LSS är inte bara personlig assistans

Det är i grunden bra när media skriver om LSS, då jag tror att de flesta av oss medborgare tycker att lagen behövs. Fokus har dock det senaste året varit dels ”de skenande kostnaderna” dels framförallt ”problemen med personlig assistans”. De hänger väl ihop då kostnaderna för personlig assistans sedan 2005 har mer än dubblerats i fasta priser samtidigt som antalet personer bara har ökat med ca 15 %.

Övriga insatser inom LSS har samtidigt också ökat men då mest pga. volymökning. Antalet personer med LSS har sedan 2005 ökat med ca 17 %.

Verkligheten bakom LSS kostnader behöver beskrivas mer sakligt för att den utmärkta lagen inte långsamt skall nedmonteras av kommunerna, FK och förvaltningsdomstolarna.

LSS består av 10 insatser, varav personlig assistans är en.

Personlig assistans utgör dock knappt hälften av totala LSS kostnaderna per år, drygt 24 miljarder, och är den insats som i pengar fortfarande ökar mest.

Råd och stöd är landstingets (sjukvårdens) ansvar och redovisas inte separat.

Övriga 8 insatsers sammantagna årskostnader är drygt 25 miljarder.

Insatserna ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice, korttidsvistelse samt korttillsyn kostar per år tillsammans ca 1,5 miljarder.

Särskilt boende, vuxna och barn, kostar drygt 18 miljarder per år och daglig verksamhet kostar ca 5,5 miljarder.

Antalet personer som har respektive insats:

Personlig assistans                                    20 tusen

Ledsagarservice                                         9 tusen

Kontaktperson                                            19 tusen

Avlösarservice                                           3,5 tusen

Korttidsvistelse                                          10 tusen

Korttillsyn                                                    5 tusen

Boende barn                                                1,5 tusen

Boende vuxna                                             23 tusen

Daglig verksamhet                                    30 tusen

 

Ökningen av antalet personer med personlig assistsans har planat ut, men antalet timmar per person fortsätter öka och därmed även kostnaderna.

Insatsen boende har slutat öka antalet, men ökar något mer än inflation i kostnader.

DV ökar i antal personer men inte motsvarande i kostnader som bara ökar med knappt inflationen.

Övriga insatser ökar inte nämnvärt i antal eller kostnader.

Social tagging: >

3 Responses to LSS är inte bara personlig assistans

 1. Maj-Britt Lind skriver:

  LSS- är ju personkretsens möjlighet att Leva som andra i gemenskap med andra.
  Hur ska man få politiker att förstå det och våga ta strid för det?
  Förr – när vi kämpade för ramp utanför olika ingångar för att kunna komma in- hände att man desperat önskade att kommunpolitiker och tjänstemän bröt ett ben för att förstå hur viktigt det var med en ramp.
  Jag hoppas vi ska slippa göra liknande önskningar för att de som har beslutsmöjlighet ska förstå hur viktig LSS är.

 2. Harald skriver:

  Jag har skrivit ett äldre inlägg på denna blogg som behandlar just detta, Vad är rättvist?” (klicka och följ länk)
  /Harald

 3. Harald skriver:

  Jag läste just en kommentar på personligassistans.com (klicka) en kommentar till mitt inlägg där personen jämförde med försvarsutgifterna.

  Jag har i ett tidigare inlägg gjort en mer lokal och för vanliga medborgare enklare jämförelse:

  ”I min kommun är alla delar av skolan såsom Förskolan, Grundskolan och Gymnasieskolan samt även Äldreomsorgen dyrare än LSS. Det gäller säkert de flesta kommuner. Om dessa verksamheter diskuteras inte vad som är dyrt utan vem som ger sämst kvalité eller om vart eventuella vinster tar vägen eller om LOV är bra eller dåligt. Dvs. mer ideologi och kvalité, vilket jag skulle välkomna även inom LSS i stället för som nu vem skall betala för LSS.”

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: