Den bortglömda LSS gruppen i debatten!

Igår var en ledare  i Expressen om riskkapitalets märkliga roll i skolan, vilket naturligtvis även gäller LSS omsorg och äldreomsorg. De enda som utsätts för risk är eleverna/brukarna. Som skrivs i ledaren: ”Det som i större delen av världen är självklarheter – som att vinstintresse och riskkapitalbolag inte hör hemma i skolans värld – är i Sverige en extrem synpunkt längst ut på vänsterkanten.”

Det speglar väl det jag skrev i mitt inlägg ”Privatiserings förlorare” där jag avlutade med: ” De med största behoven, som i stället för att bli bortglömda av pengsystemen, är de som skall vara högst prioriterade!”

I HSL står det: ”2 § Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården.”

I solidaritetsprincipen står det:

”Resurserna bör satsas på de områden och individer där behoven är störst”(SOU 1995:5, s. 115)

”Behovs- och solidaritetsprincipen föreskriver att vårdens resurser ska satsas på de patienter som har störst behov.”

”Enligt principen ska behoven hos svaga grupper och grupper som har svårt att göra sina röster hörda, särskilt beaktas.”

I den nu i Dagens Samhälle pågående debatten om LSS, som egentligen bara berör personlig assistans, har även min riksorganisation tillsammans med SSR glömt bort vilka som har mest behov i LSS personkrets enligt  ovan i solidaritetsprincipen.

I stället fyller de på en debatt som förts livligt och bra samt trovärdigare av assistansanvändarnas egna intressegrupper STIL och IFA samt också av de privata assistansbolagen. I debattartiklar skriver SSR´s  och FUB´s ordförande ”Funktionsnedsatta får inte vad de har rätt till”. Men artikeln handlar om personlig assistans och om Försäkringskassans försämrade stöd med övervältring av kostnader på kommunerna. Trots att det i den undersökning som ligger till grund för debattartikeln står tydligt att 4 av 10 kommuner inte följer lagen, LSS. Det är betydligt allvarligare!

I SvD 11 oktober skriver sedan SSR under rubriken ”Dags att avveckla LSS” ett förvarstal till sina medlemmar, handläggarna i FK och kommunerna. Med slutsats att lagen behöver omprövas. I SSR egna blogg skriver de samma dag: ”Å ena sidan är det viktigt att rättigheter för personer med funktionsnedsättningar regleras i lag, å andra sidan finns det alarmerande problem med LSS och dess tillämpning. Vi behöver en lagstiftning som både i teori och praktik lever upp till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det är kontentan i vår artikel som publiceras i dagens SvD.” och fortsätter ”LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, infördes 1994. Mycket har hänt sedan dess. Vi har gjort undersökningar bland våra medlemmar som arbetar med LSS-frågor, bland annat LSS-handläggare. De menar att en särskild lag såsom LSS behövs men att lagstiftningen behöver moderniseras och skärpas. Till exempel svarar 91 procent av handläggarna att det blivit allt svårare att få rätt till assistansersättning!”

I en Replik i Dagenssamhälle 18 oktober skriver SSR´s  och FUB´s ordförande igen :”Rätten till assistansersättning finns endast på pappret” dvs. tillbaka till enbart personlig assitans.

Endast en liten grupp av medlemmarna i FUB och Autism och Aspergerförbundet (=personkrets 1, LSS) har personlig assistans, uppskattningsvis 5-10 %. I personkrets 1 finns däremot en stor grupp med grav utvecklingsstörning ofta i kombination med andra funktionsnedsättningar. Dvs. den grupp som HSL och Solidaritetsprincipen pratar om ” Enligt principen ska behoven hos svaga grupper och grupper som har svårt att göra sina röster hörda, särskilt beaktas”.

Återigen glöms den gruppen bort – de med största behoven!

LSS är bra – om den används och tolkas rätt! (se tidigare inlägg om attityder)

Social tagging: >

11 Responses to Den bortglömda LSS gruppen i debatten!

 1. Harald skriver:

  De som tror eller påstår att jag är motståndare till personlig assistans har fel!
  T.ex. upprörs även jag över denna artikel i gårdagens Aftonbladet:
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17699247.ab
  Klart att denna person skall ha assistans så att hon kanske kan arbeta!

  Det jag menar med mina inlägg är att vi i FUB m.fl. har ett ansvar mot alla i LSS! Alla måste få ett gott liv! Då behöver vi kämpa mot attityder i kommuner, SKL och förvaltningsdomstolar.

 2. Lennart Tehage skriver:

  Den svenska regeringen har fått en lång rad tuffa frågor om hur man arbetar med FN-konventionen om rättigheter för personer med funktions-nedsättningar.

  Det är 46 olika frågor som regeringen har fått från FN:s övervakningskommitté i Genève. Frågorna finns att ladda ner från Handikappförbundens hemsida.

  Kommittén vill bland annat ha mer information om hur skillnaderna mellan människor med och utan funktionsnedsättning utvecklas.Och här tvingas vi konstatera att skillnaderna i livsvillkor ökar – trots att vår målgrupp omfattas av en unik rättighetslagstiftning!

  Man vill också veta mer om vilken status FN-konventionen har när det gäller svenska regelverk; ex. i förhållande till LSS och annan lagstiftning.

  Handikapporganisationerna tror att det blir svårt för regeringen att ge tillfredsställande svar. Organisationerna anser att Sverige hittills tagit alltför lätt på FN-konventionen.

  Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är juridiskt förpliktande för Sverige som stat men också på alla övriga samhälls-nivåer; dvs. även för våra kommuner!

  Reclaim LSS!

 3. Inger skriver:

  Hej!
  Har du läst budget förslaget för Stockholm 2014.
  Gör det och skriv gärna om det!!
  Personer som med assistenter, som nu har rätt till daglig verksamhet kommer att drabbas. Man föreslår att personer som bedöms ligga på en 6:a vad gäller behov av stöd, dvs Mycket stort stödbehov, multihandikappade, kommer att hamna på en 1:a, dvs nästan inget stöd behov alls. Dvs. ca en dagcenter personal per per 10-15 rullstolsburna med mycket stora funktionshinder, ex talhandikapp, oförmåga använda händer etc . Detta pga att de har assistenter. I lagen står att alla har rätt till daglig verksamhet. På så sätt används personlig assistans till att spara in pengar på den dagliga verksamheten.
  Budgeten är öppen för alla att läsa, beslut fattas i november.

 4. Inger skriver:

  Ps. Detta var inte menat som en polemik mot LSS men personlig assistans var ju inte menat att ha istället för daglig verksamhet. Det är de allra sprbaraste som drabbas…

 5. Eva-Mari skriver:

  ALLA som fått insatsen Daglig verksamhet beviljad skall vara på sitt ”arbete” på lika villkor, assistansanvändare eller icke assistansanvändare. Jag har hört historier om hur DV-personal tycker att assistenten skall ”hjälpa till” med både det ena och det andra. På ett ställe bad de till och med en assistent, att hjälpa en annan assistansanvändare på ett toabesök!! Då har DV-personal inte speciellt stor kunskap, och förståelse för personlig integritet!! Och inte nog kunskap att förstå att personal vs assistent är två helt olika roller. Är man på DV så ska DV-personalen handleda arbetstagaren, punkt, slut! Assistenten skall förstås som alltid vara behjälplig och assistera, när individen så önskar. Med toabesök, måltider etc. Assistenten skall så mycket som möjligt låta individen få integreras i arbetsgruppen, allt efter individens förmåga och intresse. Annars är ju assistansanvändaren bara ”lokalintegrerad”! ALLA har rätt att inkluderas när de är på sitt arbete. Så assistenten skall INTE ingå i ”personalgruppen” på DV och ta över deras jobb. De skall endast vara sin egen assistansanvändares ”förlängda arm”

 6. Harald skriver:

  Hej Inger!
  Eva-Mari har väl redan svarat vad som bör gälla avseende DV och personlig assistans.
  Jag vet dock att Stockholm vill räkna in assistenterna som extraresurser och dra ner ersättning till de som driver daglig verksamhet rejält! Debatten pågår och jag adresserar FUB Stockholm att deltaga i den!

 7. Inger skriver:

  Men det är bråttom!

  Kan inte du kontakta de du känner inom FUB?!

  Budgetförslaget förväntas antas nu, i november!

  Jag upprepar, en personal per ca 10-15 rullstolsburna!

  De kringgår LSS genom att mena att assistenterna ska göra Dv:s jobb, de struntar i lagen, det blir ingen annan dv verksamhet än att sitta och fika! Inga pedagogiska kommunikations-program etc.
  Budgetförslaget finns på webben, tror det är på sidan 133.

 8. Inger skriver:

  Eva-Marie, läs budget förslaget!
  Det du beskriver vill de ta bort!!!
  Redan fr o m 2014!!
  Bråttom!

 9. Eva-Mari skriver:

  Det är inte acceptabelt!! Jag är arbetsgivare för våra assistenter och jag vill då inte betala ut lön för att assistenterna ”jobbar åt kommunen”. Engagera assistansbolagen, som ansvarar för vad deras assistenter skall jobba med! Kommunen skall sköta sina anställda, och assistansbolagen sina.
  Min arbetsgivare skulle inte acceptera, att jag förutom mitt eget jobb, skulle sköta någon annans jobb vid sidan om. Det är helt galet!!

 10. Inger skriver:

  Ja Eva-Marie det är helt galet!

  Istället för att ta bort LSS har de hittat en annan metod, gör om asistenterna, på pappret till dubbelarbetande, både-och, assistent kombinerad med arbetsinstruktör. Planering av verksamheten får de väl strunta i, om de inte på sin fritid vill träffa de andra 15 brukarnas assistenter och planera, och all dokumentation får väl den enda kvarvarande dagcenter anställde göra för alla 10-15, men det blir väl inte så mycket att dokumentera, LSS-handläggarnas beställningar kommer ju ändå inte att kunna utgöras…

  Snälla, kontakta dina kollegor på andra assistentbolag och skriv, ring ned politikerna! Få dem att förstå!
  Kolla som sagt sid 133, har jag för mig. Budgetförslaget ligger uppe på webben!

 11. Inger skriver:

  Mer än så här kan jag tyvärr inte göra…

  Hoppas på att FUB, föräldrar, assistansbolag, LSS-handläggare ska reagera innan det är för sent…jag är inte i branschen själv..men jag är väl medveten om hur utsatta och beroende de allra mest funktionshindrade är, ofta de som fötts för tidigt, och överlevt till priset av mycket stora funktionshinder
  LSS och att ha en assistent är så viktigt för dem. OCh en daglig verksamhet värd namnet.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: