LSS glömda insats!

I lagen om Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS, finns en 10:e insats, Individuell Plan, som oftast glöms bort av kommunens LSS handläggare. Detta trots att den förstärktes så sent som 1 januari 2011, så att kommunen har skyldighet att erbjuda alla med LSS insatser en sådan plan:

I samband med att en insats enligt denna lag beviljas ska den enskilde erbjudas att en individuell plan med beslutade och planerade insatser upprättas i samråd med honom eller henne. Den som har beviljats en insats ska när som helst kunna begära att en plan upprättas, om det inte redan har skett. I planen ska även åtgärder redovisas som vidtas av andra än kommunen eller landstinget. Planen ska omprövas fortlöpande och minst en gång om året. (LSS 10 §)

Anledningen till skärpningen var att antalet personer med LSS som hade Individuell Plan(IP) 2003 var 6,5 % och 2009 6,6 %. Därefter har även Socialstyrelsen glömt bort att fortsätta sin uppföljning. Inget talar dock för att antalet IP ökat mer än marginellt till idag, kanske som mellan 2003 och 2009.

Det är skrämmande dåligt!

Orsaken till att kommunerna trots tydligt ansvar inte producerar fler IP, beror enligt min erfarenhet dels på för få LSS handläggare dels på att många av de handläggare som finns har väldigt grund kompetens. Ofta är de nyexaminerade socionomer som i sin grundutbildning på drygt 3 år bara har några veckors utbildning i funktionshinderfrågor.

Så för att få IP måste du själv kräva den! Och du måste skaffa egen expertis som skriver planen!

Så var det väl ändå inte tänkt politiker och lagstiftare?!

Varför är det då så viktigt med Individuell Plan för individen:

 • Individuell Plan är den enda plan som är din egen. Alla andra är verksamheters planer.
 • Individuell Plan är planernas plan, dvs. den skall samordna alla dina andra planer.
 • Individuell Plan är den plan där du bestämmer själv om vad som är viktigt för dig.
 • Alla dina individuella behov blir tydliga.
 • Med IP garanteras uppföljning av alla insatser minst 1 gång per år.
 • IP är ett kontrakt mellan individen och kommunen, som du kan hänvisa till.

Varför är Individuell Plan bra även för kommunen:

 • Individuell Plan spar tid och resurser – inget dubbelarbete och inga akututryckningar.
 • Att ”göra rätt från början” spar både frustration och resurser.
 • Man får ett utmärkt underlag för planering av resurser.

Låt alla som har LSS insatser få en Individuell Plan som det är tänkt!  Inte bara 1 av 20.

Social tagging: > >

9 Responses to LSS glömda insats!

 1. Susann Sundqvist skriver:

  Individuell plan ska finnas just för att man själv inte kan samordna och överblicka det man själv ska begära. I min kommun finns en del som har IP men vår EC hänvisar till att den enskilde måste begära att få en sån – som hen inte känner till.

 2. Redaktör skriver:

  Be din EC läsa paragrafen igen! Som den är efter 1 jan 2011.

 3. Patrik skriver:

  Jag arbetar på ett gruppboende i min kommun och i våras så hade vi en dokumentationsutbildning vars ledare var en chef inom kommunen. Jag frågade henne om IP och hon sa att det är samma som genomförandeplan, vi var 2 st av 35-40 st som hävdade motsatsen och vi båda är aktiv inom FUB. Men att få en chef att ändra på sig inför en grupp är inte lätt. En annan sak vi diskuterade var personalens kontakt med gode män. I princip alla i gruppen skrattade och ansåg att jag hade fel när jag sa att vi inte kan tala med godman om vad som helst och speciellt inte utan brukarens godkännande. Det är hårresande illa vad personalen vet lite om lagar och regler inom LSS och sekretess. Kommunen bör utbilda personal och använda sig av expertis utifrån, inte från sin egen organisation.

 4. Willy Engebrethsen skriver:

  I alla ”ärenden” jag bli involverad i ser jag till att en individuell plan upprättas. Ett sätt att få kontroll och ”makt” över situationen.
  Är det en kommunal tjänsteman som upprättar den får man oftast vara observant så att den verkligen skrivs utifrån huvudmannens perspektiv och behov och inte utifrån kommunens, många gånger, ekonomiska perspektiv. Finns möjlighet så försök ta med någon person ni verkligen litar på, t.ex. en av FUB:s medlemsrådgivare eller rättsombud.

 5. Lennart Tehage skriver:

  Bra inlägg om Individuell plan, Harald. Oavsett vem som upprättar planen är det viktigt att ha med även framtida önskemål gällande insatserna samt att det klart anges vem som är ansvarig och verkställande för varje enskild del i planen vilket underlättar vid den årliga uppföljningen.

 6. Redaktör skriver:

  Jag vill inte tro att en LSS handläggare inte ser till individens bästa. I enlighet med lagen och i enlighet med socialstyrelsen föreskrifter?

 7. Willy Engebrethsen skriver:

  Tyvärr har jag erfarenhet av handläggare som inte i första hand utgår från individuella behov eller lagens intentioner utan kommunale riktlinjer som framförallt har som mål att begränsa kostnaderna helt enligt politiska beslut.

 8. Redaktör skriver:

  Hur blir det då med yrkesetik och yrkesstolthet?

  Det finns ännu inte någon statlig legitimation för socionomer men Akademikerförbundet SSR har numera en egenauktorisation för socionomer.

  Riktlinjer(?) borde inte kunna tvinga socionomer till att tumma på lagen och socialstyrelsens föreskrifter?

 9. Eva-Mari skriver:

  Jag har också många gånger stött på okunskap om detta. För ett par veckor sedan frågade vi en arbetsplatschef om en person hade IP, och fick svaret;
  ”Det du tänker på som individuell plan är nog det vi kallar genomförandeplan”
  Så bättre information till ALLA som jobbar inom LSS-området, vore nog på sin plats!

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: