Rättsosäkerhet – vem bryr sig?

Jag har vid ett flertal tillfällen tagit upp på denna blogg den medvetna oviljan att följa LSS inom våra kommuner, för att ”det kostar för mycket”. Ett påstående som dessutom är väldigt subjektivt när du synar verkligheten och jämför med andra områden inom en kommun.

Vi har inom Länsförbundet FUB i Stockholm tagit fram två rapporter:

Länk: Vem får rätt i mål om LSS?

Länk: LSS och Rätten – att leva som andra? 

som visar på den rättsosäkerhet som råder för LSS inom våra förvaltningsdomstolar. Detta trots att vi har utmärkta lagar som skall ge våra funktionshindrade goda levnadsvillkor.

Igår presenterade socialstyrelsen en pressrelease och jämförande rapporter om vissa LSS insatser i alla våra kommuner. Det var ingen munter läsning för mig som ordförande i Länsförbundet FUB i Stockholm.

Det var kraftigt rött ljus i vårt läns flesta kommuner. Några väldigt rött och några något mindre rött. Många struntar i Socialstyrelsens föreskrifter om antal boende, men sämst är det ställt med de boendes medbestämmande och personalens kompentensutveckling. Det senare har varit en följetong inte bara på denna blogg.

Det verkligt intressanta är att uppgifterna har matats in av kommunerna själva! Dvs. kommunerna är väl medvetna om sina stora brister. Men vem bryr sig? Det är ju en liten bortglömd grupp.

/Harald

Social tagging: > >

8 Responses to Rättsosäkerhet – vem bryr sig?

 1. Redaktör skriver:

  Att kommunerna i stor utsträckning själva uppger sina brister kan vara ett rop på hjälp. Pressade tjänstemän som ska leva upp till LSS med brist på kompetens och resurser. Det är en signal till politiker i kommunerna att det är dags att prioritera LSS.

  Vi vet att många kommuner underbudgeterar LSS-området. Nu måste politikerna satsa och ta sitt ansvar.

 2. Lennart Tehage skriver:

  En fråga att ställa i sammanhanget är om kommunernas tjänstemän (LSS-handläggare, bistånds-handläggare) liksom ansvariga politiker öht har kunskap om vad som står i lagens förarbete; om lagens intentioner och om syftet med insatserna och den högre ambitionsnivå som finns i LSS jämfört med SoL – dvs. att ”vissa måste få lite mer för att få lika mycket…”

  Eller letar man endast fram domar från våra dom-stolar som talar för kommunens uppfattning v/s den enskilde? Domar som man sen bygger sina riktlinjer och praxis på? Idag hänvisar ex. vår kommun till domen i HFD (februari 2011)som generell praxis när det gäller ex. ledsagning trots att man i samma riktlinjer menar att varje ansökan ska handläggas utifrån individuella behov och enskild livs-situation. Konsekvenserna är idag uppebara – diskriminerande, kränkande och förrödande för vår målgrupp!

  Säger som Harald: Vem bryr sig? Det är ju en liten bortglömd grupp individer.

  Reclaim LSS!

 3. Maj-Britt Lind skriver:

  Och vad gör vårt riksförbund för att uppmärksamma det?
  Det är ju inte en lokal fråga utan det sker i hela landet.
  Harald och Emanuel har gjort ett jättejobb med rapporterna som även uppmärksammats utanför FUB.

 4. Alf Lundin FUB skriver:

  På frågan om vad riksförbundet gör åt ovanstående så är det en fråga som kan vara svår att besvara enkelt, Rättsombuden är ett sätt att stötta våra medlemmar i olika tvister, sen så har vi nu beslutat att sjösätta en plan som förhoppningsvis ska generera mer stöd till våra medlemmar i processen för att återfå den lag som inte förändrats men som via tillämpning mist en stor del av sin uppgift. För riksförbundet är frågan högst prioriterad!

  Jag håller helt med om att Emanuel och Harald har gjort och gör ett jättejobb, men vi måste alla medlemmar som kan och orkar jobba vidare mot målet.

  Slutligen så har riksförbundet mycket uppdrag i form av remissyttrande som är viktiga och även deltagande i olika referensgrupper.
  MVH Alf Lundin 1:e vice ordförande Förbundsstyrelsen FUB

 5. Harald skriver:

  Rättsombud är bra, men det räcker inte i förvaltningsdomstolarna. Det behövs professionella jurister för att övertyga domare och nämndemän, tyvärr.

  FUB borde jobba för att LSS kompletteras med rättshjälp! Verkligheten har tyvärr visat att det behövs då kommunerna verkar ha glömt vad humanism är? Och domstolarna låter sig påverkas av kommunernas jurister. Det var säkert inte tanken på 90-talet att kommuner skulle köra över sina mest utsatta kommuninnevånar och ifrågasätta LSS, så rättshjälp var inte på kartan.

  När det gäller att synas finns ingen enkel lösning. Utan medias hjälp kan ingen liten grupp höras idag. Vi är så många som slåss om att få höras. Dock våra medlemmar förtjänar uppmärksamhet – så att alla bra lagar följs!

  Reclaim LSS!

 6. Alf Lundin FUB skriver:

  Harald, jag blir lite bekymmrad när du generaliserar över att rättsombud inte räcker till i förvaltningsdomstolar, men det ger mig en anledning till att försöka göra en sammanställning på vilka uppdrag som våra rättsombud faktiskt utfört och ofta med stöd av våra jurister lyckats mycket väl.

  Att sen rättsystemet är undermåligt delar jag helt din slutsats, se även debattinlägg i dagens samhälle http://www.dagenssamhalle.se/debatt/enskilda-hamnar-i-klaem-i-myndigheters-raettsprocesser-915

  Unik försäkring har även i hemförsäkringen nu ett rättskydd inbakat men problemet är att det finns få jurister som är insatta i LSS frågan i synnerhet och förvaltningslagen i allmänhet.

  Med önskan om en glad och solig midsommar//Alf

 7. Harald skriver:

  Efter att ha sett utfallet av se domar vi nu studerat i två analyser – blir man kanske lite negativ och frustrerad!

  Det är som jag sa bra med rättsombud, kanske bäst innan beslut går till förvaltningsrätten. Om det dessutom är som du säger att de även hjälpt i rätten är det jättebra. Det borde ju räcka med något ombud som kan LSS och kan protestera mot precis det du säger till mig nämligen generaliseringar i en lag som skall vara individuell. Mina privata kontakter med jurister säger dock att det måste vara jurist, som kan språket?

  Debattartikeln är värd att upprepas många gånger och i flera media. Försök få in fler med samma budskap!

 8. Harald skriver:

  Mycket av de problem som finns inom omsorg och vård för LSS gruppen handlar om bristen på relevant kompetens. Det hjälper inte att socialstyrelsen skriver riktlinjer för LSS som kräver rätt kompetens för alla tillfällen, boende, DV etc. När det gäller vårdcentraler är kunskapen om vår grupp förödande liten. Man ska ha tur om den finns. Och som Alf m.fl. påpekar är nog det problemet även i förvaltningsrätterna och att man då litar på underlagen från kommunen jurister.

  FUB m.fl. har påpekat denna spridda kompetensbrist många, många gånger utan synlig respons. Jag förstår inte varför kommuner och sjukvården inte satsar på kompetensutveckling, då det leder inte bara till nöjda brukare utan till en kvalitetshöjning generellt. Och jag, som i mitt tidigare arbetsliv ansvarat för ett antal tjänsteföretag och vet att kvalitet lönar sig även ekonomiskt, är frustrerad.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: