Utvecklingen av insatsen ledsagning i LSS

Den viktiga insatsen ledsagning har fått en del styrk i domstolar under senare år. Först kom en dom om att ledsagarens omkostnader inte behövde ersättas av kommunen. Istället skulle de enskilde stå för den kostnaden, vilket då givetvis förvandlar arbetskostnaden för utföra ledsagning till en merkostnad för den enskilde. Den enskilde skulle istället ersättas med bistånd enligt SoL för denna merkostnad. Sedan kom några domar som menade att stöd vid utlandsemester normalt inte ska lösas via ledsagning.

Vi får till och från rapporter, bland annat från Klippan om att man inte blir beviljad ledsagning för att utföra aktiviteter som att åka på konferenser och dylikt. Det får man lösa på annat sätt. Detta stöds också av den statistik som förs av SCB angående kostnader och antal insatser om LSS. I grafen nedan ser vi utvecklingen av antalet ledsagarinsatser. Bilden är tydlig från 2005 började antalet insatser mattas av och från 2009 började de också minska. Slutsatsen: det är svårare att få ledsagning idag.

Antal insatser av ledsagarservice enligt LSS 2002-2012 

ledsagning

Det ser dock annorlunda ut när man ser på kostnaderna per insats. De ökade väldigt lite mellan 2002 till 2006. Men på ett år ökade kostnaden per insats med 225 procent. Vi här på reclaimLSS ogillar det sökta och ogrundade pratet om astronomiska kostnader osv. men här kan man faktiskt tala om ökningen i dessa termer. Frågan är vad som förklarar detta?

Kostnad per/insats ledsagarservice enligt LSS 2002-2012  

ledsagning2

Man kan spekulera.  Insatsen fick en annan karaktär, med fler timmar per insats. Det kommer med följdfrågor, varför? Var det i samband med de hårdare reglerna för grundläggande behov inom assistansen? Var det ett skifte mellan ledsagning och assistans? En annan spekulation, gjorde kommunerna om sina ledsagarinsatser inom SoL till ledsagarinsatser enligt LSS. En tredje spekulation är att det är fel på statistiken vilket inte är omöjligt.

Det går att konstatera att det nu är svårare att få ledsagning än tidigare. Men frågan är vad som hände med insatsen 2006-2007? Spekulera genom att kommentera. Eller om ni vet, meddela det.

Social tagging: >

8 Responses to Utvecklingen av insatsen ledsagning i LSS

 1. Karl-Olov Nordin skriver:

  Ja detta håller jag med om nu då.

 2. Eva-Mari skriver:

  Ja, siffror och statistik överlåter jag till dig Emanuel (och till Harald).

  Jag ifrågasätter Högsta Förvaltningsdomstolens Mål nr 2746-09, som hävdar att kommunerna inte behöver ersätta Ledsagares omkostnader.

  Förklara gärna för mig hur det rimmar med LSS-lagens intentioner,
  ”att inte behöva ha merkostnader på grund av sin funktionsnedsättning”!?

  Att gå på bio kommer kosta 220 kr (110 kr + 110 kr)
  Simhallsbesök 150 kr (75 kr + 75 kr)
  Tågresa och läger 9000 kr (4500 kr + 4500 kr)

  Men man kanske bara ska ta med Ledsagaren på en promenad, en cykeltur, biblioteksbesök (dock inte med fika) = BARA gå på gratisaktiviteter oavsett
  vad individen har för intressen!

  Detta är INTE ok!!

 3. Harald skriver:

  Jag har fått en rimlig förklaring till den plötsliga kostnadsökningen från en av mina kontakter.

  Det var så att både ledsagning och kontaktperson sågs som uppdrag med en lägre ersättning, men sen ändrades det och för ledsagning utgick det normal timlön som till personal i gruppboende.

  • Emanuel skriver:

   Tror inte det kan förklara ökningen. Det skulle i så fall vara som KP där vissa har ett arvode och inte timlön. Men ledsagare har mig veterligen alltid haft timlön eller har de haft arvode som KP? Om man ändrade detta i stor skala under 2006 så kan det vara en förklaring.

   Men jag tror personligen att det har något med beräkningen eller insamlingen av kostnaderna att göra och ska fördjupa mig i frågan.

   • Harald skriver:

    Tidigare var det arvode precis som för Kontaktperson, dvs. inte timersättning om jag förstod rätt. Det förklarar grafen.

    Den dubblering som uppstod borde kommunerna akta sig för och förorda kontaktperson?

 4. Britt-Inger Halvorsen skriver:

  Om du bor i ett boende enligt LSS så får jag förklarat att det ledsagare och kontaktperson utför ska ingå i personalens uppgifter.
  Men jag får ofta förklarat att när det är musikarrangemang, dans osv blir det ofta en gruppaktivitet för personalen kan inte lämna en boende ensam hemma.
  Hur går det ihop med att ”leva som andra”?

  Att ha en jämnårig vän att gå på aktiviteter är ofta halva nöjet, tänk att få vara på dansen till den stänger efter midnatt – det är att leva som andra.

  Att ha en jämnårig vän som kontaktperson är också toppen att ha ”hemlisar” med, att prata om kärlek, musik och andra intressen – det är att ha en vän som alla andra.

  • Harald skriver:

   Det är en ensidig tolkning som kommunerna gjort kanske med hjälp av Jonas Reinholdsson och andra tveksamma jurister!

   En kontaktperson som den beskrivs i propositionen kan aldrig ersättas av en personal från det egna boendet!

   Vi måste driva detta från intresseorganisationerna i våta kommuner och centralt mot förvaltningsdomstolarna!

  • Eva-Mari skriver:

   Ja Britt-Inger, det var nog precis det du skriver som var tanken med både kontaktperson och ledsagare. Sen har våra kommuner ”förvanskat” LSS-lagens intentioner! Jag tycker som Harald att vi måste driva dessa frågor mycket hårdare, så våra personer med LSS-insatser får leva som andra.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: