Vad är bostadsanpassningsbidrag?

Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag som riktar sig till dig som har en funktionsnedsättning. Med stöd av bostadsanpassningsbidrag kan du göra de anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att du ska kunna fungera i ditt dagliga liv. Till exempel att ta bort trösklar, byta bort badkaret mot en dusch eller ordna en ramp vid entrén.

Den nya lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag trädde i kraft den 1 juli 2018. Lagen gäller alla ansökningar som inkommer till kommunen från och med det datumet.

Har en ansökan kommit in till kommunen före den 1 juli 2018 gäller i stället lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag. Det framgår dock av propositionen till lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag att en sökande som har lämnat in en ansökan om bostadsanpassningsbidrag till kommunen före den 1 juli 2018 kan återkalla ansökan och göra en ny efter den 1 juli 2018. Då gäller den nya lagen om bostadsanpassningsbidrag. (Proposition 2017/18:80 sid. 59.)

I ”Relaterad information” finner du en pdf med den tidigare versionen av handboken där innehållet bygger på 1992 års lag om bostadsanpassningsbidrag.

Den gamla  lagen om bostadsanpassningsbidrag trädde i kraft den 1 januari 1993. Bestämmelser om bidrag till anpassningar för personer med funktionsnedsättning har dock funnits sedan slutet på 1950-talet i Sverige.

Läs mer på Boverkets Webbhandbok

Social tagging: > >

Comments are closed.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: