Mindre pengar till elever som behöver stöd

Om ni minns så skrev vi ett populärt inlägg på FUBbloggen i oktober 2012 med rubrik:

 ”Det är de svagaste barnen som drabbas

Med slutorden om skolborgarrådet Lotta Edholm:

”Det är otroligt! Och ansvarig politiker tillika borgarråd skäms inte utan kan till och med raljera som om det inte är något problem! Vill hon ha politikerförakt?”

Hon är dock en tålig politiker som inte backar för kritik, så nu ser vi konsekvenserna av hennes besparingar av ersättningen till barn med särskilda behov i skolan. I SVT ABC nyheterna igår klagar en rektor för en resursskola att kraftiga nedskärningar meddelas plötsligt ett par dagar före skolstart.

I artikeln på ABC hemsida säger Lotta Edholm: ”Jag är jätteledsen att de fått så sena besked om det här. Jag vet inte vad det kan bero på, säger skolborgarrådet Lotta Edholm (FP).”

Hon säger också att skolorna ska ha fått information om förändringarna i stort redan i våras, och att ansvaret ligger hos skolornas huvudmän.

Det upprör naturligtvis några berörda skolchefer där en av dem säger:

”Vi bedriver en seriös verksamhet, vi har inte fått några som helst indikationer på att det skulle bli så här, vi är faktiskt inga idioter.”

I Dagens Eko idag säger en skolchef att de efterfrågat besked i god tid före sommaren!

”Det får vi veta nu, i augusti. Det har vi sagt hela tiden att det är fullkomligt ohållbart att bedriva en verksamhet där man får de ekonomiska ramarna två dagar innan man ska starta skolan.  Det är omöjligt att göra det helt enkelt, det har vi talat om för förvaltningen men de har inte lyssnat på det, säger han.”

I våras gjorde Stockholms stad nedskärningar för resursskolorna, som tar emot elever med särskilda behov. Då bad rektorerna att de i god tid skulle få förutsättningarna inför höstterminen.

I veckan kom besked att det behovsprövade stödet tas bort, vilket slår hårt mot de här skolorna som är specialiserade på elever som inte kan gå i vanlig skola.

Men det är inte bara Stockholms stad som skär ned anslagen till elever som behöver särskilt stöd, det sker också i Uppsala, enligt SVT:s nyhetsprogram ABC.

Social tagging: > > >

7 Responses to Mindre pengar till elever som behöver stöd

 1. Lena Landin skriver:

  Först LSS…..nu skolan….vad kommer härnäst?

 2. Harald skriver:

  Ta bort aktivitetsersättningen?

  Den har ifrågasatts flera gånger på senaste året. Senast i debatt om studiestödet.

  Inget verkar ”heligt” trots LSS och FN konventionen?

 3. Ingrid Dalén skriver:

  Jag har varit i kontakt med FUBs representant i utbildningsnämndens funktionshinderråd i Stockholm med anledning av uppgifterna om minskade anslag till elever med behov av särskilt stöd. Hon berättar att rådet fick information i våras men då med innehållet att det var fråga om en omfördelning inom befintliga ramar. Rådet har nu begärt att få upp frågan på nytt vid sitt nästa sammanträde i början av september.
  Vår representant har också meddelat att förslaget inte berör särskolan.
  Jag får återkomma när jag har fått mer information. Även om ärendet inte berör särskolan är det naturligtvis allvarligt. Det finns ju personer inom vår målgrupp som går i vanliga klasser; förutsättningen för att de ska få en tillfredsställande skolgång är givetvis att de får det stöd de behöver.

 4. Harald skriver:

  Riktigt att det mest berör personer med Autism och ADHD och kanske inte så mycket personer med utvecklingsstörning i Särskolan.
  Men jag är ju med i Autism och Asperger föreningen också….

 5. Diana skriver:

  … och så skapar man taggade skolor för taggade barn.

 6. Diana skriver:

  Vad som förvånar mig är att alla är väl medvetna om vilka visioner man har. Man håller på att klassificera barn in i olika grupper. Sedan taggar man dem.. Likväl är det inget man vill tala om öppet. Vore ju bra att ta en funderare på ”varför” våra politiker, oberoende av partifärg, inte vill svara på frågan om visioner eller varför de tar begrepp som hör hemma hos en i vardagsspråket, för att sedan lägga till en annan innebörd på dem. Att sedan föräldrar föreningar går med på att ”tagga” sina barn, är för mig obegripligt. Jag är också med i dessa föreningar, Autism och Asperger, och föräldrarna där verkar vara mer öppen för att lägga hela problematiken på barnet, än att fundera över vad som krävs för att deras barn skall kunna vara med andra barn. Jag har väntat på detta med indragningarna just för dessa barn, för jag har förstått att dessa barn är av särskilt intresse för våra politiker. För dessa barn kan man skapa särskilda skolor. Barnens bästa är inte längre en föräldrafråga, det är en fråga för vetenskapen som är starkt styrd av de ekonomiska intressen som finns. Till slut: jag är en av de föräldrarna som har fått sitt barn taggad, och jag är livrädd för vad som nu väntar runt hörnet. Rykten går och vi föräldrar är inte alltid informerade. Men från sjätteklass så verkar det som om ”skolan” kan helt ta makten och bestämma var ditt barn skall gå och vilken skolform som de anser vara bäst. En möjlig strategi är att dra ner jätte mycket på pedagogisk stöd i skolan, så man underminera föräldrarnas önskan om att de ska få gå kvar. För naturligtvis vet de att föräldrarna sätter alltid barnet framför sig själva.

 7. Harald skriver:

  http://www.metro.se/nyheter/amanda-14-har-ingen-skola-att-ga-till/EVHmhu!UKFcgBxSjASE/

  Lotta Edholm tycker att de fristående skolorna trots att de inte får det extra stödet längre skall ta emot eleverna ändå och hänvisar till skollagen.

  Det rimmar dåligt med alliansens privatiseringstanke att kvalitén skall bli bättre? Om det varit en kommunal skola hade kommunen fått gått in och stötta upp ett minusresultat, men det kan ju inte en privat mindre verksamhet. Antingen måste de vara ärliga och säga att de till den skolpengen kan de inte ta emot eleven eller också måste de fuska med kvalitén. Och om de då enligt Lotta Edholm inte får säga nej till eleven…..

  Eleven blir den drabbade i alla fall!

Trackbacks/Pingbacks

 1. Rädda resursskolorna! Stoppa inkluderingshetsen! | Trollhare
Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: