LSS omsorg har blivit statistik!

Nu är det snart dags för LSS budget ute i kommunerna igen. Det enda vi med säkerhet i förhand kan säga är att det blir besparingar igen. Spara – spara – spara är det mantra som gäller som övergripande mål. Oavsett om det behövs eller inte. Man vill bara vara duktigast – vinna ligan med bästa nyckeltal?

Oavsett vad ansvarig från SKL påstod i media för ett tag sedan, så har besparingar i LSS i kommunerna (och FK) pågått kontinuerligt sedan minst 2008. I min kommun så har t.ex. budget på gruppboende i jämförbart pris minskat med nära 40 %. Det har naturligtvis inte skett utan kvalitetsförsämringar. Motivet till besparingarna har varit att min kommun i jämförelse med en annan i länet haft en högre kostnad per brukare. Det liknar en gammaldags löneförhandling där du alltid letar upp någon ”likvärdig” som har högre lön och hänvisar till.

Kommunernas vård- och omsorgsförvaltningar har börjat använda modeller och nyckeltal från industriell masstillverkning, vilket känns totalt förkastligt? Först kom Lean production in i sjukvården från bilindustrin – vad nu dessa har gemensamt? Nu har ”cost per unit” (kostnad per brukare) kommit till omsorgen i kommunerna. Man jämför och styr med detta nyckeltal och har då helt förträngt att omsorg inte är industriell masstillverkning där detta nyckeltal är relevant? Däremot i omsorg som handlar om enskilda personers individuella behov känns detta nyckeltal otroligt tokigt!

I omsorg handlar det om enskilda individer/personer som är helt olika och har vitt skilda behov. Ingen är den andra helt lik. Naturligvis kan man då inte använda nyckeltal från industriell masstillverkning för att styra verksamheten ekonomiskt! Är det bara jag som fattar det?

Vart tog kvalité vägen? Jag saknar modeller för kvalitetsuppföljning – vilket är det enda sätt du kan mäta om LSS övergripande mål om goda levnadsvillkor uppfylls!

Social tagging:

2 Responses to LSS omsorg har blivit statistik!

 1. ulf uddsten skriver:

  Mycket intressant artikel. Ett kvalitetsmått skulle kunna vara antal överklaganden där man anser att goda levnadsvillkor inte är uppfyllda.

 2. Harald skriver:

  Mycket få om några (?) överklagar att man inte får Goda levnadsvillkor på ett boende!

  Väldigt få, trots förstärkning av LSS 2011, har Individuell Plan där uppföljning skall göras minst varje år att man t.ex. får de insatser man kommit överens om.

  Genomförandeplaner är visserligen ett krav att de finns på ett gruppboende – men uppföljningen är oftast bristfällig.

  Det är nog så att det behövs en ordentlig modell för kvalitétsuppföljning som skall göras av din LSS handläggare. Detta saknas idag? Jag har jagat efter någon kommun som har ett bra system men inte hittat någon.

  De som har förslag eller ett bra exempel kan gärna skicka till oss på info@fubbloggen.se
  Tackar på förhand!

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: