LSS gruppen är för liten!

LSS gruppen på ca 35 tusen vuxna personer som får sitt stöd av kommunerna är för liten för att synas. De kan oftast inte föra sin egen talan på grund av sina funktionshinder. Det är då alltför lätt för politiker att marginalisera denna grupp.

I de tjusiga partiprogrammen nämns dessa personer inte alls! I debatten i media nämns de bara ibland och då som kostnader eller i ”tyck-synd-om” reportage. Kommuner påstår att de har svårt att klara de ”snabbt ökade” kostnaderna för LSS i sin ”ansträngda budget”. Utan att bli ifrågasatta.

Ofta sker en medveten (?) sammanblandning med äldreomsorg. En grupp som politiker nu måste tilltala då den gruppen utgör 25 % av valmanskåren. Tyvärr är inte behoven lika, så funktionshinderomsorgen drunknar istället i äldreomsorgen.  Eller som jag uttryckte det i ett tidigare inlägg Vilken 30 åring vill i sina behov och sin livsföring bli jämförd med sina mor- och farföräldrar? Det är ju precis det vi gör när vi buntar ihop funktionshinderomsorg med äldreomsorg.”

En grupp som lyckats bättre är de drygt 9 tusen vuxna som får personlig assistans via försäkringskassan! Dels är de en större grupp ur personkrets 3 som ”bara” har rörelsehinder, som utmärkt och väldigt synligt kan föra sin egen talan. De har också stor hjälp att synliggöras av media-starka assistansbolag samt av duktiga egna intresseorganisationer och brukarkooperativ.

Ett problem som dessa har synliggjort är att vi har en ”äldreminister” som ansvarig för funktionshinderomsorgen i regeringen.

FUB har på riksnivå har just fått igång en debatt om ”övervältring” av personlig assistans till kommunerna på grund av Försäkringskassans striktare tolkning av grundläggande behov. Flera fackföreningar och några enstaka politiker i opposition har hakat på i debatten.

Tyvärr hjälper det inte de 35 tusen vuxna som redan tidigare har LSS insatser från kommunerna – snarare tvärtom då det förutsätts i debatten att de övervältrade skall dela på samma ”kaka”!

Vi måste få igång debatten om kommunernas ansvar för LSS! Att se till att dessa 35 tusen blir synliga i samhället – som föreskrivs i FN Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Artikel 3 Allmänna principer Punkt c) fullständigt och faktiskt deltagande och inkludering i samhället, och tydliggörs i Artikel 19 Rätt att leva självständigt och att delta i samhället.

 

*anm. vuxna i ovan text är personer från 23 till 64, dvs. barn och äldre har exkluderats i siffrorna

Social tagging: >

4 Responses to LSS gruppen är för liten!

 1. Willy Engebrethsen skriver:

  Har sett på Kommungranskarna på TV. De har granskat hur olika kommunala företag spenderar miljonbelopp på sprit och mat, myglar och fuskar som vilken kriminell person som helst med kvitton osv. Då finns det skattepengar att ta av men när det gäller personer med behov av LSS-insatser finns det inga pengar. Detta var i Göteborg men jag tror att det förekommer i många kommunen runtom i landet. Det verkar inte heller spela roll vilken partitillhörighet man har. S. eller M. agerar på samma sätt. Se programmet!!! När man ser hur kommunerna tillämpar LSS så skäms man.

 2. Thomas Juneborg skriver:

  Vi måste se besparingarna/försämringarna i ett större perspektiv än det som händer just nu. Min övertygelse är att huvudorsaken till att man inte lever upp till FN-konventioner är att det finns en överrenskommelse att välfärden inte får kosta hur mycket som helst och då har rättighetslagar inte en chans. Besparingarna i funktionshinderomsorgen, sjukvården, äldrevården etcetera – allt hänger ihop.

  Det handlar med andra ord om något mycket större än dåliga handläggare på F.K där kritiken enligt mig allt för ofta reduceras till. Det finns givetvis dåliga handläggare, kanske även riktiga rötägg. Och F.K ska kritiseras så klart. Men jag skulle se att vi som kämpar för den personliga assistansen och andra LSS insatser (oavsett ”diagnosgrupp”) i mycket större utsträckning lyfter debatten till att handla om F.K-s övergripande arbete. Några exempel:

  * Vilken juridisk grund vilar behovsbedömningsinstrumentet på?

  * Med hänsyn till FN-konventionen om funktionsnedsattas rättigheter – varför hänvisar F.K hela tiden till domen i regeringsrätten 2009?

  *Vilken utbildning får egentligen handläggarna som ska göra utredningarna?

 3. Harald skriver:

  Thomas!
  Trevligt att du kommenterar!

  Om besparingar har du helt rätt. Attityderna i samhället har gått åt fel håll.

  Det finns dock personer med funktionshinder som gör att personlig assistans inte passar av olika skäl. Övergripande är nog att de inte kan föra sin egen talan själva som du kan.

  De blir då helt utelämnade till sina eventuella assistenters godtycke. Som nära anhörig och god man vet jag ingenting – om inte assistenterna vill berätta.

  Många personer kräver också mycket specifik kompetens och utbildning av sin personal. Något som är ”lättare” att få/kräva i ett Gruppboende med stöd av lagen.

  Det är många av dessa som finns i de 35 tusen jag relaterar till i inlägget. De behöver hjälp att höras och synas också. Av alla som tror på LSS och allas lika värde.

 4. Mai Eriksson skriver:

  FN konvention eller LSS lagen, båda säger de detsamma, människor ska behandlas som människor. Några har det sämre än andra,av många olika skäl, och kan behöva assistans eller hjälp från samhället, under längre eller kortare tid. Vår målgrupp behöver det under längre tid än andra,ibland under hela sitt liv. I ett solidariskt samhälle ska de också kunna få det.
  Det betyder också att de som omfattas av LSS lagen också ska vara solidariska på så sätt att vi inte överutnyttjar våra möjligheter. Människor som av olika skäl fuskar oavsett om det handlar om att jobba svart eller att ”sno åt” sig pengar genom fusk saknar det, de flesta av oss ändå uppfattar som viktigt för vårt handlande, en moralisk kompass. En kompass där ärlighet och solidaritet pekar ut riktningen. I dag verkar denna kompass vara felriktad. Den magnetiska polen, pengar, drar den fel. Privat eller kommunalt, så lite som möjligt till dem som behöver det mest, verkar vara den riktning som kompassen nu pekar på.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: