Skillnaden mellan LOU och LOV

Det finns två olika lagar som en kommun måste använda när de upphandlar. LOU eller LOV. Här förklarar vi skillnaden mellan dessa.

 

När det gäller LOU så är det en lag som används för att upphandla en viss tjänst. Vi tar ett gruppbo­ende som exempel, en kommun vill privatisera gruppboendet Käglan. Då gör de ett anbudsunder­lag där de tar upp kvalitetskriterier som företaget som ska driva Käglan måste uppfylla. Sedan public­erar de anbudsunderlaget och företag kan lämna anbud om att få driva boendet. När anbudstiden är över så utvärderas anbuden och det som anses vara bäst får kontraktet. En kritik mot LOU är att man i vissa fall valt de företag som sagt sig kunna driva boendet billigast, men man kan upphandla med fasta priser. I så fall så väljer man det företaget som man anser kunna ge bästa kvalitet till det fas­ta priset. En annan kritik mot LOU har varit att stora företag har haft en fördel när de lagt anbud. Den­na kritik menar att de större företagen haft större resurser att lämna kvalitativa anbud och därmed vunnit upphandlingar.

 

LOV har delvis växt fram som en kritik mot att stora företag tagit över mycket av omsorgen. Men den främsta anledningen är för att ge den enskilde möjlighet att välja verksamhet själv. När man inför LOV så ska kom­munen som med LOU också upprätta ett anbudsunderlag. Skillnaden är att alla företag som uppfyller kraven i detta anbudsunderlag blir antagna i kommunens valfrihetssystem och blir valbara på en lista av utförare. Om man har ett beslut om insats enligt LSS, exempelvis boende, så får man då välja boende utifrån denna lista av utförare. I ett valfrihetssystem så är det vanligt att man som enskild har en LSS-peng som ska täcka ens behov. Ofta är pengen indelad i olika nivåer. Pengen är också den ersättning som företagen får och den ska vara lika för alla företag.

Social tagging:

Comments are closed.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: