Den felaktiga bilden

Som Harald skriver i sitt föregående inlägg så talar man ofta om offentliga utgifter i abstrakta termer, i miljarder, som kostnader, istället för nyttan och värdet av dessa offentliga utgifter. LSS har länge varit föremål för återkommande attacker på dess kostnader, LSS kostnaden skenar iväg osv. Som vi återkommande skriver om här är det felaktigt, framförallt vad gäller den kommunala delen av LSS. Kostnaderna ökar inte nämnvärt i relation till antal individer med insats. Eller i relation till andra samhällskostnader. Det finns inget stöd för påståenden om skenande kostnader.

Denna felaktiga bild legitimerar den oansvariga tillämpningen av lagstiftningen som vi ser breda ut sig runt om i Sverige. Att antalet domar ökar markant i förvaltningsrätterna måste ses för vad det faktiskt är, ett samhällsproblem. Det kan ta upp till ett år att få sitt ärende prövat i rätten på grund av den höga belastningen. Rättsäkerheten brister bara i det avseendet. Men den bild om skenande kostnader, en lag bortom kontroll, miljarder som försvinner, den bilden gör att obegripliga beslut och överfulla förvaltningsrätter kan accepteras.

Jag är inte säker på att diskussionen om kostnader är manipulativ som Harald skriver. För att klassa diskussionen som manipulativ måste det vara medvetna ansträngningar för att ge en bedräglig bild av verkligheten. Jag tror i många fall att rapporteringen av de skenande kostnaderna bygger på okunskap. Man vet inte hur den faktiska kostnadsutvecklingen ser ut. Man sätter den inte relation till andra relevanta jämförelsepunkter. I vår tid av snabb media tar man inte reda på det faktiska tillståndet. Således blir kvaliteten på diskussionen undermålig eftersom den bygger på påståenden och tyckande.

Det är därför bra att vi får motvikter som Haralds senaste inlägg. En mer relevant diskussion skulle handla om hur vi på ett bra sätt motverkar den negativa spiral av avslag och kvalitetsminskningar som sker runt om i landet. Hur vi undviker överfulla förvaltningsrätter. Hur vi kan följa intentionerna i LSS. Då måste vi ha ett annat perspektiv på offentliga utgifter. Vi måste kunna se värdet av offentliga utgifter, vi måste kunna värdera utgifter inte endast i ekonomiska termer. Och vi kan inte acceptera en bild där LSS ses som en lag förknippad med orimliga kostnader.

Social tagging:

Comments are closed.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: