Kontaktperson ska bryta den enskildes isolering

För tillfället arbetar jag på en rapport om insatsen kontaktpersons utveckling mellan åren 2002-2012 samt de senare årens domar i förvaltningsrätterna över denna viktiga insats. Något som slår en är hur ofta man nekar insatsen kontaktperson med motiveringen att den enskilde inte är socialt isolerad.

Denna icke existerande sociala isolering består ofta i att den enskilde har boende och daglig verksamhet. Man menar att den enskilde träffar andra människor och därför inte kan anses vara socialt isolerad i lagens mening.  Vad står det i förarbetet till LSS angående social isolering? Ingenting faktiskt. Däremot står det:

”En viktig uppgift för kontaktpersonen skall vara att bryta den funktionshindrades isolering genom samvaro och genom hjälp till fritidsverksamhet.”

Vad betyder begreppet socialt isolerad?

Det diskuteras i en rapport från Folkhälsovetenskapligt Centrum i Linköping om social isolering. Man kan skilja mellan social och emotionell isolering. Man kan exempelvis vara i ett socialt sammanhang eller bland andra människor men kan sakna någon att anförtro sig åt och där med uppleva en social isolering. Det finns också en kvantitativ och en kvalitativ aspekt av social isolering. Man kan ha många kontakter på exempelvis ett gruppboende men de behöver inte vara kontakter som är av den kvalitetet att det bryter ens isolering. Ett typexempel är att man inte kan kommunicera med sina grannar trots att man är tillsammans med dem.

Kommunerna och förvaltningsrätterna antar allt för ofta en kvantitativ definiton av social isolering, exempelvis att det finns ett antal individer i ens direkta omgivning, därför är man inte socialt isolerad. Eller så har man möjlighet att göra en eller två aktiviteter i veckan, vilket anses vara tillräckligt för att bryta isoleringen. Den kvalitativa aspekten av dessa kontakter eller aktiviteter lämnas alltför ofta åt sidan vid bedömningen av den enskildes situation. Det finns dock undantag som i detta fall där en man fått rätt till kontaktperson.

Avslutningsvis så bör vi i vår argumentation mot avslagen om kontaktperson motsätta oss en ensidig tolkning av begreppet socialt isolerad.

Social tagging:

8 Responses to Kontaktperson ska bryta den enskildes isolering

 1. Eva-Mari skriver:

  Mycket bra Emanuel att du tar upp detta. Själv skickade jag ett mail till Maria Larsson den 29/1 2014 angående kontaktperson;

  Hej Maria!
  I ditt svar skriver du att ”Även om statistiken inte pekar på en utveckling som ger anledning till oro, kan det finnas anledning att vara uppmärksam på frågan och särskilt följa utvecklingen av denna insats” Den statistik du hänvisar till är framtagen av SoS 2011. Jag skulle vilja påstå att det finns mycket stor anledning till att vara orolig för insatsen biträde av kontaktperson enligt 9 § 4. Vi hör från hela landet hur denna insats avslås gång på gång, med hänvisning till att individen har gruppboende och/eller daglig verksamhet och är därför inte socialt isolerad. MEN då har varken Socialförvaltning eller Förvaltningsdomstolen riktigt förstått hela syftet med en kontaktperson. Precis som du riktigt påpekar;”Insatsen kan beslutas även om den enskilde bor i ett gruppboende och har daglig verksamhet. Kontaktpersonen kan i dessa fall ge den enskilde möjlighet till social samvaro och aktiviteter utanför det ordinarie boendet eller verksamheten.” Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra.Vem av oss andra medborgare accepterar att bara umgås med grannar och arbetskamrater. Det finns inte EN ENDA medborgare som inte har en eller flera vänner som de själva valt att umgås med. Dessutom kan denne kontaktperson göra det möjligt för individen att integreras i samhället, utanför ”Omsorgssfären”, och det är väl det vi strävar efter!? Full delaktighet i samhället! Jag önskar att du skulle göra ett skarpt uttalande som skulle få tjänstemän, politiker och förvaltningsdomstolar att sluta upp att avslå denna begäran av insats, med hänvisning till att individen ”inte är socialt isolerad”. Annars tycker jag att ni i regeringen kan ta bort insatsen Kontaktperson för personer med LSS-insats, för majoriteten bor i boende med särskilt stöd och har daglig verksamhet. Denna insats är inte någon dyr kostnad för en kommun, men den ger den enskilde väldigt mycket, i form av känslan att ha en alldeles egen vän, som den själv har valt. Man väljer inte sina grannar på boendet, sina arbetskamrater och inte vilka som skall jobba på dessa ställen. Att få välja en egen vän, kan vara skillnaden mellan att bli deprimerad eller att må bra. Om kommunen tänkte lite mer långsiktigt, så kunde dom nog räkna ut att individen på sikt, skulle kunna kosta dom bra mycket mer än vad insatsen Kontaktperson kostar!
  Mvh

  (Inte fått något svar på detta, men det har ju BARA gått 2 månader. Kanske ska passa på att skicka en liten påminnelse till henne 😉 )

 2. Emanuel skriver:

  Snart kommer siffror på utvecklingen av insatsen i den rapport jag arbetar på. Kan redan nu konstatera att det finns anledning till oro.

 3. Willy Engebrethsen skriver:

  Bra att den emotionella aspekten av social isolering lyfts fram. Jag håller på med ett ärende där ”Kalle” flyttar till en servicebostad och därmed blir av med sin kontaktperson. Eftersom det är en upphandlad verksamhet så är det väldigt begränsat med personal och någon individuell prövning har inte gjorts. Handläggaren säger som så ”att när man bor i gruppbostad/servicebostad så har man inte rätt till kontaktperson men du kan söka men kommer att få avslag”. Begreppet ”att leva som andra” kanske också ska lyftas upp?
  Bra att detta problem tas upp.

 4. Harald skriver:

  Vad som ligger bakom att LSS-handläggaren säger nej är dels ”vi ska säga nej till allt som går” dels ”vi hinner inte jaga kontaktpersoner också”.

  När det gäller domare i förvaltningsrätterna är det svårare – förmodligen förstår de inte vad en gruppbostad är och att jag kan vara socialt isolerad på ett torg fullt av människor om de inte talar samma språk som jag!

 5. Britt-Inger Halvorsen skriver:

  Hej alla som skriver och läser här!
  Jag håller med er som skrivit tidigare och vill visa vad en riktigt god vän /kontaktperson är bra för!
  Drar först exempel på ”alla andras liv” som många kan ha och leva;
  Dans, dans och mera dans…
  det är att ha vänner att laga mat/middag regelbundet med , pratar om vår tid i skolan, ungdomsåren…
  att gå på någon musikal/teater/konsert osv. – en speciell vän har jag till det!
  njuter av att simma och basta och prata om ”förr” då vi var unga…
  går promenader till vattnet och runt sjön, upplever och lär mej mer om djur och natur…
  skidweekend i fjällen på vårkanten…
  åker och tittar på gamla bilar, har MC-träffar…

  Ja listan kan göras oändligt lång…
  Och detta gör jag/vi med olika vänner/bekanta osv.
  och det säger ju sej självklart att jag vill göra det med vän som jag har en egen relation med, att ha hemlisar med…
  – och där kommer kontaktpersonen in!
  Alla människor är vi unika med unika behov – låt oss få ha det och fortsätta vara det!

 6. Harald skriver:

  Det är jobbigt med personer som medvetet eller omedvetet stänger ute viss information. De har en reflexmässig reaktion när de hör ett ord – de har redan bestämt och översatt vad det betyder.

  Jag upplever det om och om igen för ordet LSS – alltför många likställer detta med personlig assistans – varvid deras texter och uttalande i klartext uttrycker detta och lurar ännu fler in på fel översättning.

  Likaså är det med God man – de flesta översätter detta med en person som ansvarar för en funktionshindrads ekonomi – trots att de flesta Gode män även har ansvar för de andra i mina ögon viktigare uppdragen; att sörja för person och att bevaka rätt!

  Nu är det kontaktperson enligt LSS – som likställs med vilken personkontakt som helst!

  Någon duktig psykolog kan säker förklara hur det fungerar? Men jag blir bara trött!

 7. Karl-Olov Nordin skriver:

  Ja jag håller med detta nu då

 8. Ulrika Lindgren skriver:

  Tack för inlägget om mannen i Sandviken. Det är viktigt att få ut denna typ av information. Viktigt att all bedömning görs efter ”noggrann individuell bedömning”. Att läsa om dessa ”ärenden” ger ju också bra argument och ett rätt synsätt på aktuella händelser i den egna kommunen.

Trackbacks/Pingbacks

 1. reclaimLSS » Låg chans att vinna i förvaltningsrätten nu jämt fördelad
Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: