”Det är skillnad på lort och pannkaka!”

Det är ett uttryck som min mormor, som gillade ordspråk och talesätt, använde då hon såg orättvisor där samhället gjorde skillnad på fint folk och fattigt folk.

Hon levde i slutet av 1800-talet och första halvan av 1900-talet, då handikappade tillhörde ”de fattiga”, dvs. de som inte var så viktiga.

Idag har vi lagar, både Svenska och FN-konventioner, som skall ge alla medborgare lika värde. Numera finns till och med en konvention som specificerat detta just för personer med funktionsnedsättningar. Vår Svenska lag som garanterar lika värde är LSS från 1993.

Ibland undrar jag om ”talesättet” fortfarande inte gäller hos många, även om ”fint folk” och ”fattigt folk” fått en annan modernare tolkning.

Socialdepartementet får inga mer statliga pengar till LSS – om inte kostnaderna för personlig assistans minskar. Det är olyckligt då LSS är mycket mer än personlig assistans.  Det behövs ett omvårdnadslyft även för personal inom LSS, nu får bara SoL.

I utredningen SOU 2008:102 som kom att kallas ”Brist på brådska” skrev utredningen i kapitel 4 ”En framtid i fattigdom – behov av en radikal reform” om problemet att varken aktivitetsersättningen eller sjukersättningen gav ett liv med goda levnadsvillkor. För att uppnå detta krävdes mer pengar!  De skrev att utredningens bedömning var: ”Personer med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar, som är så omfattande att de aldrig kommer att kunna arbeta, behöver en mer generös försörjning än i dag. Många av dem som skulle få rätt till en sådan ersättning har betydande ekonomiska svårigheter och är beroende av löpande ekonomisk hjälp från anhöriga eller av kommunalt bistånd. Möjligheterna att införa en särskild ersättning till denna grupp bör därför snarast utredas.” Dvs. funktionshindrade tillhör fortfarande ”fattigt folk”.

Finansdepartementet ignorerar det behov som utredningen kom fram till redan 2008, då de vill använda våra resurser till andra för regeringen mer prioriterade områden. De gör på det sättet redan skillnad på folk och folk. LSS gruppen hamnar på så sätt i en strukturell livslång fattigdom – långt från ett liv som alla andras. Det nu uppdaterade utrycket skulle då kanske bli utifrån strikt ekonomiskt synsätt:

”Det är skillnad på närande folk och tärande folk!”

Social tagging: >

7 Responses to ”Det är skillnad på lort och pannkaka!”

 1. Mai Eriksson skriver:

  Vi borde gå på alla politiska möten vi kan, oavsett vart vi själv hör hemma. För att ställa frågor om vad de kan, vet och förstår av LSS lagen. Vi måste lyfta fram en människosyn som verkligen bygger på allas lika rätt.Vi måste våga vara obekväma samtidigt som vi ska visa uppskattning de gånger saker och ting fungerar.

  Tycker att den dagliga verksamheten i Botkyrka fungerar bra utom det att de stänger för semester. Men det känns som om personalen får den utbildning de behöver och man möts för de mesta av en just inställning.Sedan blir inte alla nöjda med allting men det är nog utopiskt att tänka sig att så ska bli.

  Jag tycker att länet ska göra en specialstudie av Salems kommun. Det finns något där som känns riktigt bra men hur bra vet jag inte eftersom det är så himla svårt att nå ut till alla godemän och brukare( ett förhatligt ord som är svårt att skriva t.o.m.)

 2. eva-mari skriver:

  Jodå, visst är det skillnad på lort och pannkaka! Nu skall Socialstyrelsen snart få en liten anmälan, att ta ställning till.
  Vår son har blivit slagen av annan/andra arbetstagare på sin dagliga verksamhet 23 gånger! på 3,5 år. Och vad gör verksamheten åt det?
  Efter 12 incidenter mellan 2009-2010 upprättades en åtgärdsplan, på anmodan av MIG.
  Men incident efter incident upprepades gång på gång!Så fram till nu, har det blivit totalt 23 stycken.
  Det är slag i ryggen, knuff, slag med redskap, örfil,boxad i magen, sparkad, slag över nacken m.m m.m.
  Dessa handlingar är enligt vårt lagrum klassade som ringa misshandel, OM det sker ute i samhället!? Men på boende och daglig verksamhet är det visst ”djungelns lag” som gäller!?

  Om en personal blir slagen av arbetstagare/boende, skrivs arbetsskadeanmälan och skyddsombud kopplas in. Se vidare på Östgöta Correspondenten http://www.corren.se/ostergotland/linkoping/forskare-kritiserar-sakerhetsarbete-6309816-artikel.aspx

  Om en arbetstagare/boende blir slagen av en personal blir det i bästa fall polisanmälan, och avsked. Och förhoppningsvis även livslång avstängning från arbete i vårdsektorn!!

  Jag anklagar givetvis inte den eller de andra arbetstagare, som utför ett slag eller spark. Det är verksamhetens bristande tillsyn samt handhavandet som skall granskas. Och att man inte sparat avvikelserapporter på alla dessa händelser.

  Jag, precis som ni tror väl i vår enfald att även personer med funktionsnedsättning, har rätt att få känna sig trygga i sitt boende, på sin arbetsplats och ute i samhället.

  Vi får se vad Socialstyrelsen tycker?

 3. Maj-Britt Lind skriver:

  För mig är det obegripligt att Finansen kan säga nej till mer pengar. Det verkar som om de tror att Alla med LSS-insaser är bedragare. Den som har personlig assistans har ju fått insatsen beviljad. Den som bedrar och lurar sig till är ju brottsling och ska bedömmas efter de lagar vi har för brott. Det kan ju inte vara en kollektiv bestraftning för alla andra. Ibland undrar man vad civilkuragen hos enkilda politiker/tjänstemän tagit vägen. Är det ingen på Finansen som känner någon som har LSS-insatser? Eller får de vad de har behov av? Då är det inte bara skillnad på skit och pannkaka då är det risk för ett Allvarligare problem De som får och de som inte får. Det börjar kännas en doft av gamla välgörenheten/fattigvården när man stod med mössan i handen och skrapade med foten.

 4. Willy Engebrethsen skriver:

  Jag anser att man alltid starkt bör överväga polisanmälan om man utsätts för brott.
  ”slag i ryggen, knuff, slag med redskap, örfil,boxad i magen, sparkad, slag över nacken m.m m.m”. Dessa exempel borde ge rätt till brottsskadeersättning.
  Det hade det gjort om det varit en person utan funktionsnedsättning.
  Något för D.O. kanske?

 5. eva-mari skriver:

  Tack Willy! tanken har nog slagit mig, men det känns ju samtidigt dumt eftersom den som slår o.s.v också är utvecklingsstörd!? Polisanmälan skulle i så fall vara för att verksamhetschefen skulle få ”ändan ur vagnen”, och förstå vikten av att dessa incidenter, är precis lika allvarliga som om de hänt ”utanför deras dörrar”.
  Tål att klura på 😉

 6. Willy Engebrethsen skriver:

  Tanken med en polisanmälan är lika viktig för den som reagerar med sådant ”problemskapande” beteende. Det är en tydlig signal på att omvårdnad och stödet inte ges på ett adekvat sätt. Är man utåtagerande så är det ett ”rop på hjälp”.

 7. Harald skriver:

  Några medlemmar och andra har reagerat på detta inlägg och på det om avdrag och bidrag! De anser att de är politiska.

  De har helt rätt (men inte som de tror), det är i högsta grad intressepolitik!

  Om det, enligt de som tycker, sammanfaller med någons partipolitik – skulle jag faktiskt uppskatta det, då något parti i riksdagen då skulle föra vår talan!

  Vad jag hittills sett är det dock precis vad som sägs ovan, det finns enstaka personer i detta fall riksdagspolitiker från olika partier som talar om och för vår grupp.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: