Vad är rättvist?

Att rättvisa är att alla skall ha lika mycket är inte längre en särskilt utbredd åsikt, inte ens på barnkalaset.

I den personkrets som omfattas av LSS och deras närstående är det svårt att prata om rättvisa. Vi om några vet att livet med svåra funktionshinder inte är rättvist.

Personkretsen som tillhör LSS är drygt en halv procent av Sveriges totala befolkning, dvs. en mycket liten andel som vi i ett humanistiskt samhälle lätt skulle kunna unna det goda liv som LSS lagen föreskriver – ett liv som vi andra! Egentligen borde vi kunna erbjuda ett något bättre liv för att kompensera för de svårigheter som svåra funktionsnedsättningar innebär?

I stället läser vi rapport på rapport, artikel efter artikel om hur våra kommuner sparar på de lagliga insatser som LSS personkrets har rätt till, dvs. till och med medvetet obstruerar mot lagen för att de tycker att ”det är för dyrt”! Vi som är företrädare både som god man och i FUB kämpar oavbrutet mot kommuners ”nödvändiga besparingar” i budgetar, väl medvetna om att samma kommuner de senaste åren har haft goda överskott.

Försäkringskassan(FK) är om möjligt ännu snålare mot personer med grava funktionshinder. Ingen har väl undgått att läsa och höra den pågående debatten om hur FK beräknar behov av assistans. Det är om skygglapparna tas bort väldigt långt ifrån det jag inledningsvis kallade humanism och att erbjuda de goda levnadsvillkor LSS har som övergripande mål. Och absolut ingen kompenserande guldkant!

En mer dold ”rättvisa” som i praktiken leder till livslång fattigdom för många i LSS personkrets är FK´s beslut att oavsett var du bor i Sverige så är din inkomst (aktivitets- och sjukersättning) lika stor och ditt maximala bostadstillägg likaså. En bostad för funktionshindrade får enligt FK inte kosta mer än 5000 kr/mån oavsett var du bor. Det är FK rättvisa med skygglappar på! Hyror i storstäder och i hela vårt län överstiger oftast detta ”FK-tak” med råge särskilt i nyproduktion. Det innebär således i praktiken orättvisan att de personer som bor i dessa bostäder får ytterligare utgifter på flera tusen kronor i månaden, pengar som de egentligen inte har råd med.

Några storstäder som Stockholm och Göteborg har av detta skäl behållit KBH (kommunalt bostadstillägg) för att hantera denna brist hos FK. Dock inte t.ex. Malmö och Uppsala! I hela landet har ett fåtal kommuner valt att behålla KBH. SKL vill inte hantera denna fråga genom någon rekommendation. I Stockholms län finns KBH endast i Stockholm, Sundbyberg och Täby. I övriga kommuner får personerna som drabbas förlita sig på förbehållsbelopp och försörjningsstöd, som dessutom varierar mellan kommunerna.

Är detta rättvist?

/Harald

Social tagging: > >

7 Responses to Vad är rättvist?

 1. Emanuel Mörk skriver:

  Helt klart på tiden att regeringen agerar i denna fråga. Situationen är inte heller okänd för dem. Man bör återigen ta och läsa slutsatserna av utredningen Brist på brådska. Denna utredning fastslog att den ekonomiska situationen för personer med omfattande funktionsnedsättningar måste åtgärdas.

 2. Harald skriver:

  Det hör till makthavere i majoritets privilegier att kunna placera av dem oönskade utredningar i frysboxen.

 3. Lennart Tehage skriver:

  Minimibemanning inom äldreomsorgen – alla partier är tydligen överens och i morgon förväntas ett enigt Socialutskott fatta beslut…

  I svallvågorna efter Carema-skandalerna tycks äldrefrågorna vara ämnet för dagen. Samtidigt har vi en rättighetslag som stadgar – när det gäller t.ex. boendeformen gruppbostad – att det ska finnas den personal som är nödvändig för att den enskilde ska garanteras en god omvårdnad och till-försäkras kultur- och fritidsaktiviteter.

  Unge herr Fridolin (Mp) menade att minimi-bemanningenn ska utgå ifrån de individuella behoven hos de äldre – nu kan man ju undra när våra medlemmar som bor i LSS boenden ska uppmärksammas på samma sätt och när Social-utskotter kommer med med ett liknande förslag som blir tvingande för våra kommuner och andra aktörer när vi ser att de individuella behoven (grund-princip i LSS)får ge vika för kollektiva lösningar.

 4. Lennart Tehage skriver:

  OM kommunalt privilegium.

  FUB har alltid hävdat Socialstyrelsens rekommendation att det bör bo högst 4-5 personer i en enskild gruppbostad. Nu ser vi hur flera kommuner bygger och planerar för ”institutioner” där man anger antalet boende till 10, 12 eller 15 personer. Utvecklingen är skrämmande och vi måste med alla till buds stående medel försöka få våra beslutsfattare att inse att vi är på väg mot en institutionalisering av den svenska omsorgen.

  Och följande gäller läs och häpna:

  ”När en kommun ska starta en bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS krävs inte något särskilt tillstånd från Socialstyrelsen.

  ”Ett sådant tillstånd krävs endast när det är en enskild verksamhet som ska starta en sådan verksamhet.”

  ”En enskild verksamhet som hade ansökt om att bedriva verksamhet i form av gruppbostad enligt 9 § 9 LSS med tio platser hade inte beviljats tillstånd för denna verksamhet…..”

  Måste det inte till en lagändring som innebär att även våra kommuner omfattas av tillståndskravet när man fullständigt negligerar rekommendationer och riktlinjer?

 5. Harald skriver:

  Tack för den kommentaren Lennart!
  Ja hur lyfter vi frågor som att kommunerna medvetet struntar i LSS och att de ”får hjälp” av förvaltningsdomstolarna då lagtexten inte är tillräckligt konkret för dem? Politikerna ser inte detta som en valfråga tyvärr, då gruppen är liten som jag skriver i inlägget. Det har funnits vårdskandaler även på LSS-boenden, men de har inte uppmärksammats tillräckligt av media.

 6. Emanuel Mörk skriver:

  Vad gäller minimibemanning så riskerar det att bli ett tak, snarare än att ger en grundläggande bemanning. Därför är jag tveksam till ett sådant förslag. Sen är det sorligt att vi är i den här situationen. Att staten ska behöva reglera något så självklart som att våra medmänniskor ska få god omsorg. Dessutom på miniminivå. Jag tror snarare att staten ska fokusera på att stärka möjligheterna att få verksamheter med kvalitet. Kompetensutveckling. Handledning. Stärk omsorgens status i kommunerna.

 7. Harald skriver:

  Jag läste just att även i Tingsryd skulle hyran i nya gruppbostäder bli cirka 5600 kr! Och Tingsryd är knappast någon storstad. Varför blundar FK?

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: