Fusk i LSS assistans jämfört annat fusk

Mediadrevet kring fusk i assistansersättningen är orimligt stort i förhållande till storleken på fusket och i jämförelse med fusk i andra bidrags- och skattesystem.

Varför är just LSS och insatsen assistans så intressant att förfölja med av media är en rimlig fråga att ställa?

Debatten började med statlig utredning SOU 2012:6 ”Utredning mot fusk och felaktigheter med assistansersättningen”, i vanligt tal kallad ”Fuskutredningen” av Justitierådet Susanne Billum m.fl. Utredningen är ett hastverk med slutsatser om fuskets storlek som är märkliga. Billum påstår:

 • omfattningen av fusk och andra orsaker till felaktiga utbetalningar av assistansersättning bedöms ligga i intervallet 9–15 procent av totalt utbetalt belopp år 2010
 • omfattningen av överutnyttjande av assistansersättning bedöms ligga i intervallet 13–18 procent av totalt utbetalt belopp år 2010. I detta kan även ligga effekter av övervältring mellan huvudmännen

Om vi omsätter detta i siffror:

9-15 % skulle innebära att fuskets storlek skulle vara 2-4 miljarder kronor per år

13-18 % skulle innebära att överutnyttjandet skulle vara 3-4,5 miljarder kronor per år

Dessa siffror kan jämföras med vad Försäkringskassan hittills återkrävt per år 2011-2013 som är i storleksordningen 40-50 miljoner per år. Observera att återkrav inte är detsamma som att det finns domar. Domarna är på ett betydligt lägre belopp. Ett betydande fusk kanske men bara på 0,15 %!

Det kan därför vara klädsamt av media och politiker att jämföra med annat fusk i bidrags- och skattesystemen:

 • skattefusket (benämnt skattefelet)                     uppskattas till 130 miljarder per år
 • A-kassan                                                            uppskattas till 1 miljard per år
 • sjukersättningen                                                 uppskattas till 300 miljoner per år
 • föräldrapenning                                                  uppskattas till 230 miljoner per år

 

I en annan statlig utredning ”Vem fuskar och varför” kan man läsa bland annat:

 • 75 % anser att bidragsfusket är mycket eller ganska omfattande.
 • var fjärde svensk har en hög acceptans för fusk.
 • ett stort antal personer, 64 procent, tror att en av de orsaker som bidrar till att man bidragsfuskar är att moralen är dålig; men en än större andel, sju av tio personer, upplever att den allra främsta orsaken till att människor bidragsfuskar är att politiker och personer i ledande ställning fuskar

Vad beror fusket på?

 • moralen är dålig
 • politiker och företagsledare fuskar
 • vi har blivit giriga – allt är pengar – vi ser inte kopplingen till allmänna välfärdssystemet
 • attityderna mot eget fusk är tillåtande
 • att fuska med allmänna medel är ok – ”alla gör det”

Vem fuskar?

 • det finns en kulturell skillnad – att gruppen man tillhör är tillåtande
 • det finns en större risk om du är ekonomiskt utsatt – bidragsfusk är inte lika allvarligt som stöld i allmänhetens ögon
 • men även rika och politiker – personer i alla samhällsklasser fuskar
 • privatiseringen av vård och omsorg har ökat fusket – dvs. företagen fuskar

 

Med den här kunskapen om fusk är min fråga till media och politiker självklar:

Varför skrivs det och pratas det mest om fusket i assistansersättningen? 

Social tagging: > >

3 Responses to Fusk i LSS assistans jämfört annat fusk

 1. Karl-Olov Nordin skriver:

  Ja vad bra att ni kunde berätta detta nu då.

 2. Redaktör skriver:

  Att fusket inte är störst i assistansersättningen bekräftas i dagens DN:
  Av 1469 polisanmälningar som FK gjort 2013 avser 218 föräldrapenning, 193 sjuk-och aktivitetsersättning samt barnbidrag och 101 avser assistansersättning.

  Jag misstänker dessutom att ”riskgruppen” som FK jagar innehåller fler med assistans.

Trackbacks/Pingbacks

 1. Cyberliv » Fusk i LSS assistans jämfört annat fusk
Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: