Vad är en individuell plan?

En individuell plan enligt LSS är en plan för dig som har insatser enligt. I den individuella planen kan du exempelvis skriva om hur du vill ha det i framtiden. Kommunen ska fråga om den enskilde vill ha en individuell plan i samband med beviljande av LSS-insats. Läs mer om individuell plan.

Social tagging: >

Comments are closed.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: