Retoriken mot LSS

Det finns tre huvudlinjerna i den retorik som ifrågasätter LSS:

Lagen är viktig, personer med funktionsnedsättning ska få stöd. Stödet måste dock vägas mot andra intressen av ekonomiska skäl. Rättigheterna måste därför begränsas.

Nu senast var det i en ledare i Jönköpings Posten som förde resonemanget efter att bland annat FUB protesterat mot en föreläsning där kommunen anlitat konsultföretaget som förekom i det uppmärksammade reportaget i Kalla Fakta. Men det är ett återkommande tema, ofta på ledarsidor i landets lokaltidningar.

Det som stör mig med denna retorik är att den driver en linje om nedmontering av lagstiftningen på tvivelaktiga grunder, ofta är det anslutning till något uppmärksammat fenomen som exempelvis fusket inom personlig assistans. Istället för att angripa det specifika problemet så angriper man hela lagstiftningen och dess intention.

För att återgå till huvudlinjerna i anti-LSS retoriken så börjar den alltid med att konstatera att lagen är viktig och betytt mycket för många. Sedan vänder resonemanget till att konstatera att man måste väga lagen mot andra intressen och därför begränsa rättigheterna. Den vändningen är motsägelsefull, om man anser att LSS som lag är viktigt borde man i alla fall ha grundläggande kunskap om lagens konstruktion och syftet med den. Syftet med lagstiftning är mycket tydligt uttryckt av riksdagen. Det blev en lag med specifika rättigheter för att personer med omfattande rättigheter inte skulle bli bortprioriterade, med andra ord, deras behov av stöd skulle inte vägas mot andra intressen. Den politiska prioriteringen och avvägningen av intressen gjordes när lagen antogs av riksdagen.

Man kan inte säga att lagen är viktig och i meningen efter vilja avskaffa dess intention.

Oftast hänvisar man till lagens kostnader och att de ökat dramatiskt. Nettokostnaden för assistansen och den kommunala delen av LSS är inte hög i förhållande till andra offentliga utgifter. Värdet LSS ger till människor i form av stöd samt värdet lagen ger till anställda inom området i form av arbete diskuteras sällan.  Harald ställer en viktig fråga i föregående inlägg, varför ifrågasätts LSS?

Svaret på frågan är komplex men det finns anledning att resonera kring det.

En anledning, det finns inte tillräcklig med kunskap hos opinionsbildare om LSS och dess verkliga kostnader. Därför kommer det ogrundade påståenden om lagens kostnader och orimliga jämförelser med exempelvis försvarsbudgeten.

En annan anledning, vi har en offentlig debatt som gärna fördömer och hittar enkla förklaringar på problem.  Det är inte ovanligt att man snarare tycker saker än för fram argument baserade på kunskap i det offentliga samtalet. Tyckande ses som fakta. När en idé eller åsikt väl satt sig i det offentliga medvetandet, exempelvis att LSS är dyrt, så är det en mer eller mindre cementerad verklighet.

Det vi kan göra är att visa på värdet av LSS för samhället och individen.

Social tagging:

4 Responses to Retoriken mot LSS

 1. Karl-Olov Nordin skriver:

  Ja jag vet dock inte vad jag skall Tycka om detta då detta Gäller LSS Delen nu då.
  Mvh: Karl-Olov Nordin

 2. Harald skriver:

  Retoriken används av bl.a. ledarskribenter, senast nu i Jönköpingsposten:

  http://www.jonkopingsposten.se/ledare/ledare-rattighetens-granser#.UuPM8bAV9aR

  Idag hade först en FB grupp svarat på insändaren:

  http://www.jonkopingsposten.se/kronikor-politik/vi-bestammer-goda-levnadsvillkor#.UuPOBrAV9aQ

  och fått ett svar direkt!
  Inledningen i svaret av den politiska redaktören var ju ok (som det skall var i retorik) – men andra delen är bedrövlig, med överdrifter ”miljarder” och tveksamma sanningar.

  Döm själva!

 3. Britt-Inger Halvorsen skriver:

  LSS-lagen är viktig!
  Den ska användas då den behövs och grundas på var och en persons behov att leva som alla andra. Det är klart att den kostar, men någon stans måste de personerna också få stöd och hjälp, alla vi människor finns här i samhället och kan någon inte ta hand om sina primära behov så är det bra med de 3 lagarna som regleras i LSS,-lagen, Socialtjänstlagen samt Hälso- och sjukvårdslagen.

  Har någon något bättre förslag än dessa lagars omfattning?

  En del personer (och de kan vara ganska många) som omfattas av LSS-lagen har själva ingen möjlighet att läsa eller förstå vad LSS-lagen är för något..
  Viktigt är att handläggarna som träffar personer med funktionsnedsättning har kunskap att visa dem vägen för rätt hjälp, stöd osv.
  Och precis som att leva som alla andra så har även personer med funktionsnedsättning behov av nöjen, avkoppling, reaktion, och det ska även beaktas i beslut (ger ibland dock problem vid spontana utflykter o nöjen).
  Jag tycker att vi i Sverige ska vara glada att vi kommit så långt med att vi alla är viktiga i samhället, att vi alla ska ha möjlighet att ha ett intressant arbete/sysselsättning, kunna bo vart vi önskar osv.
  Vi har råd med det!

 4. Claes David Bymark skriver:

  Problemet är att vi inte kan eller orkar slåss för våran rätt. Jag är 56 år och har för några år sen fått diagnos ADHD och GSU-UNS (atypisk autism). Jag har mått dåligt i hela mitt liv utan att förstå varför. Nu vet jag men mår fortfarande lika dåligt. Varför?
  Helt enkelt därför att min LSS- handläggare är min värsta fiende. Hon företräder ju kommunen…..

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: