Hur många har Individuell Plan enligt LSS?

Ingen vet svaret!

Många vet inte vad Individuell Plan är!

Det görs inte längre någon uppföljning sedan Socialstyrelsen tog över ansvaret från Länsstyrelsen! Senaste uppföljningen är från 2009.

Alla ansvariga har ”glömt bort” denna viktiga insats, trots att den förstärktes i lagen så sent som i januari 2011. Nu är kommunerna skyldiga att erbjuda alla med någon LSS insats en Individuell Plan.

Anledningen till skärpningen var att antalet personer med LSS som hade Individuell Plan(IP) år 2003 var 6,5 % och år 2009 bara 6,6 %. Därefter har som sagt ingen uppföljning gjorts. Inget talar dock för att antalet IP ökat mer än marginellt till idag. I Socialstyrelsen Lägesrapport 2014 från 2 februari i år skriver de bara om IP och personer med LSS insatser ”Förutsättningarna för att dessa personer ska erbjudas en individuell plan har ökat något, men är fortfarande begränsade. År 2012 hade 62 procent av kommunerna rutiner för att erbjuda dessa planer”. 62 % när lagen säger alla! Och utan någon kommentar av Socialstyrelsen!

I en färsk kommentar på sajten skriver en FUB medlem: För ett par veckor sedan frågade vi en arbetsplatschef om en person hade IP, och fick svaret: ”Det du tänker på som individuell plan är nog det vi kallar genomförandeplan”.

Det upprörande är att detta är en vanlig sammanblandning ute hos kommunernas verksamhetsansvariga. Jag har tidigare konstaterat att det dels beror på kompetensbrist hos LSS handläggarna dels beror på ointresse från myndighetsansvariga hos kommunerna, då den kräver arbete. De har inte förstått vitsen med IP för kommunen.

Så för att få IP måste, trots lagens skrivning, den enskilde själv kräva den! Och han/hon måste skaffa egen expertis som skriver planen!

Så var det väl ändå inte tänkt politiker och lagstiftare?

Varför är det då så viktigt med Individuell Plan för individen:

 • Individuell Plan är den enda plan som är din egen. Alla andra är verksamheters planer.
 • Individuell Plan är planernas plan, dvs. den skall samordna alla dina andra planer.
 • Individuell Plan är den plan där du bestämmer själv om vad som är viktigt för dig.
 • Alla dina individuella behov blir tydliga.
 • Med IP garanteras uppföljning av alla insatser minst 1 gång per år.
 • IP är ett kontrakt mellan individen och kommunen, som du kan hänvisa till.

 

Varför är Individuell Plan bra även för kommunen:

 • Individuell Plan spar tid och resurser – inget dubbelarbete och inga akututryckningar.
 • Att ”göra rätt från början” spar både frustration och resurser.
 • Man får ett utmärkt underlag för planering av resurser.

 

Så låt alla som har LSS insatser få en Individuell Plan som det är tänkt!

Skärpning krävs av Socialstyrelsen i sitt uppföljningsansvar! Nästa gång jag ställer frågan i rubriken vill jag ha ett svar.

Skärpning krävs av kommunernas LSS handläggare! Ni har stampat på en oacceptabel nivå i för många år nu.

Skärpning krävs av våra intresseorganisationer som måste driva frågan med tydliga krav!

Social tagging: >

7 Responses to Hur många har Individuell Plan enligt LSS?

 1. Karl-Olov Nordin skriver:

  Ja jag tycker att detta att ställa Krav påp dels Kommunerna och även dem Övriga nu då.

 2. Eva-Mari skriver:

  Jag ska träffa vår LSS-handläggare om just IP nu i veckan. Jag ska dra ut denna information och ge till henne, så hon kan ta en diskussion i sitt arbetslag 😉

 3. Lennart skriver:

  Jag har idag skickat Haralds inlägg om IP till vår myndighetsenhet här i Jönköping och ställt ett antal frågor med anledning av detta: Om det är praxis att alla handläggare erbjuder alla LSS berättigade IP? Vem man förordar som ansvarig för upprättandet av planen? Om det finns någon information på kommunen om IP och om den finns på lättläst svenska och begärt att få en uppgift om hur många av de LSS berättigade i vår kommun som idag har en Individuell plan?

  Uppmanar er alla som har rätten till en IP att snarast kontakta era LSS handläggare och ställa frågor kring IP; om de har kunskap om vad lagen säger om planen? Kompetens att ”stötta” den enskilde om man saknar en opartisk person som kan vara ansvarig för planen?

  När lagen ändrades till att handläggarna inte bara skulle informera om IP utan skyldigheten att erbjuda den skrev riksförbundet en skrivelse till SKL och frågade hur de skulle säkerställa att kommunerna efterlevde den nya lagtexten. Vi fick ett ”god dag yxskaft svar” och med tanke på de siffror som Harald nämner i sitt inlägg – att endast 62% av kommunerna har riktlinjer för IP så borde vi på nytt uppvakta ansvarig myndighet samt upprepa våra frågeställningar till SKL.

 4. Harald skriver:

  FUB Linköping har ställt frågan hur många som har Individuell Plan LSS och fått svar 30 personer.

  Det innebär knappt 3 %! Jag tror att det var en väckarklocka för ansvariga.

  Jag föreslår att fler ställer den frågan till sin kommun!

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: