Två domar om kontaktperson i Kammarrätten

I februari avgjordes två mål i kammarrätten om kontaktperson. Utfallen av domarna var i linje med intentionen i LSS och till den enskildes fördel.

I det ena fallet var det ett beviljat beslut om kontaktperson som drogs in och i det andra fallet var det ett avslag på en ansökan om kontaktperson. I båda fallen var argumentationen från respektive kommun att personerna inte var socialt isolerade i och med att de hade bostad med särskild service samt daglig verksamhet.

Denna argumentation har vi uppmärksammat i en del inlägg här samt i vår rapport om insatsen kontaktperson. Det är glädjande att se kammarrätten tillämpa lagstiftningen utifrån dess intention. I båda fallen har man gjort en bedömning utifrån individernas behov och om dessa behov faktiskt är tillgodosedda eller ej. Det slentrianmässiga argumentet att ett gruppboende eller en daglig verksamhet skulle vara skäl att neka en person kontaktperson godtogs inte av rätten.

Det är en signal om att kommunerna inte ska fortsätta att avslå insatsen kontaktperson med svaga argument. Som ni ser nedan har antalet kontaktpersoner i relation till antal insatser på daglig verksamhet minskat. Det är hög tid att vända den negativa trenden och kammarrättens signal är tydlig, faktiska behov ska tillgodoses.

bild-kon-2

 

4 Responses to Två domar om kontaktperson i Kammarrätten

 1. Lennart skriver:

  Glädjande besked att Kammarrätten tagit till sig intentionerna i LSS och att man, trots insatsen gruppbostad, ger den enskilde rätt – framför allt när vissa kommuner menar att insatsen kontaktperson kan täckas av och utföras av befintlig personal trots att lagen säger att den funktion som kontaktpersonen har ska vara någon utomstående, en vän, en kamrat som inte har något anställningsförhållande vare sig emot kommunen eller privat insatsanordnare.

  • Ann-Christin skriver:

   Är den ena domen samma som Jesper relaterar till? Göteborg 11 sept – 14, Mål 8664-14?

 2. Willy Engebrethsen skriver:

  Var hittar man domen?

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: