Vi manipuleras med stora tal!

 

Jag menar inte tal i betydelsen föreläsning utan matematiska tal.

Vi som vanliga personer och familjer räknar pengar i kronor och i undantagsfall tusentals kronor. När vi hör eller läser om miljarder blir det därför väldigt abstrakt. Vi ser framför oss enorma väskor fulla med tusendollarsedlar som i filmer.

Vi har svårt att förhålla oss till sådana summor, vilket manipulerande personer kan utnyttja. Vi såg det i valdebatten där kostnaden för invandring plötsligt ökade med 48 miljarder. Att det var summan på 5 år och hur stor den var i den stora statsbudgeten var inget någon talade om. De drygt 9 miljarderna per år utgör ungefär 1 % av kostnaderna i hela statsbudgeten.

Ett annat liknande exempel var satsningen på Ostlänken som presenterades 2012 om totalt 30 miljarder. Att det var på 10 år talade man tyst om och hur mycket som var ”normalbudget” presenterades inte.

Likaså är de” galopperande kostnaderna ” för personlig assistans. 2013 var de 22 miljarder i statsbudgeten vilket innebär ca 2,5 %.

Överhuvudtaget används manipulerande bilder när LSS ökande kostnader presenteras. För en medelstor kommun är de ungefär 5-6 % av kommunens totala utgifter, dvs. inte särskilt mycket. Men det låter mer när man säger ”LSS kostar för mycket – det inkräktar på kommunens andra viktiga satsningar!”  Ofta användes då exempel som skola och dagis, som alla vill ha. Etiskt? Knappast!

När jämförelser görs av kostnader för LSS så jämförs ofta med t.ex. försvaret. Det är dock bara relevant att jämföra med personliga assistansen som också är en statlig utgift. Och då är försvaret dubbelt så dyrt. När det gäller övriga LSS är det en kommunal utgift och skall då jämföras med andra kommunale utgifter som t.ex. skola och äldreomsorg, där bägge dessa är dyrare.

En annan jämförelse kan göras i den märkliga diskussionen om fusk i assistans är med annat fusk. Fusket i assistans uppskattades av utredaren 2012 till 2-4 miljarder samt ett överutnyttjande på 3-5 miljarder. Det skulle innebära att var tredje eller var fjärde utbetalning är fel! Man kan undra vem som granskade utredningen innan den publicerades? Eller var det på flit för att chocka? Det har naturligtvis visat sig vara grovt överskattat och är i verkligheten 40-50 miljoner per år! Dvs. bara 0.15 % av totala assistanskostnaderna. I sammanhanget kan nämnas att skattefusket är 130 miljarder per år, fusk i A-kassan 1 miljard per år, fusk i sjukersättningen ca 300 miljoner per år och fusk i föräldrapenningen drygt 200 miljoner per år.

Personligen brukar jag gärna jämföra LSS kostnader med ROT, RUT och Jobbskatteavdrag som tillsammans är ca 150 miljarder dvs . nära 3 gånger så mycket som hela LSS inklusive personlig assistans.

Intressant är också diskussionen om att antalet personer med LSS har mångdubblats sedan 1994. Det är ju naturligt eftersom det börjar från noll! Intressantare är att jämföra med vad handikapputredningen uppskattade i sitt underlag till propositionen. De uppskattade att totalt 100 000 personer skulle omfattas av lagen. Idag är det drygt 80 000! En förskjutning har dock skett till personlig assistans som uppskattades till 7 000 men är idag ca 20 000.

Slutsatsen som jag drar är att när media och politiker drar på med miljarder luktar det manipulation!

Social tagging: >

Trackbacks/Pingbacks

  1. reclaimLSS » Den felaktiga bilden
Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: