Kan kommunerna strunta i LSS lagen?

Jag har i tidigare inlägg tagit upp just den frågan. Ni som läst dessa vet svaret.

Jag läser mycket på nätet där kommunerna skriver om sina nybyggen av LSS gruppboenden. Det är intressant att i princip alla dessa gruppbostäder även i mindre kommuner byggs med 6 lägenheter, trots att socialstyrelsens riktlinjer fortfarande säger 3-5 boenden som huvudregel och bara som undantag 6 boenden. LSS lagen säger att alla insatser skall göras efter individuella behov.

Individuella behov kan göra att 6 boenden är fel, det vet alla med insyn i LSS om de rannsakar sitt samvete. Det som också besvärar mig är att kommunerna oftast bygger först, utan att veta vilka som skall bo i gruppbostäderna, dvs. vad deras individuella behov är (eller än mindre vad deras önskemål är).

I den rapport ”Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning” som Socialstyrelsen publicerade i juni i år finns mycket matnyttigt att hämta. Jag har nu studerat den utifrån hur kommunerna följer lagen om antal boenden i gruppbostäder (jag har rensat bort servicebostäder där antalet inte är reglerat lika starkt). Resultatet är naturligtvis som jag redan anade nedslående. 12 % av alla gruppbostäder har fler än 6 boende, dvs. fler än lagen tillåter!

Rapporten är sorterad per län. De värsta syndarna är:

 • Jönköpings                                   28 % av gruppbostäderna har fler än 6 boenden
 • Skånes                                          21 %
 • Värmlands                                    20 %
 • Östergötlands                               18 %
 • Västergötlands                             14 %
 • Kalmars                                        14 %

De län som bryter minst mot lagen är:

 • Gotland                                        0 %
 • Dalarna                                         1 %
 • Kronobergs                                   3 %
 • Södermanlands                             3 %
 • Uppsalas                                       4 %

I vårt län Stockholms har 9 % av gruppbostäderna fler än 6 boenden!

Jag tycker inte att dessa lagbrott är ok!

Tydligen tycker våra kontrollerande myndigheter inklusive ansvariga i regeringen att det är OK?

 

Social tagging: > >

3 Responses to Kan kommunerna strunta i LSS lagen?

 1. Mai Eriksson skriver:

  Vi är på väg tillbaka till institutioner med allt snabbare fart. Idag är det pengar som gäller inte verksamhetsmål. Många fler föräldrar måste både våga och kunna protestera. Men de flesta är nog glada bara av att få en plats så då kanske man tar det man får antingen man vill eller inte.

  Är det inte förresten konstigt att vi föräldrar alltid ”bråkar” när vi vara hävdar det som lagen föreskriver? Vem ska annars hävda lagen? Kommunerna och Socialstyrelsen gör ju inte det.
  Sannolikt inte förvaltningsdomstolarna heller.

 2. Maj-Britt Lind skriver:

  I andra sammanhang vill man att allmänheten ska påtala det som är fel och inte fungerar. Ge uppgifter mm.
  Men vi bråkar.
  Tyvärr beskrivs föräldrar till elever i skolan på samma sätt om de inte är nöjda eller påtalar missförhållanden och direkta felaktigheter.

 3. ulf uddsten skriver:

  Jag uppmanar alla föräldrar och anhöriga till ungdomar som erbjuds gruppbostad med mer än 6 boende att tacka nej till gruppbostaden och istället välja en annan bostad. Så länge som vi föräldar tackar ”ja” till denna typ av gruppboenden så kommer ingen förändring att ske. Protesterar vi inte kommer boendet alltmer att fokusera på effektivitet och låga kostnader.

  I Stockholm finns det redan nu ett antal gruppboende som pga bristande kvalitet och dåligt läge inte går att hyra ut.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: