Det pågår en nedrustning av LSS!

 

Vi som är i ”branschen” vet att detta påstående är korrekt och att det sedan 2008 har varit en process styrd av kommunerna. Och vårt rättsväsende har tyvärr varit behjälpligt.

Men för den stora allmänheten och för de flesta av våra politiker har påståendet varit för vagt för att de skall reagera.

Orsaken är enligt min mening att Maria Larsson 2008 stoppade LSS-utredningen ”Möjlighet att leva som andra” i socialdepartementets ”frysbox”. Därmed gav hon SKL och kommunerna möjlighet att driva utvecklingen i egen riktning. Med den s.k. fuskutredningen 2011 gavs ökade möjligheter även för Försäkringskassan att ha en än mer restriktiv prövning.

Som i ett led i förtydligandet av den negativa utvecklingen de senaste åren presenterar jag ett axplock nedan (vad som hänt för personlig assistans kan ni läsa om på t.ex. Assistanskolls hemsida):

– Hyran i nyproducerade lägenheter i storstäder är för oss alla mycket hög och kraftigt ökande. För LSS Gruppbostäder tillkommer extra stora pålägg för gemensamhetsytor som läggs på av allt fler kommuner, trots att ”ingen skall ha merkostnader på grund av sina funktionshinder”. Orsaken är en märklig tolkning av lagen av HFD (Högsta Förvaltnings Domstolen), tvärt emot LSS intentioner! Också annan handikappanpassning läggs på hyran, vilket naturligtvis är fel enligt våra handikappolitiska principer. Bostadstillägget är dessutom inte justerat i takt med hyresutvecklingen, vilket idag innebär att många LSS-gruppen blir hänvisade till socialbidrag för att klara hyran. Det innebär ett helt liv i fattigdom på grund av sina funktionshinder. Knappast ”Goda levnadsvillkor” enligt LSS!

– Fler kommuner tar betalt för resor till och från Daglig Verksamhet. Motivet är att man får (enligt en dom igen) och att ”det kostar för alla” (normalisering). Ofta hänvisas till vad ett ”månadskort” på kollektivtrafiken kostar. Problemet är dock att de drabbade ofta måste betala dubbel ”månadsavgift” för att kunna resa på sin fritid också.

– Just nu prövas hur mycket en kommun får ta ut för mat på gruppboende, mer än råvarukostnaden dvs. självkostnadsprincipen i LSS.

– Nybyggnationen av Gruppbostäder innehåller numera nästan alltid 6 lägenheter (ibland även fler), trots att ursprunglig lag tolkades av Socialstyrelsen till att ”en Gruppbostad skall bestå av 3-5 lägenheter”. Även här hänvisas nu till domar i HFD.

– Vi har på senare år sett flera exempel på hänsynslös tvångsflytt av personer från väl fungerande externa boenden sedan lång tid ”hem” till kommunens nu lediga platser som skall fyllas ut! Även här är orsaken en dom i HFD.

– Skatten för vår grupp av ”förtidspensionärer” har inte sänks som för ålderspensionärer. Det innebär att vår grupp betalar idag 47 % mer skatt än ålderspensionärer och för 2015 ökar det med regeringens förslag till 65 % mer (som mot lönearbetare idag).

– Om du bor i Gruppbostad får du numera regelbundet avslag på insatsen ledsagare och kontaktperson. Även här hänvisas till domar i förvaltningsrätten.

Den officiella orsaken till alla dessa försämringar är att kommunen vill pröva lagen i Förvaltningsrätten – ”vad som är rätt”! Tyvärr har domsolen ofta gett kommunen rätt. För att det är bekvämt att ge kommunens jurister rätt? ISF konstaterade i sin nyliga rapport att förvaltningsdomstolarna brister i sitt utredningsansvar.

Den riktiga orsaken till kommunernas avslag är naturligtvis att de vill spara. Och på en grupp som är politiskt svag! Mot all humanism som skall vara grundpelare i vår välfärdspolitik. Och mot LSS grundläggande intentioner om att kunna leva som andra trots sina funktionsnedsättningar.

 

 

Social tagging: >

6 Responses to Det pågår en nedrustning av LSS!

 1. Britt-Inger Halvorsen skriver:

  Håller med Harald!

  I Norrtäljekommun byggs för närvarande gruppbostad för 6 personer – blir det billigare??
  Knappast för nu finns risk för vantrivsel då det blir fler personer som ska samsas tillsammans.
  Fler som ska samsas i gemensamma utrymmen.
  Fler personal går det också åt, med risk för större personalomsättning
  Det blir fler kontakter för alla per dag också det med risker om oro och mindre trivsel..

  Så min kommentar att spara på LSS kommer att bli dyrare i längden!!

 2. Helena Gibbons skriver:

  När man läser detta känner man stor tvekan inför den dag det är dags för sonen att flytta hemifrån. Hur långt hinner nedrustningen av LSS gå inom ytterligare några år, undrar man. Det känns nästan som om institutionstänket är på ingång igen. Upp till sex stycken i en gruppbostad är inte acceptabelt.

  • Diana skriver:

   Det är på gång nu. Genom att försämra för individer och tvinga de anhöriga till att hitta annan lösning så lär institutioner vara de enda. Försäkringskassan höjer inte sitt bidrag, trots att hyran höjs. Ej heller höjer de den då kosten blir dyrare. Man försöker på alla sätt och visa driva igenom antingen institution eller att människor ställer upp som volontärer till ett vinstdrivande företag. Så här vill man ha det. Ställer man inte upp på detta så får man väl rösta fram Belgiens förslag.
   Jag vet att jag är vass i tungan, men jag har försökt att få människor att förstå vart utvecklingen är på väg.Ser Ni inte att dessa förslag är inget som är hämtad ur luften. Det finns ett helt team som arbetar på att försämra för människor med funktionsnedsättning. Eller jag kanske ska säga flera team. Team som arbetar nära riskkapitalens bolag. Timbro är just en sådan.

 3. Diana skriver:

  Jag motsätter mig påståendet att kommunerna vill spara. Det handlar väl snarare om vilka visioner som man antaget i EU och FN.

  Man motsätter sig nationalism då detta utgör ett hinder för det kapitalistiska tänkandet. Man anser att man kan skapa nya affärsmöjligheter för länder från forna Sovjetunionen. Vi ser hur våra våra barn, ungdomar och vuxna med någon form av funktionsnedsättning säljs ut på den öppna marknaden.

  Där kapitalister från Sverige öppnar företag i Ungern(och kallar sig för humana) bland annat för att driva billig Ungersk omsorg utifrån det salutogena perspektivet, där individer inte räknas. Med andra ord, kapitalister som bedriver affärsverksamhet utifrån kommunistisk anda. Man kallar det ”win to win” system. Där FN och USA ligger bakom logistiken.

  Den här hösten får mitt ena barn gå i vinter kläder från secondhand, detta för att mitt barn med funktionsnedsättning inte ska behöva svälta eller hamna på institution (kostnaden för sondnäring som inte hans pension räcker till).

  Detta är min verklighet numera. Jag kämpar varje dag med att försöka tro på våra politiker.
  Jag kämpar varje dag med att tro på FN:s visioner och EU:s tankar.
  Jag kämpar varje dag mot att försöka vara nöjd och glad, inte vika för det stora mörka molnet som närmar sig allt snabbare.

  Men det är svårt.. det är svårt att känna empati för andra när man själv närmar sig alltmer den avgrund som man skapat medvetet för att kunna bygga ett nytt samhälle. Tröttheten som är så bedövande att man inte kan komma ihåg vad man skulle göra eller vad man har gjort. Rädslan att förlora sitt arbete för att man inte längre sover om nätterna. De ständiga infektionerna och inflammationerna i kroppen som kommer när hälsan inte längre håller.

  Jag är på väg att deklarera krig mot Sveriges politiker och deras egotrippade behov samtidigt som de kräver tolerans och solidaritet av befolkningen i Sverige.

 4. Clara Domby Welander skriver:

  Jag har försökt skaffa ekonomisk hjälp till min 36 åriga handikappade son som bor i gruppbostad. Hans pengar per månad räcker till dom utgifterna ha måsta betala. Han har bott där i 11 år , under dem åren inte kunnat köpa en klädplagg. Det är jag hans mor köpte alla kläder av min pension. Matkostnaderna är sy höga trots att Socialstyrelsen uträkning /enligt kommunen/ är 57 Kr/dag. Den som bestämde det ska äta frukost, lunch, middag avden summan/dag!!!!
  Enligt Nacka kommun 3890 Kr/ månad räcker för mat, ,kläder , fritid, hygienartiklar, läkarbesök, medicin. Jag visste inte att jag ska skratta eller gråta.
  Den summan .räcker för mat kostnaderna.Lunch på jobbet 65Kr /lunch. Middag vardagar, lunch och middag på helgdagarna 45 Kr /st. Frukost, handlas på hans ICA kort.Han har
  1200 Kr /mån på kortet so ska räcka till frukost mat ,nöje, hygien artiklar, läkarbesök ect

 5. Problemet med ekonomiskt försörjningsstöd är att det bara är de löpande utgifterna som ingår i det stödet och jag tror att de utgår från Konsumentverkets beräkningar. Allt extra måste man söka särskilt bidrag för, vilket både är bra och dåligt. I normen ingår inte att man kan spara några pengar tyvärr. Självklart ska du inte ta från din pension utan söka extra bidrag för kläder.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: