Privata LSS-boenden är bättre än kommunala.

Socialstyrelsens öppna jämförelser ger oss en inblick i hur det ser ut inom LSS-omsorgen i landet. Det ger oss inte några givna sanningar om hur det ser ut men det ger oss i alla fall en överblick och är ett steg rätt riktning.

Här kommer lite intressanta fakta utifrån några bearbetningar av statistiken utifrån om kommunen har privat eller kommunal verksamhet.

 Är det privat eller kommunal regi i landets gruppboenden?

Vi kan konstatera att det i Sverige främst är kommunal regi som dominerar på LSS-området.

Ungefär 15 procent av särskilda boenden enligt LSS drivs privat (enskild regi). Mer parten av boendena är alltså kommunala. I vårt län (Stockholm) drivs dock 36% privat. I de nordligaste länen drivs nästan all verksamhet av kommunen.

 Är kommunal regi bättre?

Nej, enligt de delar som vi jämfört är de kommunala verksamheterna sämre:

 Har de boende en aktuell genomförandeplan?

Kommunal regi: 29 procent uppger att de inte finns.

Enskild regi: 11 procent uppger att det inte finns.

Har den enskilde varit delaktig i utfromandet av genomförandeplanen?

Kommunal regi: 23 procent svarar nej.

Privat regi: 22 procent svarar nej.

När det gäller delaktighet i genomförandeplanen så är det jämndåligt. När det gäller att faktiskt ha en plan så är den kommunala sidan klart sämre.

 Bor det fler än 6 personer på gruppboendet?

11 av 366 aktuella privata boenden uppger att det bor fler än 6 personer på boendet, det ca 3%. 277 av 1 981 aktuella kommunala boenden uppger samma sak, vilket är ca 14%. De kommunala boendena är klart sämre även här. Detta har sannolikt sin förklaring av att de inte behöver tillstånd från Socialstyrelsen.

Slutsats: När det gäller detta test så klarar sig de privata bättre. Är då inläggets rubrik rättsvisande? Nej, detta säger inte att de privata är bättre på att tillhandahålla en kvalitativ verksamhet. Det säger inte heller någonting om man som enskild har större möjlighet att få goda levnadsvillkor på en privat verksamhet. Däremot så ser vi att 14 procent av de kommunala är för stora. Det är inte bra, och där är de privata aktörerna bättre, om än möjligtvis med tvång. Ur den aspekten kan man säga att vår rubrik är rättvisande.

 

Social tagging: >

4 Responses to Privata LSS-boenden är bättre än kommunala.

 1. Harald skriver:

  Vi måste vara uppmärksamma på att inrapporteringen gjorts av verksamheterna själva. Det finns därför en risk att de vill förbättra sina utfall något då ”tveksamheter” finns. Risken är objektivt större för privata aktörer, då de måste ha tillstånda av Socialstyrelsen för att driva sin verksamhet.

  En slutsats kan vi nog med säkerhet dra – att det inte ser bättre ut än i rapporten!

 2. Willy Engebrethsen skriver:

  Att det i så stor utsträckning saknas en s.k. genomförandeplan är alarmerande och naturligtvis något socialstyrelsen, som fortfarande är tillsynsmyndighet, borde titta på. Rättssäkerheten och möjligheten att få sin rätt till Goda levnadsvillkor är till stor del avhängd att man har en God man. Har man en god man anser jag det vara dennes skyldighet att se till att en funktionell genomförandeplan finns.
  Rättsombud FUB Halland

 3. Janne B skriver:

  Ganska skrattretande faktist. Varje gång vi på privata sks fylla i sånt här, flåsar dem på ens nacke. Ska dela oss i mindre grupper för att bara sila ut vem som svara negativt osv. Just nu håller man på rusta människor med vad vi ska säga och inte säga när de från socialstyrelsen kanske gör stickprov som det ryktas om. Privat betyder blodsugande.

 4. Diana skriver:

  Glöm inte att försämringen inom den kommunala sektorn , är en medveten handling för att kunna sälja ut privat utan protester. Nu är det skolorna man fokusera sig på, samma system, försämra systemet. Bit för bit, sten för sten plockar de ner vårt välfärdssystem, vår arbetstrygghet, tryggheten för föräldrar och deras barn, ungdomar, samt de vuxna. Som Janne B skriver, en verklighet som är så skrämmande. Tänk er att våra barn hamnar i en sådan maktsystem, där de successivt bryts ner och fogar sig till det system som har makten över dem.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: