Vad är selektiv perception?

 

En enkel översättning är: ”du ser vad du vill se och hör det du vill höra”.

Kanske som att politiker har ideologiska skygglappar och andra makthavare låter sina egna attityder ta över vid tolkning?

Kanske är det jag ser när jag försöker förstå hur makthavare kan vantolka ord och meningar i LSS lagtext?

I 5 § står två väldigt tydliga begrepp ”jämlikhet i levnadsvillkor” och ”möjlighet att leva som andra”

I 6 § står ” verksamheten skall vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt”

I 7 § står följande meningar; ”Den enskilde skall genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor”. ”Insatserna skall vara varaktiga och samordnade”. ”De skall anpassas till mottagarens individuella behov”.

I 15 § punkt 7 står ”Till kommunens uppgifter hör att samverka med organisationer som företräder människor med omfattande funktionshinder”

I 19 § står bland annat ”Kommunen ska se till att den enskilde får behålla tillräckliga medel för sina personliga behov”.

 

Ni som läser våra inlägg här på sajten vet som jag att verkligheten hur LSS tolkas ute i kommunerna och i förvaltningsrätterna inte följer texten ovan, tagna direkt från lagen.

Jämlikhet är inte som många slarvigt översätter det en kamp mellan man vs. kvinna, utan i detta fall en jämförelse mellan funktionshindrad vs. ej funktionshindrad.

Leva som andra måste jämföras med hur personer utan funktionshinder lever och det är myndigheternas uppgift att kompensera för funktionshindret.

Självbestämmanderätt innebär till exempel att jag kan välja var jag vill bo – inte tvångsflyttas som kommunen vill – vilket nu sker!

Tillförsäkra goda levnadsvillkor är inte upp till kommunens tjänstemän eller förvaltningsrätternas jurister att bedöma utifrån sina egna åsikter. Det måste istället vara den enskildes upplevelse av huruvida levnadsvillkoren är goda eller inte!

Att anpassa till den enskildes individuelle behov ”glöms” regelbundet bort. Kollektiva lösningar av behov gäller istället oftast när myndigheterna får bestämma.

Att insatserna skall vara varaktiga borde vara en självklarhet! För att den enskilde skall kunna känna trygghet. Och utan trygghet finns naturligtvis inte goda levnadsvillkor! De tidsbestämda beslut LSS handläggare ”tvingas” ta är förfärliga! Ansvariga politiker måste se detta och ta över makten.

Väldigt få kommuner vill se vad som står i 15 § 7 om samverkan. Trots att det inte är något de kan avstå från, då det är tvingande lagtext. Men verkligheten är annorlunda… Jag kallar det lagtrots!

Ni som inte ännu läst FUBs rapport ”Fångad i fattigdom”, så gör det! Då förstår ni vad jag menar med vantolkningen av meningen i ”tillräckliga medel kvar” i 19 §.

Ibland kan jag känna mig som Don Quijote som slåss mot väderkvarnar och som ingen tar på allvar! Men att ge upp finns inte. Ensam är inte stark – men vi är många, eller hur?

 

Social tagging: >

2 Responses to Vad är selektiv perception?

 1. Katharina skriver:

  Tack, ja vi är många och stort tack för att du skriver så bra och gör funktionsnedsattas röst hörda!

 2. M Eriksson skriver:

  I en annan förening som jag är medlem i finns det en sång som följt med mig under åren. Den passar här också tycker jag.
  ”Ur led, ur led är tiden, men den kan klaras än, du är till och du är född att vrida tiden rätt igen och om vi bara börjar, kommer hundratusenfalt de andra med och allt ska ordna sig trots allt!
  Under stjärnor, under skyar blommar våren varje år, efter regnet kommer solsken och på vinter följer vår, och hur natten ligger kolsvart ta du bara ny tag. På varenda natt har hittills kommit dag.”

  Du får den av mig Harald så att du orkar fortsätta ditt arbete med att upplysa, berätta och beskriva.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: