Otidsenliga arbetsregler för vissa personliga assistenter!

Varför särskiljer Försäkringskassan arbetstidsreglerna för Personliga assistenter, beroende på vem de anställts av?

År 1944 stiftades en lag som hette Hembiträdeslagen, och den skulle ge hembiträden i Sverige rätt till 8 timmars arbetsdag.  1971 ersattes Hembiträdeslagen av Lagen om husligt arbete och gällde fortfarande främst hembiträden och andra husligt anställda som t.ex. au-pair och barnflickor.  Dessa yrkesgrupper har gradvis minskat och nu finns det knappt dessa yrkesgrupper kvar. Så då kom man på att det kunde passa att Personliga assistenter gick under denna lag! Men bara under den omständigheten att de personliga assistenterna är anställda av assistansanvändaren själv.  ALLA andra personliga assistenters arbetstid regleras av ATL (Arbetstidslagen)

Som egen arbetsgivare för sina personliga assistenter gäller Lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete. Detta innebär att man enligt lagen bara har rätt att erbjuda 40 timmar/vecka i genomsnitt under en fyra veckors period. Nu skall dessutom även sovande jour (alla timmar) räknas in i denna arbetstid, vilket innebär stora försämringar för assistenterna. De får alltså gå ner i tjänstgöringsgrad och får på så sätt sämre lön! Assistenter anställda av kommuner, privata företag etc. arbetar enligt ATL och har rätt att arbeta 48 timmar/vecka i genomsnitt.

Det är inte ok att Försäkringskassan särskiljer personliga assistenters arbetstidsvillkor, beroende på vilken arbetsgivare de har!!

Så här skriver Arbetsmiljöverket om ordinarie arbetstid enligt Lagen om husligt arbete;

Lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete gäller om brukaren är arbetsgivare gentemot den personliga assistenten. Den ordinarie arbetstiden får, enligt lagens 2 §, uppgå till högst 40 timmar i veckan i genomsnitt för en tid av högst fyra veckor.  Det finns dock möjlighet till förlängning av den ordinarie veckoarbetstiden för arbete som innefattar tillsyn av barn eller annan hushållsmedlem som inte kan vårda sig själv. Förlängningen av arbetstiden gäller i den mån de medlemmar av hushållet, som har ansvaret för att tillsynsbehovet blir tillgodosett, är ur stånd att utöva tillsynen till följd av förvärvsarbete utanför hemmet eller till följd av nedsatt arbetsförmåga. Sådan förlängning får då ske med högst 12 timmar i veckan i genomsnitt för en tid av högst fyra veckor”

Den möjligheten till förlängning av arbetstiden har alltså Försäkringskassan inte ens beaktat!? På Assistanskolls hemsida kan man läsa vad Hanna Kauppi och Björn Jideus från Arbetsgivarföreningen KFO anser om detta http://assistanskoll.se/20141017-KFO-Forsekringskassan-tolkar-lagen-om-arbetstid-selektivt.html

Vi som är egna arbetsgivare betalar löner, arbetsgivaravgifter, försäkringar, skatt och övriga kostnader för assistans, precis som alla andra. Enda skillnaden är att vi måste redovisa alla kostnader till Försäkringskassan var sjätte månad, och betala tillbaka varje krona som inte använts till assistans. Detta tycker jag är helt riktigt, det vill säga att staten får tillbaka alla pengar som inte använts för personlig assistans. Dock anser jag att det vore mer rimligt att redovisningen sker 1 gång/år i stället. De flesta egna arbetsgivare har också slutit kollektivavtal, och erbjuder sina assistenter mycket goda arbetsvillkor.

Konsekvensen av dessa särskiljningar blir stora försämringar för de personliga assistenter, som är anställda direkt av assistansanvändaren. Detta drabbar inte bara assistenterna utan även den som har behov av assistans och dennes familj. Det kommer bli jag som mamma som kommer att få åka hem till min son, för att arbeta ideellt. Som snart blivande pensionär ska man inte behöva ta hand om sin vuxne son på 35 år!! För att min son ska kunna behålla sina assistenter är det viktigt att erbjuda bra scheman med bra lön, vilket med dessa nya regler inte kommer att gå.

Mitt förslag till Försäkringskassan är att ni helt enkelt slopar Lagen om husligt arbete för personliga assistenter anställda av egna arbetsgivare, och inför samma arbetstidsregler för samtliga personliga assistenter oavsett arbetsgivare.

Lagen om husligt arbete är gammal, luddig, och inte anpassad för arbetsgivare/arbetstagare 2014!

 

Ewa Ferin kontaktperson för

Jens Ferin – egen arbetsgivare sedan 2006.

Social tagging: > >

2 Responses to Otidsenliga arbetsregler för vissa personliga assistenter!

 1. Birgitta Fredriksson skriver:

  Varför ska Försäkringskassan över huvud taget bevaka frågor som normalt sett hanteras av arbetsmarknadens parter? Frågan är om den ens är lagligt att dra in ersättning som beviljats/beslutats och utförts. Kontrollen av hur man följer arbetstidslagen har ”ställt till det” för många brukare med få assistenter precis som Ewa Ferin skriver. Det är inte bara att ”plocka upp någon från gatan” när reglerna ska följas. Det kräver en hel del utbildning och kunskap om varje enskild individ för att både brukare och assistent ska känna sig trygga. Alla har heller inte anhöriga som kan ställa upp ideellt. Assistenterna har också rätt till ett arbete som man kan försörja sig på. Kan man inte få detta söker man sig till andra jobb och brukaren måste anställa fler vilket strider mot lagens intentioner. Jag har de senaste månaderna fått flera samtal från assistenter som inte kan jobba kvar hos sina brukare och som vill ha mer arbete för att klara sig ekonomiskt. Dessutom har jag kontaktats av brukare som vill byta anordnare just på grund av detta.
  Och – Varför är det ingen som tagit upp dispensreglerna enligt arbetstidslagen? Möjligheten finns ju!

 2. Eva-Mari skriver:

  Inte heller finns Jour reglerat i Lagen om arbetstid m.m i husligt arbete! De allra flesta assistenter har jour och sover hos den assistansberättigade (för att vara behjälplig vid behov) Vad jag kan läsa mig till så hittar jag inget reglerat om detta!?
  Dessutom har jag läst att det är Länsstyrelsen som skall ha sanktionsavgiften, om man skulle överträda 40 timmar, som det är nu tänker FK begära återkrav!?

  Nu har jag skickat dessa frågeställningar till Arbetsmiljöverket, så får vi se vad de säger.
  Det är verkligen otidsenligt att assistenter hos egna arbetsgivare skall följa denna gamla lag!

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: