LSS lagen är inte luddig!

Jag är trött på att höra att LSS lagen är ”luddig”!

Det är bara ett försvar från politiker och tjänstemän, för att de skall kunna spara kostnader, oavsett vilken översättning man har; i pengar, i tid eller i besvär.

När det gäller indragna kontaktpersoner tror jag det är den sista översättningen som gäller. Kostnaden i pengar att ersätta med egna anställda på gruppboenden för att de skall  ”agera” kontaktperson överstiger med råge det lilla bidrag som en extern kontaktperson får.  Detsamma gäller nog även ledsagare. Att sedan en personal inte kan ersätta en kontaktperson som skall vara en icke professionell vän tillkommer som extra besvär. Besparingen kommunen påstår sig göra måste vara att man inte utför uppdraget, dvs. de lagstadgade och individuella kultur- och fritidsaktiviteterna fryser inne!

När det gäller byggandet av nya institutioner, stora gruppbostäder som överskrider Socialstyrelsen riktlinjer på 3-5 boende, är motivet stordriftsfördel. Här skulle jag påstå att det är en kombination av alla tre typerna av kostnadsbesparing; i pengar, i tid och i besvär. Jag är rädd för (vill inte erkänna att jag hoppas) att man ”bitit sig i svansen”. Mycket talar för att det på sikt blir både dyrare och besvärligare, när en enhet blir rörig och fungerar dåligt. Man har helt enkelt glömt vilken målgrupp man bygger just gruppbostäder för! Jag har personlig erfarenhet av detta, så jag vet! Den ökade driftkostnaden överstiger den eventuellt högre räntekostnaden för investeringen.

Den riktigt stora påstådda ”luddigheten” är i begreppet goda levnadsvillkor. Här har alla myndigheter och domstolar gett sig själva tolkningsföreträde pga. den påstådda ”luddigheten”. De avgör utifrån sina värderingar och attityder vem som har goda levnadsvillkor. Om någon skall ha tolkningsföreträde är det den enskilde enligt lagens starka skrivningar om självbestämmande.

För mig är inte lagen i detta fall luddig. Jag som gått i den gamla svenska skolan är det en avgörande skillnad mellan ordet ”god”(LSS) och ordet ”skälig” (SoL). Tillför man det andra övergripande målet i LSS – ett liv som alla andras, så blir meningen ”goda levnadsvillkor – ett liv som alla andra”. Det innebär i en längre text som knappast är särskilt luddig men kanske svår att tillfullo uppnå; för den enskilde. Och då handlar det om begränsningar personen har pga. sitt funktionshinder, inte kommunens ekonomi:

Vad innebär att leva som andra enligt LSS?

”Det övergripande målet för LSS är att den enskilde ska få möjlighet att leva som andra i sin ålder, trots funktionshindret. Syftet är alltså att åstadkomma jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Genom insatserna ska man förebygga och minska följderna av funktionshindret.

Insatser ska grundas på behov som den enskilde själv finner angelägna att få tillgodosedda för att kunna leva ett så självständigt och oberoende liv som möjligt, så likt ett liv som andra personer utan funktionshinder i samma ålder i sin omgivning.”

Kontentan är att om du läser LSS lagen inklusive propositionen och alla förarbeten så kvarstår inte så mycket av den påstådda ”luddigheten”. Och om du tillför en human tolkning på den övergripande intentionen med LSS lagen så blir det bra för de berörda! Det kostar något mer, men det måste vi ha råd med som en av de rikaste länderna i världen.

Vi har råd med en bra tolkning av LSS!

 

Social tagging: >

4 Responses to LSS lagen är inte luddig!

 1. Willy Engebrethsen skriver:

  Som vanligt mycket bra formulerat!
  Tack Harald!

 2. Diana skriver:

  Instämmer med Willy Engebrethsen, du skiver oerhört välformulerat och tydligt. Instämmer med innehållet med.

 3. Gunnel Larsson skriver:

  Mycket bra skrivet och det finns inget ludd i grundskrivningen mer än om man försöker tolka i stället för att läsa innantill! 🙂
  Fy vad jag är trött på människors belägenhet för att tolka vad andra menar och vad som faktum står i olika saker i stället för att se och höra vad som sägs och vad som står…
  Eftersom jag själv har assistans så har jag absolut inga problem med att läsa och fullt förstå friheten i LSS lagens underbara skrivning! Vilken underbar text när den får vara grund för hur människor tänker och handlar. Inte minst tänker jag då på Försäkringskassan och alla de frågor som vi som har assistans numera tvingas redogöra för in på bara livet och vad mycket integritets kränkande sätt!
  Att pröva ett ärende måste kunna ske på sätt som inte kränker en människa och här går det nu för långt med för mycket missar dessutom!

 4. Harald skriver:

  När myndighetspersoner med högskoleutbildning påstår att lagen är luddig, så är det alltid en dålig ursäkt för att de vill göra sin egen tolkning.
  Orsaken till egen tolkning är oftast pengar, men ibland också rena fördomar.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: