Tvingas flytta efter 18 år!

 

Vår son Anders beviljades av landstinget anpassad studiegång på Sanna Gård i Lekebergs kommun 1989. Detta gjordes om till daglig verksamhet 1992. Kumla kommun, där Anders är skriven tog över insatsen 1995, när LSS införts. 1996 beviljade Kumla även boende för Anders på Sanna gård.

Nu vill Kumla ”ta hem” Anders så att han ska ha både daglig verksamhet och boende i Kumla. Vi har överklagat detta, men förvaltningsrätten anser att: ” Även med beaktande av de påfrestningar och svårigheter som enligt det medicinska underlaget är förenat med en flytt finner förvaltningsrätten med hänvisning till HFD 2012 ref. 59 att beslutet inte står i strid med LSS. Överklagandet ska därmed avslås.”  Kammarrätten instämmer.

Den dom i högsta förvaltningsdomstolen som man hänvisar till är den s.k. ”Ljusnarsbergsdomen”. Den handlade om ett fall snarlikt Anders. Domstolen dömde till kommunens fördel bl.a. för att man menade att en kommun kan behöva lång tid på sig för att få fram en gruppbostad. I det här fallet hade personen bott 6,5 år på samma ställe.

Vi tänker överklaga till HFD, med motiveringen att Anders bott 18 år på samma ställe och att HFD 2012 ref. 59 inte tar upp daglig verksamhet, vilket Anders haft längre på Sanna Gård än vad LSS funnits. HFD ger ju inte prövningstillstånd till vilka ärenden som helst, men om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas kan man göra det.

Vi tycker att det borde vara av principiellt intresse att få veta om det finns någon tidsgräns för när en kommun inte längre kan ändra ett verkställighetsbeslut? Likaså borde det vara av principiellt intresse att veta om ”Ljusnarsbergsdomen” även gäller daglig verksamhet.

Här öppnar sig en möjlighet att än en gång få debattera ”Ljusnarsbergsdomen” och vi hoppas att fler vill ta chansen att på olika sätt framföra sin åsikt.

 

Gunilla och Leif Ekström

 

Social tagging:

4 Responses to Tvingas flytta efter 18 år!

 1. Harald skriver:

  Varje normalt funtat person inser att detta är ett övergrepp!

  Eftersom det är verkställighet av insatser kan enligt dagens tolkning av lagen kanske inte domstolarna göra något? Men med tanke på hur kommuner sköter detta är det kanske dags för en ändrad rättspraxis!

  Hur Kumla kommun tänker är ett frågetecken. Är det prestige? Är det protest mot LSS? Eller är det bara pengar som styr handlandet? Oavsett orsak är det hänsynslöst mot Anders!

 2. Eva-Mari skriver:

  Det är för djävligt! Jag önskar Anders med föräldrar all Lycka till, och hoppas verkligen HFD fattar att man INTE tvångsflyttar människor. Kan man inte skriva till Europadomstolen?

 3. Mike Wan der Ploeg Nielsen skriver:

  Detta är övergrepp!
  Anders är gammal nog för att avgöra vad han vill bo och det ska inte kommunen avgöra!!
  Skäms på er Kumla Kummun!!
  Till dig Eva-Mari: Det kan man göra!!

 4. Katrin Gustavsson skriver:

  Det verkar helt galet- och låter självklart att Anders ska få vara kvar där han varit så länge! Jag tycker det är starkt av er att fortsätta överklag, alla har inte sådan ”tur”. Förhoppningsvis finns det några människor i högre instanser som kan ta ansvar och låta honom vara i sin trygga, invanda miljö. Lycka till!

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: