Fusk finns i alla bidrags-, avdrags- och ersättningssystem

 

Som jag sagt tidigare då fuskdebatten bara handlat om fusk i assistansersättning, så är alla bidrags-, avdrags- och ersättningssystem utsatta för fusk i viss storleksgrad. Alla lite och några mer. Det innebär inte att systemen i grunden är fel, men utan bra kontroll inbjuds fuskare. Jag har jämfört storleken i några system i mitt tidigare inlägg Fusk i LSS assistans jämfört annat fusk. Notera särskilt att det inte bara är ”kriminella” som fuskar.

Ni har plötsligt media angripit hemtjänsten både vad gäller fusk i tidredovisningen och i utLOVad kompetens samt hos Arbetsförmedlingen både vad gäller Lotsarna och bidragsjobb. Fusk i Rot och Rut har också uppmärksammats. Tidigare har även privata vårdcentraler, skolor och dagis avslöjats som fuskare. Alla verksamhetsområden som i hast privatiserats skulle säkert kunna avslöjas med fusk. Det är ju precis dessa områden som lockar lycksökare vars enda drivkraft är att tjäna mycket pengar så snabbt som möjligt. Eftersom dessa privatiseringar sker av ideologiska skäl finns inte tid för kontrollsystem – du har ju i värsta scenariot bara 4 år på dig att driva igenom din politik. Det vet lycksökarna. Det som dock är mer oroande är att stora riskföretag tar över verksamheter från dessa lycksökare?

Äntligen ser jag samma media som tidigare fokuserat på fusk i assistansbranschen börja skriva om annat fusk! Exempel:

http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/naiva-borgare-har-baddat-for-kriminella/

http://www.ka.se/sa-fuskas-det-inom-hemtjansten

I dagarna kom detta att regeringen tillsätter en ny utredning varas syfte är att ”Nu ska fusket i välfärden stoppas”.

Ansvarig minister säger ”Det har varit julafton för oseriösa och kriminella företagare i åtta år. Nu är det slut på det.”

http://www.ka.se/utredning-ska-stoppa-valfardsfusket

Det skall bli spännande vad detta ger för resultat – och om politikerna kan hålla borta ideologin i tolkningar!

 

Social tagging:

3 Responses to Fusk finns i alla bidrags-, avdrags- och ersättningssystem

  1. Mai Eriksson skriver:

    Självklart ska oseriösa och kriminella företagare stoppas genom en fungerande kontroll.
    Pengar som avsätts till att ge personkretsarna 1-3 goda levandsvillkor ska komma just dessa personer till godo. Fusk är fusk oavsett var det förekommer. Det är lika allvarligt om man fuskar med a-kassa, försäkringskassa, hemtjänst, omsorg, äldrevård osv. Att sko sig på någon annans bekostnad kan helt enkelt aldrig försvaras. Riktigt obehagligt är det när när den kriminella världen blir en del av en verksamhet, då svärtas allt och alla ner. Den som gör rätt för sig ska inte behöva känna obehag för att andra inte gör det.

  2. Pia Johnsson skriver:

    Fantastiskt bra inlägg Harald.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: