LSS är ju en lönsam affär för samhället

Nu är drevet igång igen!

Med jämna mellanrum drivs en ”propaganda” som lyder ”LSS är för dyrt” eller ”Det fuskas med personlig assistans”. Senaste exemplen denna vecka är från Jönköpings Posten och Eskilstuna Kuriren. Man kan undra varför det händer just när funktionshinderrörelsen varit lite med synlig i debatten?

Bruttokostnaden för personlig assistans är ca 26 miljarder och för resten av LSS drygt 30 miljarder (2012). I ett förtjänstfullt inlägg av Thomas Juneborg visar han att minst 45 % av bruttokostnaderna går tillbaka till staten och kommunerna. Dvs. de 56 miljarderna för LSS blir då netto drygt 30 miljarder.

LSS syselsätter drygt 100 000 personer, varav många utan LSS skulle vara arbetssökande och arbetslösa. Kostnaden för en arbetslös är i spannet 350 000 till 400 000 kronor per år (lågt räknat). Dvs. vi kan säkert ta bort ytterligare 10 – 15 miljarder från LSS kostnaderna.

Då är nettokostnaden för LSS 15 -20 miljarder kronor per år!

För att få en liten jämförelse så kostar de två senaste jobbskatteavdragen drygt 20 miljarder med tveksam effekt på sysselsättningen enligt experter. De totala jobbskatteavdragen på 100 miljarder har enligt Konjunkturinstitutet givet ca 100 000 jobb, dvs. en kostnad på 1 miljon per jobb.

Den sänkta krogmomsen har enligt Konjunkturinstitutet givet ca 4 000 jobb, dvs. till en kostnad av 1,35 miljoner per jobb.

Andra jämförelser (siffror för 2012):

 • ROT och RUT kostade ca 17 miljarder
 • Barnbidrag kostade ca 24 miljarder
 • Föräldrapenning kostade ca 25 miljarder
 • Ränteavdragen för lån kostade ca 25 miljarder

Jag kan konstatera att väldigt få ifrågasätter dessa kostnader jämfört med LSS!

Jag kan också konstatera att ett jobb inom LSS kostar betydligt mindre för samhället än de som uppstår via jobbskatteavdrag och sänkt krogmoms.

Varför ifrågasätts då just LSS kostnaderna av politiker och media?

LSS är ju en lönsam affär för staten och kommunerna!

Social tagging: > >

7 Responses to LSS är ju en lönsam affär för samhället

 1. Willy Engebrethsen skriver:

  Tack för detta räkneexempel! Ska genast kopieras ner i min mapp för
  att användas i mitt FUB-jobb!

 2. Britt-Inger Halvorsen skriver:

  Hej!
  Jag gör detsamma, tack Harald det blir så synligt och enkelt förklarat.
  Vi alla är lika viktiga i samhället och att leva kostar.

 3. Stig Olsson skriver:

  Underbart att få ännu fler exempel på hur konstigt våra politiker och svenska folk räknar!

  Detta inlägg ska in på min blogg och facebook för att spridas ytterligare!

  För att ”dina” siffror också ska lysa svarta isf rött så vill jag även räkna in allt som vi ca 17000 brukare och ca 80000 assistenter även betalar in i form av momspengar och konsumtion, tack vare att vi har assistansen. Dessa miljarder kanske får ner just assistansen till svarta siffror och vips är vi faktiskt lönsamma, vilket är närmare sanningen än när politiker räknar 🙂

 4. Harald skriver:

  En mer nyanserad ledare i Katrineholms Kuriren idag:

  http://kkuriren.se/ledareasikter/ledare/1.2080227

 5. Harald skriver:

  I en rapport från IFAU (institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering) så har effekten av den sänkta arbetsgivaravgiften för unga blivit 6-10 tusen nya jobb på kort sikt. Skatterabatten kostar drygt 10 miljarder, vilket innebär att varje nytt jobb kostat mellan 1 -1,6 miljoner kronor.

  http://www.ifau.se/sv/Forskning/Publikationer/Rapporter/2013/Sankta-arbetsgivaravgifter-for-unga/

  Kostnaden för jobben som LSS skapar glömde jag skriva ut i klartext i inlägget ovan – men det är ca 0,5 miljoner per jobb!

  Så samman fattningsvis 1 jobb skapat av:
  • Jobbskatteavdraget kostar 1,0 miljoner
  • Sänkt krogmoms 1,3 miljoner
  • Ungdomsrabatt arbetsgivare avgift 1,3 miljoner
  • LSS 0,5 miljoner
  Vad är då mest lönsamt?

 6. Swen Falk skriver:

  Är det bara jag som ser likheten med det antika Rom?
  Ge arbetarna lite jobbskatteavdrag så är det ingen som ifrågasätter att myndigheterna kastar icke lönsamma personer till lejonen på Colosseum.
  Har man majoritetens stöd så är det kanske frestande att se hur långt man kan gå i att förfölja dom svagaste i samhället och stjäla det lilla dom har innan det blir revolt.
  Siffror och statistik är bra, men det räcker inte för att beskriva allvaret för dom som drabbas. Tack för en bra sajt.

 7. Gunnar Johansson skriver:

  Skandalerna inom branschen som anordnar personliga assistenter är snarast legio. Det handlar om extra förmåner. extra fickpengarr, resor mm. Min välgrundade åsikt är att branschen är sjuk. Det måste nästan bli så när verksamheten kräver en ytterst liten egen kapitalinsats och att den arbetskraft man förmedlar i princip saknar formella behörighetskrav. Den taxa som kommunerna betalar förmedlingsbolaget saknar mig veterligt normer varför det är möjligt att ta ut oskäliga förmedlingsavgifter.(se ovan)
  Det är fullt möjligt att bygga upp en kommunal förmedling som både tar ut kostnader efter självkostnadspris och har full kontroll över LSS medlens användning.
  De jämförande exempel som återfinns i texten är mera ägnadeatt ställa grupp mot grupp och förvirran läsarna. Jag trodde Branschens företrädare var tillräcklig seriösa för att avstå från sådana skamgrepp. Eller är i verkligheten branschen så sjuk att den för att överleva tvingas till skriftliga skamgrepp. Och till sist. LSS lagen år ingen försörgningsinrättning. Dess syfte är sprunget ur FN Konventionen om alla människors lika värde och rätten till ett drägligt liv och delaktighet i samhället. Vi ska inte ha några fuskbolag som förstör vår möjlighet att uppfylla Konventionens syften och mål

Trackbacks/Pingbacks

 1. Beroende av LSS…
Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: