Tillsammans är vi starkare

Det är inte optimalt att valda medlemmar ibland reagerar på ord i debattinlägg, som de av någon anledning tolkar som politiska eller att de inte är förankrade i hela rörelsen. Då tar byråkratin över och så blir det enligt min erfarenhet inte mycket gjort. Då klagar långt fler medlemmar på att FUB inte syns och hörs!

Vi måste därför ha en realistisk syn på den eventuella externa skadan som kan uppstå om någon uttalar sig utan att ha grönt ljus hela vägen bakåt. Att någon intern känner sig förfördelad är inget bra skäl att lägga ”munkavel” på alla skribenter. Och 100 % konsensus finns inte!

De flesta av oss som arbetar ideellt i FUB har personliga erfarenheter av nära anhöriga med mer eller mindre allvarliga funktionsnedsättningar. Denna erfarenhet är lika olika som de personer som vi företräder. Den präglar väldigt mycket vad vi brinner för och vad vi därför tycker är viktigt att strida för.

Några vill strida för den goda gruppbostaden, medan andra inte alls vill ha gruppbostad utan personlig assistans i eget boende.

Några tycker Försäkringskassan är den största boven i nedmonteringen av LSS. Några tycker att det är kommunerna. Några skyller på regeringen och andra politiker. Nyligen har tillkommit att några angriper förvaltningsrätterna.

Är det ett problem att vi inte är samstämda?

Både och!

Den drivkraft varje företrädare har är oersättlig – och den är just för ”sina” intresseområden. Här kan vi finna andra med samma intressen i FUB att samarbeta med. Det ökar styrkan.

Det kräver respekt för varandra och våra olika åsikter!

Samtidigt måste vi ha gemensamma mål för hela organisationen för att bli ännu starkare!

Det vi har gemensamt nu är att alla vill värna intentionerna i LSS från 1993 – att de fortsatt skall styra de rättighetsinsatser, som skall tillförsäkra våra kärnmedlemmar goda levnadsvillkor- ett liv som alla andra.

Vi kan alltså enas i parollen: Återta LSS, vilket innebär att vi tar striden mot alla de externa ”fiender” som vill försämra och utarma lagen.

Kom ihåg att om drivkraften hos personer som är engagerade stryps av regelverk – förlorar hela vår grupp!

Reclaim LSS!

Social tagging: >

3 Responses to Tillsammans är vi starkare

 1. eva-mari skriver:

  Håller med till 100%, återta LSS intentioner och det NU! Finns inte tid att ”käbbla” internt, vi måste göra något innan nedmonteringen får fart på allvar!
  ALLA måste hjälpas åt i denna strävan.

 2. Maj-Britt Lind skriver:

  Självklart att vi måste respektera allas upplevelser. Vår styrka ligger ju i att vi tillsamans har så breda erfarenheter.

 3. Lennart Tehage skriver:

  Vi har en kunskaps, kompetens- och erfarenhets-potential inom FUB-rörelsen och på alla plan i organisationen som vi skulle kunna använda på ett bättre sätt än vi gör idag. Som förtroendevalda inom FUB har vi ett särskilt ansvar för att vår människo- och samhällssyn kommuniceras med våra politiker och beslutsfattare i riksdag och regering, på landstings- och kommunal nivå. En fungerande samverkan enligt LSS 15:7 är en förutsättning för att vi ska ha ett realt inflytande på kommunernas funktionshinderpolitik för att fortsättningsvis kunna säkra att insatserna enligt LSS även fortsättningsvis ska kunna tillförsäkras de vi arbetar med och för inom FUB.

  Vi bör också se till att de av våra ”uppdrags-givare” som kan föra sin egen talan får bättre möjligheter att aktivt delta i FUB:s intresse-politiska arbete och att vi i möten med kommuner, och myndigheter och andra ”motståndare” talar med ”en röst.”

  Utifrån vår värdegrund och vårt målprogram måste vi ständigt hävda och lyfta fram alla människors lika värde i en tid när personer med utvecklings-störning alltmer utgör en marginaliserad grupp i vårt svenska samhälle. Vår unika LSS-lagstiftning ifrågasätts, kommunala riktlinjer tar ifrån eller kraftigt reducerar möjligheterna till vad som faktiskt stadgas i LSS 5 §: ”Verksamhet enligt denna lag skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som anges i 1 §. Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra.

  Låt oss alla och gemensamt arbeta för att lyfta fram intentionerna i lagens förarbeten och det övergripande syftet med LSS – att tillförsäkras goda levnadsvillkor. Reclaim LSS.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: