Hyressättning i linje med LSS

År 2005 kom en dom om hyressättning av gemensamhetsutrymmen i gruppbostäder. Domen som i regeringsrätten fastställde det lagliga i detta har ifrågasatts av många. I propositionen till LSS står det att den enskilde inte ska betala för gemensamhetsutrymmen eller personalutrymmen. Men rätten gjorde en annan tolkning och som de allra flesta vet så slutade det hela med att kommunerna kunde börja ta betalt för gemensamhetsutrymmen.

I Stockholms stad ledde detta till chockartade hyreshöjningar på uppemot 25 procent. Visserligen är Stockholm en av de kommuner i landet som tillämpar KBH vilket lindrade hyressmällen något. Den nuvarande majoritetet i Stockholm har sagt att man anser att det är fel med hyra för gemensamhetsutrymmen och under året ska man utreda konsekvenserna av en återgång till ett system där staden står för dessa kostnader. Om landets största kommun nu går i bräschen för detta vore det positivt. Det vore också en rimlig ordning av flera olika skäl som redogörs för nedan.

Mer i linje med intentionen i LSS

I propositionen står det uttryckligen att man inte ska betala för gemensamhetsutrymmen. Att behöva betala för gemensamhetsutrymmen strider också mot den handikappolitiska principen om att man inte ska ha merkostnader på grund av sin funktionsnedsättning. Gemensamhetsutrymmen ska alltid finnas i gruppbostäder, det går inte att välja bort och de är större än i vanliga hyreshus och blir där med dyrare per person. Det är en merkostnad som inte ska belasta den enskilde. Gemensamhetsutrymmen bör ses som en del i det kostnadsfria stödet.

Rättssäkerhet

Det inte lagligt att ta betalt för personalutrymmen utan endast gemensamhetsutrymmen. Det gäller att det finns en klar gräns för vad som är vad. Om inte riskerar det bli en olaglig tillämpning av hyressättningen, där även personalutrymmen hyressätts.

 

Den ekonomiska situationen

Från början var det tänkt att den enskildes kostnad för bostad med särskild service skulle vara en avgift med förbehållsbelopp. Nu har det i allt större utsträckning blivit hyra och med det försvinner förbehållsbeloppet. SKL har rapporterat om att antalet personer som är beroende av försörjningsstöd i gruppbostäder ökar. Att slopa hyra för gemensamhetsutrymmen skulle därför underlätta för personer med en redan ansträngd ekonomi.

Social tagging: >

En kommentar till Hyressättning i linje med LSS

  1. Harald skriver:

    Det finns andra kommuner som inte har KBH! Med bara ett maxbidrag på 4650 sek i hyresstöd från Försäkringskassan slår hyror på 7-8000 sek hårt! Om då 15-25 % är för gemensamhetsutrymme….
    Jag tror dessutom att man räknar samma kvm pris på gemensamhetsytan som för lägenhetsytan, vilket också är olagligt.
    Försäkringskassan tycker (med all rätt) att kommunerna tar för mycket betalt i hyra medan kommunerna (SKL) tycker (med all rätt) att taket för hyran i FKs system är för lågt!

    Förloraren i denna kamp är som vanligt den funktionshindrade!

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: