Vad är skiljer LOV från LOU?

Oavsett om en upphandlande myndighet gör en upphandling enligt LOU eller inför ett valfrihetssystem enligt LOV måste de krav och villkor som ska gälla fastställas i ett förfrågningsunderlag.

I en LOU-upphandling ska förfrågningsunderlaget annonseras i en offentlig databas, och de leverantörer som vill konkurrera om uppdraget måste lämna ett anbud senast det datum som anges i förfrågningsunderlaget. Av förfrågningsunderlaget ska det också framgå hur anbuden kommer att värderas. Den leverantör som lämnat det mest förmånliga anbudet vinner upphandlingen och tilldelas kontrakt. Tjänstekontrakt är ofta tidsbegränsade.

I ett valfrihetssystem enligt LOV ska förfrågningsunderlaget löpande annonseras på Valfrihetswebben. Kontrakt sluts således kontinuerligt med leverantörerna. Alla leverantörer som lämnar in en ansökan som uppfyller de krav och villkor som framgår av förfrågningsunderlaget ska godkännas, skriva kontrakt och bli leverantör i valfrihetssystemet..

Den stora skillnaden för den enskilde, t.ex. inom vård och omsorg LSS, är att det är du själv som väljer leverantör bland de godkända i systemet.

Läs även här på FAQ om ”Vad är LOU?” och ”Vad är LOV?”

Social tagging: >

Comments are closed.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: