Förmögenshetsskatt inte avskaffad för alla!

 

Förmögenhetskatten avskaffades officiellt  år 2007! Motivet var att den var orättvis.

I ett tidigare inlägg ”Vem är sheriffen av Nottingham i LSS” har jag visat att detta inte gäller för alla. Det gäller inte för den grupp jag företräder, dvs. de funktionshindrade som tillhör LSS personkrets! Tillsammans med de som har försörjningsstöd (socialbidrag), vilket ibland är samma personer; se inlägget ”Handikapp leder till socialbidrag”.

Tidigare fanns förmögenhetstillägg även i SoL (Socialtjänstlagen) och dess beräkning av Förbehållsbelopp, men där har det tagits bort. Kanske för att arvskatten slopades, så att äldre nu lätt kan minska sin förmögenhet via förtida arv (eller gåva) till sina arvingar? Detta gäller av naturliga skäl inte LSS gruppen unga vuxna! De har en stor del av livet framför sig och behöver sina besparingar till inköp av kapitalvaror och heminredning! Som alla andra unga vuxna, vilket är LSS mål.

LSS gruppen får dessutom inte ha en hyra enligt Försäkringskassan på mer än 5000 sek, vilket inte på långa vägar täcker behovet i våra storstäder. FUB har visat att många därför har ett månatligt underskott på flera tusen kronor per månad (normalhyra för ny gruppbostad är i storstad är från 7000 och uppåt). Men trots detta har Försäkringskassan ett system för bostadstillägg som konfiskeras 9 % av deras förmögenhet per år.  Det innebär som FUBs rapport säger att gruppen blir ”Fångad i fattigdom”. Om inte föräldrar ställer upp med underskottet hamnar denna grupp dessutom i behov av socialbidrag (försörjningsstöd). Och det blir då inte tillfälligt utan livslångt!

Detta vet ansvariga politiker sedan länge. Flera statliga utredningar har påpekat detta. Och även Försäkringskassan. Men politikerna har skygglappar på eller kanske ögonbindel?

Jag brukar säga att vi har de politiker vi förtjänar – men den lilla LSS gruppen, som dessutom ofta inte kan rösta är diskriminerade även här!

Den lag från 1993, LSS, som skulle leda till ”ett liv som alla andra” för denna utsatta grupp, har körts över av dagen politiker!

 

Social tagging: >

En kommentar till Förmögenshetsskatt inte avskaffad för alla!

  1. majbritt Lind skriver:

    Just nu funderar flera av de politiska partierna på hur de ska förnya sig och vilka frågor de bör driva. Socialliberala partier har tappat de frågorna, på min fråga undervalet sa flera ( även S) att de skulle driva dem efter valet, de var inte prioriterade 2014. Nu har de möjlighet att ta upp dem. Förslag skicka rapporten till dem.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: