Utveckling av LSS!

I dess tider när LSS ifrågasätts till och med av de som skall ansvara för att lagen efterföljs – vill jag skriva om LSS utveckling!

Det känns mer riktigt även om utvecklingen kanske ibland speglar ett ökande utanförskap i stället för den inkludering som lagen en gång för 20 år sedan utlovade.

För att spegla utvecklingen använder jag åter verifierad statistik. Så här har de större kommunala insatserna utvecklats från 2005 till 2012. Observera att jag inte lägger någon värdering i begreppet ”större”, då alla insatserna är viktiga, utan bara just större i antal personer per insats.

 • Insatsen Särskilt boende har ökat från 2005 till 2012 med 23 % i antal personer
 • Insatsen Daglig verksamhet har ökat från 2005 till 2012 med 28 % i antal personer
 • Insatsen Personlig assistans har ökat från 2005 till 2012 med 15 % i antal personer

Den insats som ökat mest är Daglig verksamhet (DV). Kostnaden för DV var 2012 drygt 6 miljarder kronor, vilket är knappt 20 % av kommunernas LSS kostnader. Det är ungefär lika mycket som övriga 7 av de 9 insatser i LSS (DV och Boende exkluderade). Den kostnaden skulle kunna minska om Arbetsförmedlingen gjorde mera insatser för att få fler i gruppen i riktigt arbete. Vi skulle lägga pengarna på detta istället för på avslags-jurister!

Daglig verksamhet enligt LSS propositionen:

”Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd samt de som fått ett begåvningsmässigt funktionshinder i vuxen ålder, dvs. de som tillhör personkrets 1 och 2 i 1 § LSS, har rätt till denna insats. Med daglig verksamhet avses meningsfull sysselsättning som syftar till att ge den enskilde stimulans, personlig utveckling, gemenskap och delaktighet i samhället. Verksamheten kan bedrivas genom dagcenterverksamhet eller exempelvis genom stöd till organisationer, kooperativ m.fl. som anordnar sysselsättningsaktiviteter. Det skall dock inte vara fråga om något anställningsförhållande.”

Daglig verksamhet är en insats i LSS. Insatsen är en rättighet, och därmed frivillig, och grundas på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Daglig verksamhet har tre huvudinriktningar:

 • Aktivitet och upplevelse; Innebär att erbjuda aktivitet med omsorg i gemenskap utifrån den enskilde individens behov och förmåga.
 • Arbetslinjen; Innebär att erbjuda arbetsliknande sysselsättning med eller utan krav på produktion
 • Företagsplatser; Innebär att erbjuda ett meningsfullt arbete inom den offentliga och privata arbetsmarknaden, individuellt eller i grupp.

Det är positivt om ökningen sker i ”Aktivitet och upplevelse” vilket då innebär att kanske alla som vill får en meningsfull syselsättning trots att de är långt ifrån arbetsmarknaden. Det är också positivt om ökning sker i företagsplatser naturligtvis.

Det oroande är om ökningen mest sker i ”Arbetslinjen” så att den tillsammans med företagsplatser förklarar hela ökningen. Det kan betyda att färre personer med funktionsnedsättningar når den öppna arbetsmarknaden.

Det är oroande om det finns ännu färre jobb med stöd från Arbetsförmedlingen. Och att arbetsgivare i sina rationaliseringar tar bort de som producerar minst. Att företag för nya jobb tar bort alla som har tecken på någon ”brist”. Inte ens offentliga arbetsgivare verkar ställa upp och anställa personer med funktionsnedsättning i någon högre grad.

Man kan se det i en nyligen släppt rapport från Arbetsförmedlingen, om hur många personer med funktionsnedsättning mätt i % som är i arbete respektive ej i arbete.

Några utvalda:

 • Blindhet                                                              90 % i arbete
 • Dövhet                                                                80 % i arbete
 • Psykisk funktionsnedsättning                             29 % i arbete
 • Utvecklingsstörning                                              7 %  i arbete

Inte ens inom funktionshinderrörelsen är livet avseende arbete rättvist!

Det speglar nog den historiska inställningen där döv och blind är ok, medan personer med utvecklingsstörning är kvar i sin resa ”Från idiot till medborgare”(Grunewald, 2012)

Ledsen Karl men dessa personer är fortfarande icke fullt accepterade medborgare!

Social tagging: >

2 Responses to Utveckling av LSS!

 1. Erling Södergren skriver:

  Bra och informativt skrivet. Med en förankring även i synskaderörelsen hajade jag dock till vad gäller sysselsättningsgraden för blinda. Inom synskadesfären har arbetslöshetsnivån legat på 48-50 % de senaste tjugo åren i alla fall och för gravt synskadade (blinda) ännu högre. Inga signaler jag noterat via SRF tyder på att något ändrats till det bättre. Ställer mig därför väldigt undrande till just den uppgiften från AF.

 2. Harald skriver:

  Hej Erling,
  Här är länken till rapporten. Finns mycket att läsa om där för intresserad.
  http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Var-verksamhet/Rapporter/Aterrapportering/3-21-2013-Forutsattningar-i-arbetslivet.html

  Dern aktuella tabellen (OBS, finns en grupp separat ”Synnedsättning” med sämre siffror!)
  http://hsostockholm.se.temp-url.se/wp-content/uploads/2013/10/arbetsloshet2.png

  Tyckte också siffran var hög då siffran för alla i Sverige ligger på 71 % (men den påverkas av alla som studerar). Dock är ju siffran 7 % den intressanta för oss i FUB.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: