FUB måste upp på barrikaderna igen!

Har ni noterat hur tyst det är i media om LSS?

Eftersom kravet från en journalist i en större tidning är, att vi kan visa upp en enskild person som mår dåligt och/eller far illa, för att personen inte får sina lagstadgade behov tillfredställda av kommunen eller försäkringskassan, skulle vi kanske tro att allt nu är frid och fröjd uti i våra kommuner?

Jag vet, som länsordförande i Stockholm, att så är absolut inte fallet! Men personer som tillhör LSS gruppen missbehandlas oftast som kollektiv i den lagstridiga trenden att klumpa ihop dessa personer. Detta sker trots att LSS lagen tydligt föreskriver det individuella perspektivet.

Att behandla LSS gruppen som kollektiv är praxis idag och ingen med lagstadgad makt protesterar. Snarare tvärtom spär dessa på! Ta t.ex. att bara för att du bor i gruppbostad får du numera inte kontaktperson och/eller ledsagare. Vadå´ individuella behov? Vadå´ ursprunglig tanke med kontaktperson? Vadå´ möjligheter att delta i samhället som andra?

Ett annat exempel är byggandet av stora gruppbostäder utan tanke på vilka som skall bo där och varför Socialstyrelsens riktlinjer säger 3-6 boende baserat på individuella behov. Och då är det inte kommunens behov som avses. Vilket till och med förvaltningsdomstolarna ibland verkar tro?

Det nya i mitt län är att kommuner använder LOV (lagen om valfrihet) i Daglig verksamhet som ett sätt att spara pengar. De sätter krav som 20-40 % lägre pris och tvingar på så sätt bort väl fungerade verksamheter från listan. Sedan tvingar de personer som har haft denna väl fungerande verksamhet att ”välja nytt” från av kommunen godkänd LOV-lista. Cynism är bara förnamnet!

Som jag tidigare sagt, så utnyttjar kommunerna ”media skuggan” till att i ökad takt nedmontera en utmärkt LSS-lag (FN konventionen verkar ingen bry sig om?).

Så det är dags för FUB och andra berörda intresseorganisationer att kliva upp på barrikaderna igen. Vi har blivit för tama. Vi måste höras och synas, framförallt ute i våra respektive kommuner. Det är valår nästa år och i kommunalval kan vi kanske göra skillnad.

Reclaim LSS!

 

Social tagging: > > >

5 Responses to FUB måste upp på barrikaderna igen!

 1. eva-mari skriver:

  Håller med dig fullt ut Harald. Vi håller just nu på att etablera en kontakt med Sociala förvaltningen, för att få igång en dialog med LSS-handläggarna. Det är viktigt att de får veta av oss och dem vi företräder, hur verkligheten ser ut på boenden,dagliga verksamheter och andra insatser de beviljar. Att de får kännedom om att individen inte alltid har goda levnadsvillkor, eller övrigt som skall ingå i insatsen.Vi har också tagit initiativ till dialogmöte med FK, för att träffa deras handläggare. Jag tror precis som du säger Harald, att vi måste ut och visa att vi finns, och inte backa för de mänskliga rättigheter, som ALLA samhällsmedborgare har rätt till. De som vi företräder har dessutom en LSS-lag som vi måste se till, att våra politiker och verksamheter följer. Så än en gång RECLAIM LSS

 2. Malin Waldemarsson skriver:

  Jag tror att vi måste börja producera rapporter som samlar erfarenheter av exkludering och diskriminering i form av indraget, avslaget eller minskat stöd. Inte i form av utlämnade reportage om människor i en utsatt situation som pekar ut eller upplevs integritetskränkande utan i form av enskildas erfarenheter berättade för oss i förtroende som sedan samlas till kollektiva teman.

 3. Diana skriver:

  Här nere förhandlar de bara med politiska partier..har ”borgmästaren” sagt. Mikael Sandin som nu ersatt med en av familjemedlemarna i Sonesson familjen.
  Så det måste bli barrikaderna här om man ska få sin röst hörd.

 4. Diana skriver:

  Instämmer med Malin Waldemasson, efter att ha läst den här bloggen. Risken är stor att det används mot enskilda personer. Vi vet att det sitter socialsekreterare, forskare, politiker och företag på facebook sidor som vill ha information eller nya ideér. De privata företagen som finns inom olika socialaverksamheter ökar i antal, och de kommer att vilja ha jobb. Individuell människohjälp kommer inte att finnas på kartan, för då blir företagen utan jobb. Naturligtvis vill de ha bort LSS:n till varje pris.

 5. Harald skriver:

  Apropå att ingen verkar bry sig om FN konventionen.
  Läs denna länk där Sverige (förvaltningsdomstolarna)får skarp kritik:
  http://www.iuris.se/viewpage.php?page=607

  Förtydligande om det inte framgick; jag vill inte att enskilda skall behöva lämnas ut i tidningar för att få rätt. Där kritiserar jag media. Våra rapporter som ni kan hitta här på bloggen ville de bara kommentera om vi kunde visa upp en person som drabbats!

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: