

Förbehållsbeloppet som skall se till att du har tillräckliga medel kvar för dina andra avgifter när nettohyran är betald har genom juridiskt dribbel försvunnit just för LSS-gruppen. Trots att lagtexten är tydlig i 19 § LSS ”Kommunen ska se till att den enskilde får behålla tillräckliga medel för sina personliga behov” , har ingen ansvarig gjort något åt detta på alla år!

I förhållande till sin inkomst är personer med funktionsnedsättningar som lever på aktivitetsersättning eller sjukersättning de i samhället som betalar mest skatt av alla. Samtidigt som skatten för ålderspensionärer nu minskat i flera steg så är denna grupp bortglömd. Absurt att de som har minst inkomst skall betala mest skatt! Även detta blundar våra politiker för?

Inkomsten för de flesta personer i LSS-gruppen är nu för låg för att den skall gå att leva på, vilket LSS utredningen redan sa år 2008 och FUB visar i rapporten ”Fångad i fattigdom” år 2014. Utan åtgärd av någon regering!

Jag kan inte se annat än att det handlar om ändrade attityder! Vi är på väg tillbaka 40 år när det gäller synen på de svårast funktionshindrade. Nu talar man i utredningar och media inte längre om ”goda levnadsvillkor” som det fortfarande står i LSS målsättning. Nu använder man uttryck som ”tillräckligt bra” (för dem). För att motivera minskade ambitioner inom LSS-verksamheterna ställer man olika angelägna behov mot varandra. Man påstår att LSS inkräktar på annan kommunal verksamhet som äldrevård, barnomsorg och skola.

Det är knappast så att kommuntjänstemänen inte vet vad de gör. Och att de inte vet vad de borde göra enligt lagens intentioner. Det är inte heller så att våra politiker inte förstår, men de prioriterar annat som syns mer och väljer medvetet att blunda för LSS-gruppens behov.

Kortsiktig ekonomisk styrning avgör att goda levnadsvillkor inte uppnås för våra funktionshindrade med LSS! Och dessutom varierar villkoren beroende på var du bor!

Social tagging: >

6 Responses to LSS handlar om särskilda behov – inte pengar

 1. Helena skriver:

  Så sant och så sogligt. När blev Sverige ett land som inte har råd med mänskliga rättigheter?

 2. Ulrika skriver:

  Jag e livrädd när den dagen kommer då min 16 årige autistiske pojke ska flytta hemifrån!
  Vi vägrar att han ska bo på kommunens grupp boenden! Där behandlar man dom funktionhindrade som skit och sätter personalens behov först! Allt för pengar,
  Kortids har dom stängt 1 vecka i månaden för att spara 1 miljon, då är det inte för brukarens skull utan för kommunen! LSS in My ASS!

  • Carina Karlsson skriver:

   Hej Ulrika!
   Jag kan berätta att mycket har förändrats i vår stad! När inkompetenta enhetschefer byter enheter, stackars de som har anhöriga på äldreboenden, så förändrades mycket för just min son! Nu, äntligen, efter 6 år fungerar allt! Precis allt!! Personkemi och ödmjukhet inför sitt arbete med både den enskilde men även anhöriga är vad som gäller nu, och vi mår så otroligt bra, både Putte och jag! Kram / Carina

 3. Blazena Westerlund skriver:

  Hur många är vi som kämpar för att den ursprungliga breda och fullständiga LSS ska överleva? Hur många av dem som sitter i FA:s och FUB:s styrelser runt om i landet har erfarenhet av eller insyn i t.ex. gruppbostäder? Jag tror inte att det är tillräckligt många. I vissa styrelser finns inga. Det har säkert med generationsskifte i styrelserna att göra. Men det är farligt för LSS:s överlevnad om styrelserna består av ledamöter som har endast erfarenhet av LASS och Försäkringskassan. Som aldrig behövde ta kontakt med kommunens tjänstemän, söka kontaktperson, ledsagare, lämplig gruppbostad (inte ”håll i väggen”), egen fritid, etc.
  De yngre föräldrar hade mod som vi äldre saknade – att haka på möjlighet till personlig assistans. Deras funktionsnedsatta barn lever ett gott liv med LASS, även i vuxenålder. Varför skulle dessa föräldrar kämpa för bättre villkor för dem som bor på gruppbostäder? De vet ingenting om livet där och deras barn hamnar ju aldrig där!
  Som god man känner jag till flera gruppbostäder. Jag kan urskilja huvudsakligen två grupper som bor där, ofta på samma gruppbostad. Den ena är gravt-till-måttligt utvecklingsstörda vuxna barn till äldre föräldrar. De har stora behov som sällan tillgodoses. Den andra gruppen är lätt utvecklingsstörda yngre personer som har gruppbostaden som sin trygghetsbas, de är annars ganska självständiga och lever det liv de vill utan för mycket inblandning och hjälp från gruppbostaden.
  Vart leder all denna min utläggning? Ja, säg.
  OK, jag själv säger ”omtolkning och modernisering av LSS och dess intentioner utifrån 20-årig erfarenhet”.
  blaze

 4. Ulrika Lindgren skriver:

  Jösses Harald! I detta inlägg har Du fått med nästan allt med problematiken kring LSS. Kanske skulle jag ta med detta till Kommunala handikapprådet? Tur att Du finns och orkar driva frågorna. Ha det gott.

 5. Birgit skriver:

  Herregud . Har just läst ovanstående och insett att jag inte är ensam. Har ett barnbarn med hjärnskada sen åtta år.han har dessutom adhd och är missbrukare dock Inga tunga grejer. Han har varit ren i ca en månad. Nu vill soc sätta honom i hemkommunen med alla frestelser runt omkring. Känner mig helt maktlös .vad gör jag?

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: