Riksdagspartierna om fattigdomen

Handikappförbunden har till riksdagspartierna ställt följande fråga:

Är Ni beredda att i regeringsställning efter valet 2014, införa en spärr för kommunala avgifter som garanterar goda levnadsvillkor för dem med livslångt behov av stöd till sin försörjning?

Av bakgrunden till frågan framgår att de handlar om personer med insatser enligt LSS och som bor på särskilda boenden där hyrorna kan vara mycket höga, bland annat på grund av hyran för gemensamhetsutrymme. Deras låga inkomster gör att den disponibla inkomsten inte sällan ligger på minus. Därför vill Handikappförbunden se en kommunal spärr för hur mycket den enskilde ska behöva betala.

Fattigdomen är något som vi här på Reclaim LSS skriver mycket om. Precis som Handikappförbunden skriver är orsaken låga inkomster i kombination med höga utgifter, utgifter som ofta är en direkt konsekvens av funktionsnedsättningen. Att vi så fullkomligt misslyckats med att leva upp till principen om att den enskilde inte ska ha merkostnader på grund av sin funktionsnedsättning är orimligt. I varje fall orimligt om man nu anser principen som viktig.

Vad svarar partierna?

Socialdemokraterna, Feministiskt initiativ, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet och miljöpartiet svarar ja på Handikappförbundens fråga.

Moderaterna, Folkpartiet och Sverigedemokraterna svarar nej. Dock är de medvetna om problematiken och visar i varierande grad vilja att ta tag i situationen. De vill dock inte låsa fast sig vid en kommunal spärr för avgifter.

Oavsett metod för att åtgärda denna strukturella fattigdom tolkar jag svaren som att det finns medvetenhet kring problemet. Det vore dock märkligt om det inte fanns en medvetenhet kring fattigdomen. Frågan har varit uppe ett flertal gånger i statliga utredningar och Centerpartiet föreslog inför förra valet en lösning på detta.

Läs frågan här och läs svaren här.

Social tagging: >

2 Responses to Riksdagspartierna om fattigdomen

  1. Eva-Mari skriver:

    Tack för informationen, den är nog så viktig så här 17 dagar innan det är dags att gå till valurnan. Man får hoppas att de som svarade Ja på frågan, också levererar om de röd/gröna får majoritet. Nu måste det snart hända något som förbättrar situationen för personer med funktionsnedsättning, och detta gäller också på fler områden, både LASS och LSS!!

  2. Lennart skriver:

    Vid förra torsdagens manifestation i Jönköping med partiduellet mellan de olika partierna var ( som vanligt) alla överens om att värna LSS. Men att värna LSS – en världsunik rättighets-lagstiftning måste förplikta. Det är, allra helst i valtider, enkelt att vara populistisk och via läpparnas bekännelse erkänna alla människors lika värde utifrån ett etiskt perspektiv men då borde vi också se ett tydligt moraliskt ansvar för att de lagstadgade rättigheterna tillförsäkras de som omfattas av LSS; dvs att man reviderar lagen utifrån lagens intentioner och lagstiftarens mening vilket många beslutsfattare tycks ha glömt bort under de 20 år som lagen funnits för personer som ofta behöver ”få lite mer för att få lika mycket” – dvs. ett personligt utformat stöd för att uppnå goda levnadsvillkor med en egen tolkning av begreppet. LSS ska inte avvecklas. LSS ska utvecklas.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: